نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

نرم افزار مديريت دامپروري

معرفی نرم افزار مدیریت دامپروری

· ثبت مشخصات

1. مشخصه های تشخیص دام و شجره آن / تشخیص و ترسیم شجره / عكسها /...

2. معاینه ها (تولید مثلی / درمانی/ وضعیت كارتیه / ...)

3. داروها (تجویز /برنامه مصرف/كنترل مصرف )

4. اصلاح نژاد (ارزیابی تیپ / فحلی / تلقیح مصنوعی / تلقیح طبیعی / انتقال جنین / پیشنهاد اسپرم / بررسی گیرایی در گله /....)

5. خشكی ( علل، روشها )

6. زایش ( انواع حالتهای مرده زایی / طبیعی / سقط / عوامل منجر به سقط و مرده زایی / ....)

7. وضعیت حركتی / وضعیت بدنی / اندازه گیری ها / وقایع یكبار /‌ واكسیناسیون

8. ركورد گیری شیر (رسمی / غیر رسمی / استاندارد شیر / تبدیل چربی / محاسبه شیر نوبت غیبت )

9. رتبه در كشور / ارزش اصلاحی دام

10. بهاربند ها و جابجایی در بهاربند ها و گردش دام· محاسبه ها

1. تبدیل شیر دوبار دوشش به سه بار دوشش

2. محاسبه چربی یك بار به 3 بار

3. محاسبه شیر استاندارد دام به روش جهانی

4. محاسبه ارزش اصلاحی شیر و چربی

5. محاسبه هم خونی

6. محاسبه خلوص خونی· گزارشگیری

با توجه به حجم وسیع داده ها این شركت تصمیم گرفت كه با ارائه یك نرم افزار جامع گزارش گیری با

نام " رز " به كاربر این امكان را بدهد كه انواع گزارش های مورد نیاز خود را بدون نیاز به دانستن تخصص كامپیوتر تولید كند . در این راستا راه حل های زیر ارائه شد

1. نرم افزار گزارشگیر متغیر JRBبا قابلیتهای زیر تولید شد

2. تركیب انواع شرط ها

3. تركیب انواع فیلدها

4. تركیب انواع مرتب سازی

5. تركیب انواع گروه بندی

6. دخالت در گزارش تولیدی درصورت تمایل

7. انواع توابع محاسباتی

8. انواع نمودارها

9. انواع خروجی های ممكن (Text/PDF/Html/DBF/DB/XLS/CSV/...)

10. نرم افزار طراح فرم با حداكثر قابلیت در اختیار كاربر قرارداده شد

11. با خروجی دریافتی از پایگاههای مجاز

12. با خروجی دریافتی از محاسبات داخلی

13. امكان طراحی فرمها به تشخیص كاربر

14. ترسیم نمودار با توجه به اطلاعات

15. سیستم رز برای تركیب هر نوع پایگاهی كه احتمال می رفت از دید مطالعات این شركت خارج باشد در اختیار كاربر قرار داده شد تا تركیب بانكهای اطلاعاتی مورد نیاز را تا حداكثر تا 10 سطح تو در تو با حداكثر 145 فیلد در هر گزارش تولید نماید

16. خروجی JRB به FR3 متصل شد تا نتایج حاصل از جستجو ها و گزارشهای فوری را بتوان به فرمها تبدیل نمودو بدین طریق بتوان گزارش های مورد نیاز را در فرمهای طراحی شده در حداكثر 2 دقیقه بدست آورد.

17. زبان Script نویسی هوشمندی طراحی شد تا بتوان با اتصال به سرور شركت فایلهایی با حجم حداكثر چند كیلو بایت را برای تولید گزارش های مورد نیاز كاربرانی كه اطلاع زیادی از طراحی گزارش ندارند تهیه و در اختیار آنها قرار داد.در ادامه به توضیح بخشهای اصلی نرم افزار مدیریت گاوداری گروه مدیران می پردازیم، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این نرم افزار و امكانات آن می توانید با ما تماس بگیرید.· بخش اصلی

این بخش خود از قسمتهای زیر تشكیل شده است :

- مشخصات دامها و عملیات جابجایی دامها

- تركیب گله روزانه

- آخرین وضعیت دامهای ماده

- برنامه های دیگر

- شیر تولیدی روزانه

- گزارشهای ورود اطلاعات

- ورود اطلاعات دسته ای(برنامه نویسی ورود اطلاعات )

· مدیریت سیستم

- پیش فرضها (تنظیم نرم افزار با توجه به نیازهای مشتری- امكان برگشت مقادیر به پیش فرضهای سیستم – تعاریف اولیه برنامه)

- تعاریف برنامه:(تنظیم ورود به انبار دارو-ورود به انبار اسپرم –نوع بهار بند –علائم فحلی و نوع درمان – شرح زایش و...-امكان جستجوی اتوماتیك در تعاریف)

تعریف بهاربندها:( ایجاد بهار بند براساس نوع دام شیری ،پر شیری و... و تغییر نوع بهاربند)

-بانك و انبار اسپرم (‌ورود به انبار اسپرم/ بانك اسپرم/ دریافت اتوماتیك اسپرم ها و بهنگام رسانی با كمك دیسكت/ ثبت اتوماتیك مصرف به ازای هر دام / امكان جستجوی اسپرم)- انبار دارو ( تعریف دارو/ ورود به انبار/ خروج از انبار )

- ارزیابی مركز اصلاح نژاد (اضافه كردن اتوماتیك ارزیابی های جدید مركز بر حسب BVF، BP و.../ امكان گزارشگیری با استفاده از نرم افزار رز مدیران)

- در یافت اطلاعات از ppc (امكان دریافت اطلاعات از موبایل / امكان باز كردن فایل از كامپیوتر)

- پرسنل فعال (ثبت و اصلاح اسامی پرسنل فعال )

- تعریف كاربران (نام/ ایجاد و اصلاح رمز عبور برای كاربران مختلف / ایجاد كاربر با امكان تعریف سطح دسترسی به بخش های مختلف نرم افزار /حذف كاربر )

- تهیه و بازیابی پشتیبان(نمایش آخرین پشتیبان /نمایش نام پایگاه /امكان تهیه پشتیبان جدید بر روی سیستم و یا CD )

- ارتباط با سرور

-اضافه كردن كنترل های جدید

- مشاهده كنترل ها( تنظیم كنترل صحت اطلاعات ، پیشنهاد عملیات دوره ای –اصلاحیه های نرم افزار و ارتقاء )

- ویرایش برنامه ها- گزارش ورود به سیستم (ورود اشخاص به سیستم را گزارش می كند)

- نمایش ساعتهای نقاط مختلف جهان

· مشخصات دامها و عملیات جابجایی دامها

- در این بخش كلیه مشخصات دامها نمایش داده می شود.

در این پنجره شما می توانید دامهای خود را بر اساس یكی از حالتهای زیر مشاهده كنید:

· نمایش دامها به تفكیك

- موجود

- آماده حذف

- حذف شده

- تلف شده

- مجازی

- نر

- ماده

- فری مارتین ماده

- فری مارتین نر

-امكان مرتب كردن دامها بر اساس سریال ، جنسیت ، بدن و...

-امكان مشاهده پرونده دام براساس موارد زیر:

1)سیستم پستانی ،دارو ،فحلی،...

2)زایش ،تلقیح و....

3)ارزیابی تیپ، سم چینی، واكسن،...

بخش مشخصات دامها و عملیات جابجایی خود از چهار قسمت تشكیل شده كه در زیر به آنها اشاره شده است:

1) مشخصات

2)شجره

3)اعمال پزشكی

4)اعمال دیگر


1 . مشخصات

- جستجو (‌ دسته بندی ساده - دسته بندی پیشرفته )

- دام جدید(این بخش مختص دامهای تازه خریداری شده می باشد)

- ویرایش دام

- آمادگی حذف(امكان حذف دام قبل از حذف كامل دام)

- حذف دام

- وضعیت دامها(امكان تغییر وضعیت دام به حالتهای موجود،آماده حذف و یا خذف

- خلوص خونی(امكان محاسبه خلوص خونی دام)


2. شجره

در این بخش می توان شجره هر دام را بر اساس موارد زیر بررسی نمود:

- مادر

- فرزندان

- پدر

- نامادری

-ایجاد والدین مجازی(ثبت دامها براساس مشخصات پدر یا مادر آنها بدون ثبت دام در تركیب گله)

-اصلاح والدین مجازی

3. اعمال پزشكی

- درمان ( ثبت درمان ،پایان درمان ،مراجعه تولید مثلی، مراجعه درمانی ،اصلاح آخرین ویزیت ، حذف آخرین ویزیت)

- دارو بدون ویزیت (‌ثبت دستور مصرف دارو، ثبت نحوه مصرف ،تكرار تجویز دارو)

- فحلی( ثبت و اصلاح فحلی )

- تلقیح (‌طبیعی، مصنوعی، انتقال جنین، .../ ایجاد واصلاح تلقیح )

- خشكی (ثبت خشكی ،اصلاح خشكی،پایان خشكی ،حذف خشكی آخر)

- زایش (‌تشخیص اتوماتیك سقط و زایش، قابلیت تعریف سقط، حداكثر ثبت 3 قلو زایی، زایمان غیر نرمال، ... )

- پیشنهاد اسپرم(ایجاد اسپرم جدید برای دام /اصلاح اسپرم پیشنهادی)

- وضعیت حركتی

- وضعیت بدنی

- سم چینی(امكان ثبت سم چینی براساس تاریخ و...)

- واكسیناسیون4. اعمال دیگر

- اندازه گیری (‌ وزن، ارتفاع در ناحیه لكن طول بدن،دور سینه، ... )

- عكسها ( حداكثر 3 عكس به ازای هر دام )

- كارتیه

- ارزیابی مركز (زایش ،تلقیح ،ویزیت و...)

- عملیات جمعی

- وقایع یكبار ( واكسن، مگنت، ... )

- ثبت ركورد(تك دام/ یكجا بدون ترتیب/ بهاربندی / جمعی / رسمی و غیر رسمی)

- استاندارد شیر به روش بین المللی

- اسكیج (مشاهده عكسهای دام)

- عملیات جمعی

چاپ شناسنامه دام جهت مركز اصلاح نژاد ( به دو حالت دامهای انتخابی و تك دام با قدرت تغییر شكل )· جابجایی دام

- گردش دام (بررسی روند جابجایی دام در بهاربندها)

- جستجوی دام

- بررسی دامها از نظر بهاربندی

- تغییر مشخصات بهاربند

- ثبت وقایع بهاربندها

- شناسایی محل دام

- انتخاب دام

· آخرین وضعیت دامها

- تولید مثلی، تاریخ تلقیح، نوبت، وضعیت تلقیح، سریال، بهاربند، نوع دام، بدن شیرواری، ویزیت بعدی، سلامتی روزهای باز /روزهای شیردهی و ....

-امكان جستجوی بر اساس دستهبندی ساده و پیشرفته

- گزارش گیری با نرم افزار رز مدیران

- وقایع خاص كنترل عملیات كاربران

· شیر تولیدی

معدل روزهای شیر دهی/ گاوهای شیرده/ گاوهای خشك/ تعداد كل/ شیر فروشی/میانگین روز آبستنی گاو/ شیر گوساله شیر متفرقه/ شیر...· تركیب گله

به تفكیك نر/ ماده/ تلیسه/ گاوها با دسته بندی شكم / گاو شیری/ گاو خشك/ شیری آبستن/ خشك آبستن و...· نمونه های برنامه نویسی

- جواب آزمایشگاه

- ثبت ركورد رسمی و غیر رسمی 1و 2و 3 و یا یكجا

- ثبت ركورد رسمی و غیر رسمی 1و 2و 3 و یا یكجا با كمك دستگاههای موبایلدیگر نرم افزار های موجود در بسته مدیران

- سیستم رز

1) نرم افزاری با قدرت انجام گزارشگیری /گزارش سازی / گزارش نویسی

2) دارای بیش از یكصد گزارش آماده مورد استفاده در شركتها و سازمانهای معتبر مانند :

1. گزارش های تولید مثلی

2. معاینه های پزشكی

3. گزارشهای بعد از ركورد

4. عملكرد دامپروری و گزارشهای مدیریتی

5. بررسی عملكرد افراد مانند فحلیاب / مامور تلقیح /...

6. اطلاعات ماهیانه گله از نظر تولید شیر و مقایسه

7. وضعیت شیر و آبستنی به تفكیك شیرواری/سال / ماه /...

8. وضعیت دامهای شیری به تفكیك روز آبستنی / ...

9. وضعیت دامها به تفكیك بهاربند / تركیب گله / آمار بهاربند ها/ ...

10. بررسی روند حذف / دلائل / ...

3) قدرت بسیار بالا در مورد جستجوی گزارشها با تفكیك موضوع / گروه و حتی هدف گزارش

- نرم افزار چیدمان بهاربندها

1. قدرت جابجایی دامها به دو صورت ثبت جابجایی اتفاق افتاده و ارائه برنامه برای جابجایی

2. قدرت جابجایی دامها با توجه به عواملی همچون ركورد /افت شیر / اسكور بدنی / سن / نوع دام وضعیت تولید مثلی و بسیاری عوامل دیگر

3. كنترل و ثبت اتوماتیك محل دامها در نرم افزار اصلی- نرم افزار محاسبه همخونی

1. قدرت انتخاب هریك از دامها برای محاسبه و ثبت همخونی داخلی

2. قدرت انتخاب پدر برای تلقیح از انبار اسپرم / بانك مركز اصلاح نژاد / دام نر

3. محاسبه همخونی تا بینهایت نسل- نرم افزار دفتر تلفن

- نرم افزار مدیریت نرم افزار های دیگر

- تصحیح كننده اطلاعات ثبت شده

- نرم افزار نمودار برای ترسیم هر نوع نمودار با یك دستور

- برنامه تهیه و بازیابی پشتیبان و مرتب سازی اطلاعات

- برنامه مدیریت عكسها

- نرم افزار نمایش آخرین وضعیت بدون قفل

- نرم افزار ورود ارزیابی تیپ

- نرم افزار ارزش اقتصادی

- نرم افزار كنترل دام در پروتكل

· گزارشهای ورودی

به تفكیك خشكی به علت كم شیری ،40 روز پس از زایش بدون فحلی و تلقیخ، نوبت تلقیح ،آخرین شیر

درس:
اصفهان - خیابان محتشم كاشان- روبروی آزمونه فولاد -ساختمان دكتر تیموری - پلاك 26 - طبقه همكف .

ایمیل: Sales@modirangroup.ir
تلفن: 0311-6256846 / 0311-627805
فكس: 0311-6256846 /0311-6278053
شماره تلفن همراه: 09131026235


گاو - نرم افزار - دام - شیر - استانداردهای بسته بندی - استانداردهای بسته بندی - استانداردهای بسته بندی - استانداردهای بسته بندی - استانداردهای بسته بندی - استانداردهای بسته بندی


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: شركت مديران
ایمــیل:
تلفن:
6256846
موقعیت: اصفهان
آدرس: اصفهان
قیمت: تماس
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 38
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: شركت مديران
در مـورد: نرم افزار مديريت دامپروري
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com