نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

نرم افزار دبير خانه واتوماسيون اداري آريانا کاملترين و زيباترين سيستم بايگاني وآر

سیستم دبیرخانه آریانا نرم افزاریست توانا برای مدیریت امور دبیرخانه سازمان ها و شركت های مختلف با قابلیت های بسیار ، امنیت بالا و كاربری آسان با مزیت بررسی كارتابل.
در این سیستم ثبت و گردش كلیه مكاتبات سازمان بصورت الكترونیكی و بی نیاز از جا به جایی فیزیكی نامه انجام می شود ، تصویر اصل نامه ها و یا هر گونه سند دیگری در این سیستم به روش الكترونیكی آرشیو می شود. سیستم دبیرخانه بدون كاغذ آریانا با برچیدن روشهای سنتی و سرعت بخشیدن به امور اداری باعث افزایش ضریب اطمینان و دقت ، در جهت جلوگیری از اتلاف وقت و پراكندگی اسناد و همچنین ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات موجب حركت به سوی استاندارد های نوین فن آوری جهان در این رابطه گردیده است.
در كنار تمامی قابلیت هایی كه یك نرم افزار دبیرخانه باید داشته باشد از ویژگیهای در خور توجه سیستم آریانا قابلیت تعریف قالب نامه ها و قابلیت خواندن اطلاعات مورد نیاز نامه از دیگر نرم افزار ها یا بانكهای اطلاعاتی می باشد.
قابلیت ها و امكانات عمومی سیستم
ثبت كلیه مشخصات نامه های وارده و صادره اعم از: نوع نامه ، طبقه بندی نامه ، ارجحیت نامه ، موضوع نامه ، تاریخ ثبت ، شماره نامه ، شماره اندیكاتور ، مضمون نامه ، رونوشت ها و ....
تعریف چارت سازمان داخلی بصورت درختواره
تعریف و ثبت طرف مكاتبات سازمان اعم از: اشخاص ، شركت ها ، ادارات و ...
امكان ثبت نامه ها و پیوست های یك نامه اعم از: عطف ، پیرو ، بازگشت و ...
امكان پیوست انواع فایل ها به نامه از جمله ........... ، PDF ، EXE ، BMP ، JPG ، GIF و ارتباط با آن نرم افزارها
امكان نمایش اطلاعات نامه بر اساس صادره ، وارده و ... با تعیین تعداد نامه قابل نمایش در یك فرم
امكان تنظیم ستون های جدول گزارش از نامه ها در صفحه اصلی به همراه چاپ و انتقال آنها به نرم افزار Wordو Excel
جستجوی سریع بر اساس : موضوع ، سازمان بیرونی ، سازمان داخلی ، مضمون نامه ، تاریخ ثبت ، شماره اندیكاتور ، تاریخ نامه ، شماره دبیرخانه مركزی و یا حتی بر اساس ارجاعات آن ... .
اصلاح اطلاعات پایه درج شده در سیستم ، مانند: انواع نامه ها (فاكس ، تلگرام ، دستی و...) ، انواع طبقه بندی (عمومی ، عادی ، محرمانه و ...) ، ارجحیت نامه ( عادی ، فوری ، آنی) انواع وضعیت (اصل ، كپی ، المثنی و ...) ، سمت ها ، دبیرخانه ها و ...
امكان گروه بندی طرف مكاتبات سازمان جهت دسترسی سریع تر
امكان دسترسی به نامه های پیرو و عطف هر نامه
امكان رزرو شماره نامه

اسكن و بایگانی

قابلیت اتصال به انواع اسكنرهای تك برگی و دسته ای
امكان درج محل فیزیكی نامه ها ، پرونده ها و زونكن های بایگانی
امكان ایجاد كپی متعدد از یك نامه و بایگانی آنها در زونكن های مختلف
انجام عملیات بایگانی نامه و طبقه بندی اسناد بر اساس دسته بندی و زونكن های مختلف
امكان Scan تصاویر با فرمتهای Jpg و Tiff و ذخیره آنها در بانك اطلاعاتی سیستم
امكان خواندن تصاویر نامه ها به صورت گروهی با اسكنر های Feeder
امكان ویرایش در تصاویر مانند چرخش ، تعیین مقیاس تصویر ، برزگنمایی ، كوچك نمایی ، پاراف و همچنین چاپ آن نامه در سایزهای مختلف
فشرده سازی حجم تصاویر نامه ها و جداسازی فایلهای تصویری سالهای گذشته جهت افزایش سرعت سیستم

Word

تایپ نامه توسط ویرایشگر2007 و MS Word 2003
امكان تعریف و ذخیره الگو و قالب های متنوع برای متن نامه ها در نرم افزار Word
ذخیره قالب و متن فایلهای Word در بانكهای اطلاعاتی سیستم جهت جلوگیری از آشفتگی و پراكندگی فایل متنی نامه ها
امكان گروه بندی قالب نامه ها برای دسترسی سریع و اعطای مجوز روی گروه قالب ها به كاربران
قابلیت گزارشگیری و جستجوی كامل در متن فایل های Word (مفهومی)
امكان ارتباط با بانك های اطلاعاتی دیگر و درج اطلاعات در متن نامه
امكان تعریف الگو و قالب های مختلف جهت تنظیم شماره اندیكاتور برای هر دبیرخانه
امكان تهیه گزارشات متنوع به صورت كلی ، نموداری ، آماری ، جدولی
امكان صدور كلیه گزارش های پویا و آماری به نرم افزارهای Word و Excel
گزارش از دفتر اندیكاتور
گزارش از مكاتبات وارده ، صادره ، داخلی و ...
امكان گزارش گیری پویا بر اساس محدوده تاریخ ثبت ، فرستنده ، گیرنده ، رونوشت ، شماره نامه ، موضوع نامه ، تعداد نامه های ثبت شده توسط هر كاربر و . . . .

لیست امكانات كارتابل

نمایش تمامی ارجاعات و رونوشت های در صفحه اصلی با امكان تفكیك آنها
نمایش امكانات جستجو در كنار لیست نامه ها بر جستجوی سریع
امكان تشخیص نامه های مشاهده شده و عكس آن
امكان رویت مشخصات نامه با جابجایی روی لیست نامه بدون باز نمودن نامه
وجود نوار ابزار كامل و كلیدهای میانبر برای دسترسی سریع به ابزار
وجود ساختار درختی كارتابل برای هر دبیرخانه با امكان تفكیك نامه به صورت كارتابل ، ارجاع شده ، نامه داخلی و رونوشت و همچنین نمایش تعداد نامه های موجود در هر پوشه
امكان تفكیك و پیگیری نامه های ارجاع شده بصورت نامه های كه افراد بعدی روی آنها اقدامی نموده اند یا خیر
امكان مشاهده پاراف متنی و تصویری آخرین شخص ارجاع دهنده نامه به شما
امكان نمایش كلیه سوابق ارجاع یك نامه از ابتدا تا انتها همراه با پاراف های متنی و تصویری روی آن نامه
ارجاع نامه با پاراف متنی و با استفاده از قلم نوری
انتخاب شخص ارجاع شونده بصورت های مختلف از قبیل كدهای ثابتی كه به اشخاص در چارت سازمانی داده شده (جهت توزیع سریع نامه) ، انتخاب از لیست پایین افتادنی و و همچنین انتخاب از ساختار درختی چارت سازمانی وجود دارد.
ثبت اتوماتیك تاریخ ارجاع و بایگانی پس از ارجاع
امكان درج مهلت ارجاع نامه و همچنین انتخاب گزینه بایگانی نامه پس از ارجاع
امكان مشاهده تصویر نامه هم از طریق آیكون تصویر در فرم اصلی برنامه و هم از طریق صفحه مشخصات نامه
امكان پاراف متنی و تصویری با استفاده از قلم نوری بروی تصویر اسكن شده نامه ها
امكان ارسال رونوشت از یك نامه به دیگر اشخاص در سازمان
امكان پاسخگویی سریع نامه ها ی وارده با استفاده از گزینه جواب نامه ها
امكان ارجاع ، بایگانی و جواب نامه در صفحه نمایش اسكن تصویری نامه ها
امكان مشاهده متن تایپی (Word) كه به نامه ها پیوست شده باشد.
امكان مشاعده لیست نامه به تفكیك شخص ارجاع دهنده از طریق انتخاب شخص از چارت سازمانی در كنار لیست نامه ها
امكان تفكیك نامه های ارجاعی بصورت ( امروز ، دیروز ، هفته گذشته ، ماه اخیر و ماههای سال)
امكان ایجاد بایگانی و زونكن های شخصی برای نامه بصورت درختواره
امكان درج توضیحات و ویرایش روی پوشه های بایگانی ، زونكن ها و نامه ها
امكان جستجوی كدی و عبارتی از چارت بایگانی و چارت سازمانی
ثبت پیش نویس نامه (پیش نویس صادره) با درج فیلدهای گیرنده ، فرستنده ، مضمون ، تاریخ و ... و همچنین الصاق فایل Word نامه
ارجاع پیش نویس نامه برای اشخاص دیگر و یا دبیرخانه برای درخواست شماره ی دبیرخانه و ارسال آن به بیرون از سازمان
امكان ثبت نامه های داخلی سازمان با درج مضمون نامه و الصاق فایل تصویری یا متنی (Word) و ارجاع آن به كاربران كارتابل
قابلیت تنظیم ظاهر سیستم بدلخواه كاربر
امكان انتخاب ستونهای لیست نامه در فرم اصلی برنامه
امكان تعریف كلیدهای میانبر برای درج كلمات تكراری در پاراف و قسمتهای دیگر برنامه و یا انتخاب لیستی از كلمات تكراری
امكان مشاهده پیوستهای نامه از قبیل Pdf و . . .
امكان تغییر سال در لیست نامه
تغییر رمز كاربری و مواظبت از آن
ذخیره یاداشت های شخصی با امكان درج تاریخ ایجاد و تفكیك یاداشتها بر اساس تاریخ (امروز ، دیروز ، هفته گذشته و ...)
امكان نمایش و چاپ كاربران فعال
امكان خروج از نرم افزار و ورود كاربر دیگر . . .
مدیریت سیستم
تعریف یك یا چند دبیرخانه متمركز و غیرمتمركز
تعریف پیش كد برای دبیرخانه جهت شماره گذاری نامه های صادره هر دبیرخانه
امكان استفاده كاربران متعدد بطور همزمان از سیستم
امكان تعریف كاربران و تعیین سطح دسترسی دقیق هر یك از آنها
امكان تغییر تنظیمات پیش فرض سیستم برای سهولت كار
امكان پیگیری تغییرات اعمال شده روی اطلاعات ثبت شده ، مشخصات ثبت كننده ، تاریخ و زمان ثبت. (Log)
امكان تبدیل متن پیغامهای سیستم از انگلیسی به فارسی توسط مدیر سیستم جهت جلوگیری از خطاهای كاربر
تهیه نسخه پشتیبان(Backup) به صورت دوره ای و اتوماتیك
قابل اجرا در كلیه سیستم عامل های ویندوز (Vista, Xp,2000,Me)
تحت شبكه LAN و Windows2003 Server و گزارشات تحت وب
امكان استفاده از چند دبیرخانه در یك نرم افزار
امكان ارتباط دو دبیرخانه و ارسال نامه از یك دبیرخانه به دبیرخانه دیگر حتی در فواصل زیاد
امكان تغییر رنگ پنجره های پر كاربرد جهت كاهش خستگی كاربرو...

لیست برخی از مشتریان نرم افزار:

صداوسیمای جمهوری اسلامی
اداره مركزی شركت واحد
وزرارت ارشاد شهریار
وزارت دارائی
هواپیماسازی ایران
واحد مالی نیروی انتظامی
بهینه سازی سوخت
مولدینگ
یادمان سازه
رنو-پارس
اتوشاسی
بیمه مركزی ایران
دنده فن آور
مگاموتور
كویرسیكلت
اتحادموتور
فومن شیمی
پومر
موسسه تماشا
اسناد انقلاب اسلامی
سهامی نمایشگاهها
غدائی بنا
صنایع ذوب ایران
دانشگاه مداهب اسلامی
ارسال ودریافت نامه - بایگانی - آرشیو الکترونیک - متن درخواست اداری - نرم افزار دبیرخانه دبیر - نرم افزار آماری r - بایگانی اسناد - نرم افزار آماری r - نرم افزار آماری r - نرم افزار آماری r


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: aryana
ایمــیل:
تلفن:
88288387-8
موقعیت: تهران
آدرس: www.irandabir.blogfa.com
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 125
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: aryana
در مـورد: نرم افزار دبير خانه واتوماسيون اداري آريانا کاملترين و زيباترين سيستم بايگاني وآر
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com