نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

نرم افزار جامع مديريت اصناف

نرم افزار جامع مدیریت و آمار و حسابداری اتحادیه های صنفی - نسخه 88
:مهمترین امکانات نرم افزار جامع مدیریت اصناف

:امکانات اعضا و اتحادیه

ثبت مشخصات كامل عضو صنفی و پروانه کسب و واحد صنفی
ثبت اطلاعات پروانه های تولیدی توزیعی خدماتی و خدمات فنی
ثبت عكس یا تصویر برای اعضای صنف
ثبت دستی و خودکار درجه های واحد صنفی و تعیین حق عضویت ها بر اساس درجه ها
ثبت واحد های صنفی به صورت فعال - غیر فعال - و یا سیار
ثبت اطلاعات همسر و فرزندان عضو صنفی مانند اطلاعات بیمه ها و مدارک تحصیلی و وضعیت اشتغال
ثبت پروانه های ثابت و سیار برای یک عضو صنفی
ثبت اطلاعات پروانه های اعضای هیئت مدیره اتحادیه و بازرس های اتحادیه
ثبت اطلاعات واحد های صنفی مجاز و غیر مجاز به منظور شناسایی واحد های صنفی
ثبت اطلاعات شناسه صنفی و شماره ملت کارت عضو صنفی
جستجوی پیشرفته اعضا همراه با نمایش تصویر عضو صنفی
هشدار ثبت شماره پروانه کسب های تکراری به منظور جلوگیری از اشتباهات کاربر
ثبت استعلام های اعضا برای صدور پروانه کسب
ثبت استعلام های شهرداری - اماکن - دارایی - بهداشت - مجمع امور صنفی - نیروی انتظامی -آزمایشگاه - سوء پیشینه - عدم اعتیاد - گواهینامه فنی
ثبت اطلاعات رسته های صنفی و مبلغ حق عضویت های کلیه اعضا به صورت خودکار
ثبت مدارک موجود در پرونده اعضا برای سهولت کار کاربران
ثبت موجودی اولیه صندوق یا حساب بانکی
قابلیت ثبت اطلاعات افراد در فرم پیش ثبت نام و انتقال از لیست پیش ثبت نام به پرونده اصلی اعضا
ثبت اطلاعات تمدید پروانه کسب
ثبت اطلاعات تعویض پروانه کسب
ثبت اطلاعات ابطال پروانه کسب
ثبت اطلاعات پلمپ واحدهای صنفی
ثبت اطلاعات فک پلمپ واحدهای صنفی
ثبت اطلاعات پروانه کسب های در دست اقدام برای صدور
ثبت اطلاعات بازرسی های واحد صنفی
ثبت اطلاعات شکایات مردمی از اعضا
ثبت اطلاعات جلسات برگزار شده اتحادیه
ثبت اطلاعات درآمدهای اتحادیه طبق سر فصل های تعیین شده اداره بازرگانی و سرفصل های پیش بینی نشده
ثبت اطلاعات هزینه های اتحادیه طبق سر فصل های تعیین شده اداره بازرگانی و سرفصل های پیش بینی نشده
ثبت و محاسبه دریافتی های بابت حق مجمع امور صنفی
تعیین عنوان سربرگ استعلام ها برای هر اتحادیه
تعیین و چاپ ماده و تبصره برای استعلام های اعضا
تعیین تاریخ و مدت اعتبار برای استعلام های اعضا
ذخیره خودکار اطلاعات ثابت اتحادیه و استعلام ها مانند نام اتحادیه و آدرس و ... برای سهولت چاپ استعلام های بعدی
قابلیت تشخیص خودکار سابقه اعضا در ویرایش و یا حذف اطلاعات

:گزارشات

گزارش مشخصات عضو صنفی همراه با عکس عضو صنفی
گزارش استعلام های اعضا برای صدور پروانه کسب
گزارش کل پروانه کسب های صادر شده اتحادیه
گزارش پروانه کسب های صادر شده رسته خاص یا کلیه رسته ها
گزارش پروانه کسب های فعال یا غیر فعال
گزارش تعداد پروانه های تولیدی –توزیعی-خدماتی-خدمات فنی
گزارش آمار و تعداد کل پروانه ها به تفکیک نوع فعالیت های تولیدی –توزیعی-خدماتی-خدمات فنی
گزارش واحد های صنفی مجاز و غیر مجاز
گزارش پروانه کسب های تمدید شده
گزارش پروانه کسب های تعویض شده
گزارش پروانه کسب های ابطال شده
گزارش واحد های صنفی پلمپ شده
گزارش واحد های صنفی فک پلمپ شده
گزارش پروانه کسب های در دست اقدام برای صدور
گزارش جلسات برگزارشده اتحادیه
گزارش پروانه کسب های تاریخ گذشته در تاریخ و یا سال مشخص
گزارش کل پروانه کسب های تاریخ گذشته
گزارش واحد های صنفی ملکی و استیجاری
گزارش شکایات مردمی از اعضا با مشخص کردن شاکی و مشتکی
گزارش بازرسی های واحد های صنفی
گزارش درآمدهای اتحادیه با مشخص کردن جمع ریز درآمد ها
گزارش هزینه های اتحادیه با مشخص کردن جمع ریز هزینه ها
گزارش اعضایی که در سال یا ماه مشخص حق عضویت داده اند
گزارش اعضایی که در سال یا ماه مشخص حق عضویت نداده اند
گزارش موجودی صندوق و حساب بانکی به همراه جمع کل درآمدها و جمع کل هزینه ها
گزارش یادداشت های روزانه و دفتر یادداشت
گزارش ترازنامه اتحادیه به همراه ریز درآمد ها و هزینه ها و جمع کل
قابلیت مرتب سازی در گزارشات بر اساس انتخاب کاربر نرم افزار
چاپ پروانه کسب های ثابت
چاپ پروانه کسب های سیار
چاپ کارت مباشر برای اعضای اتحادیه
چاپ شناسه صنفی یا بارکد صنفی روی پروانه کسب
جستجو و چاپ کلیه موارد قابل درج روی پروانه کسب در موقع چاپ پروانه کسب
چاپ استعلام ها و نامه های اعضا به 3 الگوی متفاوت
چاپ استعلام های مخصوص آزمایشگاه برای درج شماره و تاریخ و نتیجه آزمایش
چاپ استعلام های مخصوص نیروی انتظامی به همراه چک لیست مدارک عضو صنفی
چاپ اخطاریه های کتبی طبق ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی به منظور: نداشتن پروانه کسب – تداخل صنفی – تعطیلی محل کسب
عدم پرداخت حق عضویت – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی – عدم اجرای تکالیف واحد صنفی

:سیستم دبیرخانه

ثبت و ویرایش نامه‌های وارده به اتحادیه
ثبت و ویرایش نامه‌های صادره از اتحادیه
ثبت شماره نامه ها وارده و صادره به صورت دستی و خودکار
ثبت ارجاعات و اقدامات مربوط به نامه‌های وارده
ثبت یک یا چند تصویر و پیوست برای نامه های وارده و صادره
امكان جستجوی نامه‌ها با هریک از اطلاعات نامه ها
امکان مرتب سازی نامه ها بر اساس هر یک از اطلاعات نامه ها
مرتب سازی نامه ها به صورت صعودی و نزولی
گزارش‌گیری از نامه‌های وارده
گزارش گیری از نامه های صادره
گزارش نامه ها بر اساس محدوده تاریخ خاص
گزارش نامه ها با موضوع خاص
گزارش نامه ها با فرستنده یا گیرنده خاص
گزارش نامه ها با ارجاعات خاص
گزارش کلیه نامه ها

: امکانات جانبی

ذخیره آدرس تصویر در بانک اطلاعاتی به منظور کاهش حجم بانک اطلاعاتی و افزایش سرعت برنامه
استفاده از کلید های میانبر به منظور افزایش کارایی
ثبت شرح و متن های آماده برای استفاده در فرم های ثبت اطلاعات نرم افزار به منظور افزایش کارایی و سرعت کاربر ثبت کننده
ثبت آدرس های آماده و استفاده از آنها در فرم های ثبت اطلاعات
تغییر متن سربرگ کلیه گزارشات اتحادیه
امکان تماس تلفنی خودکار به اعضای اتحادیه برای دریافت حق عضویت ها و اطلاع رسانی
امکان تماس تلفنی خودکار به اعضای هیئت مدیره برای اطلاع رسانی
قابلیت اجرا در شبکه محلی و ثبت اطلاعات توسط چند کاربر به صورت همزمان
ثبت یادداشت های روزانه و دفتر یادداشت
پشتیبان گیری خودکار در فاصله های زمانی به تاریخ روز
پشتیبان گیری دستی در روی هارد و یا حافظه فلش
تغییر رمز ورود به برنامه و راهنمای تلفن
ارتقا نرم افزار از اینترنت و سایت شرکت
ثبت کاربران نرم افزار و تعیین نحوه دسترسی کاربران به صورت محدود و نامحدود توسط مدیر سیستم
امکان تغییر رمز ورود کاربران توسط خود کاربر و مدیر سیستم
سازگاری با کلیه نسخه های ویندوز
سازگاری با کلیه چاپگر های سوزنی جوهر افشان و لیزری
عدم نیاز به نصب مجدد نرم افزار بعد از تعویض ویندوز
رابط كاربری ساده و زیبا برای سهولت کار کاربر نرم افزار

:پشتیبانی از نرم افزار

قرارداد پشتیبانی یکساله رایگان شرکت از نرم افزار و تمدید قرارداد
امکان تغییرات سفارشی بنا به درخواست هر اتحادیه
ارسال اصل نسخه نرم افزار و قرارداد پشتیبانی از طریق پست
ارسال نرم افزار از طریق اینترنت و سایت شرکت
دریافت قفل فعال سازی تلفنی و اینترنتی
حجم کم نرم افزار برای سهولت دریافت نرم افزار از اینترنت
ارسال نسخه های جدید نرم افزار و تغییرات به صورت رایگان برای تمامی اتحادیه ها از طریق سایت شرکت

:تعدادی از سوابق طراحی نرم افزار شرکت

نرم افزار جامع مدیرت اتحادیه های صنفی
نرم افزار مخصوص ترازنامه مجمع امور صنفی
نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نامه ها
نرم افزار حسابداری وانبارداری آراد
نرم افزار صندوق قرض الحسنه آراد
نرم افزار تماس تلفنی اتوماتیک
نرم افزار ویژه مدیریت محصولات فرهنگی
نرم افزار جامع مدیریت موسسات خیریه
نرم افزار ویژه چک و بانک
نرم افزار ویژه شرکت های تعاونی و فروش قسطی

:سوابق خدماتی ومدیریتی شرکت

سابقه ده سال طراحی نرم افزار توسط گروه مهندسی طراح و برنامه نویس
سابقه ده سال خدمات اینترنت و شبکه ISP, ADSL, E1, WIRELESS
نمایندگی رسمی مانیتورهای ال جی
نمایندگی رسمی سازمان املاک و مستغلات کشور
عضو هیات رئیسه اتحادیه صنفی
مدیریت شرکت آراد سیستم – مهندس مصلحی

شماره ثبت ملی شرکت آراد سیستم: 10380004749

**قابل ذکر است که نرم افزار فوق جامع ترین نرم افزار و در اتحادیه های اکثر استان های سطح کشور در حال استفاده می باشد**

:تعدادی از استان ها و شهرهای در حال استفاده نرم افزار

تهران – اصفهان –خمینی شهر – شهرضا- ساری – رودسر- اردبیل – آذربایجان – خرم آباد – همدان - شاهین دژ – خراسان رضوی – خراسان جنوبی- سمنان – دامغان – نیشابور- سبزوار - بوشهر - خورموج - تویسرکان - کاشمر - گناباد - بردسکن - کرمانشاه - قزوین - خوزستان - اندیمشک - زنجان - قشم

.قیمت نرم افزار مدیریت اصناف برای هر اتحادیه مستقل به همراه یکسال پشتیبانی: 250 هزار تومان

.قیمت نرم افزار مدیریت اصناف برای استفاده مشترک چند اتحادیه در یک نرم افزار به همراه یکسال پشتیبانی: 500 هزار تومان

اتحادیه هایی که در یک دفتر مجمع امور صنفی مشترک درخواست تهیه نرم افزار مستقل برای هر اتحادیه به میزان 10 عدد و بالاتر را داشته
.باشند قیمت نرم افزار نصف محاسبه می شود


.به نماینده - بازاریاب - خریدار نرم افزار - برای فروش هر نسخه 30% قیمت نرم افزار پرداخت می شود


شماره مشاوره و سفارش نرم افزار: 09364228040


--------------------------------------------------------------------------------
نرم افزار اصناف - نرم افزار اتحادیه - املاک اصفهان - قرارداد پشتیبانی - نرم افزار رایگان طراحی سربرگ - لیست قیمت چاپگر hp - لیست قیمت چاپگر hp - شرکتهای بوشهر - لیست قیمت چاپگر hp - شرکتهای بوشهر


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: reza
ایمــیل:
تلفن:
09364228040
موقعیت: خراسان
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  پنجشنبه 01 آبان 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 71
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: reza
در مـورد: نرم افزار جامع مديريت اصناف
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com