نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

تعمير انواع پرينتر


تلفن :88814355
مركز تعمیرات چاپگر
www.mahpa.org

تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری HP
سرویس های ویژه در محل
بازرسی اولیه و بازدید جهت تشخیص عیب چاپگر
سرویس و تعمیرات تخصصی چاپگر ، لیزری hp
سرویس و تعمیرات چاپگر لیزری خانگی/اداری
سرویس و تعمیر چاپگرهای چند کاره لیزری (Multi Function)
سرویس و تعمیر چاپگر لیزری A4 تکرنگ با سرعت بیش از 18 صفحه در دقیقه

OfficeJet All-in-one printers
Officejet 500 series
Officejet 600 series
Officejet 700 series
Officejet 4110
Officejet 4215
Officejet 4315
Officejet 5110
Officejet 5510
Officejet 5610
Officejet 6110
Officejet 6210
Officejet 6310
Officejet 7110
Officejet 7115
Officejet 7130
Officejet 7135
Officejet 7140
Officejet 7210
Officejet 7310
Officejet 7410
Officejet 9110
Officejet 9120
Officejet 9130
Officejet D series (Includes D125 / D135 / D145 / D155XI)
Officejet G series (Includes G55 / G85 / G95)
Officejet R series (Includes R45R65)
Officejet T series (Includes T65T85)
Officejet J5700 series
Officejet L7500 series
Officejet L7600 series
Officejet L7700 series
Officejet Pro 8500
Officejet Pro 8500 wireless
Officejet Pro 8500 premier
Discontinued models
Officejet (original)
Officejet 300
Officejet 330
Officejet 350
Officejet 600
Officejet 610
Officejet 630
Officejet 635
Officejet 700
Officejet 710
Officejet 720
Officejet 725
Officejet 4110
Officejet 5110
Officejet 7310
Officejet 7410
Officejet d125xi
Officejet d135 / d135xi
Officejet d145
Officejet d155xi
Officejet g55 / g55xi
Officejet g85 / g85xi
Officejet g95
Officejet k60 / k60xi
Officejet k80 / k80xi
Officejet r40 / r40xi
Officejet r45
Officejet r60
Officejet r65
Officejet r80 / r80xi
Officejet t45 / t45xi
Officejet t65 / t65xi
Officejet v30
Officejet v40 / v40xi
Officejet v45
Officejet Pro 1150c / 1150cse
Officejet Pro 1170c / 1170cse / 1170cxi
Officejet Pro 1175c / 1175cse / 1175cxi


Black and white
HP LaserJet Original Printer series
HP LaserJet Printer (March 1984)
HP LaserJet Plus Printer (November 1985)
HP LaserJet 500 Plus Printer (March 1986)
HP LaserJet II Printer series (March 1987)
HP LaserJet IId Printer
HP LaserJet IIp Plus Printer
HP LaserJet IIp Printer
HP LaserJet Series II Printer
HP LaserJet III Printer series (March 1990)
HP LaserJet III Printer
HP LaserJet IIId Printer
HP LaserJet IIIp Printer
HP LaserJet IIIsi Printer (March 1991)
HP LaserJet 4 Printer series
HP LaserJet 4 Plus / m Plus Printer series
HP LaserJet 4 (October 1992) / 4m Printer series
HP LaserJet 4L / mL Printer series
HP LaserJet 4p / mp Printer series
HP LaserJet 4si Printer series
HP LaserJet 4v / mv Printer series
HP LaserJet 5 Printer series
HP LaserJet 5 / m / n Printer series
HP LaserJet 5 (April 1996)
HP LaserJet 5L Printer series
HP LaserJet 5p / mp Printer series
HP LaserJet 5si Printer series
HP LaserJet 6 Printer series
HP LaserJet 6L Printer series
HP LaserJet 6L Pro Printer
HP LaserJet 6p/mp Printer series
HP LaserJet 1000 Printer series
HP LaserJet 1000 Printer
HP LaserJet 1005 Printer
HP LaserJet 1010 Printer series
HP LaserJet 1012 Printer
HP LaserJet 1015 Printer
HP LaserJet 1018 Printer
HP LaserJet 1020 Printer series
HP LaserJet 1022 Printer series
HP LaserJet 1100 Printer series
HP LaserJet 1150 Printer
HP LaserJet 1160 Printer Series
HP LaserJet 1200 Printer series
HP LaserJet 1300 Printer series
HP LaserJet 1320 Printer series
HP LaserJet 2000 Printer series (March 1987)
HP LaserJet 2000 Printer series
HP LaserJet 2100 Printer series (February 1999)
HP LaserJet 2200 Printer series (2001)
HP LaserJet 2300 Printer series
HP LaserJet 2400 Printer series
HP LaserJet 3000 Printer series
HP LaserJet 3100 Printer series
HP LaserJet 3200 Printer series
HP LaserJet 4000 Printer series (1997)
HP LaserJet 4000 Printer series (1997)
HP LaserJet 4050 Printer series (1999)
HP LaserJet 4100 Printer series (2001)
HP LaserJet 4200 Printer series (2002)
HP LaserJet 4240n Printer
HP LaserJet 4250 Printer series
HP LaserJet 4300 Printer series
HP LaserJet 4350 Printer series
HP LaserJet 5000 Printer series
HP LaserJet 5000 Printer series
HP LaserJet 5100 Printer series
HP LaserJet 5200 Printer series
HP LaserJet 8000 Printer series (1998)
HP LaserJet 8000 Printer series
HP LaserJet 8100 Printer series
HP LaserJet 8150 Printer series
HP LaserJet 9000 Printer series (2002)
HP LaserJet 9000 Printer series
HP LaserJet 9040 Printer series
HP LaserJet 9050 Printer series
HP LaserJet P2000 Printer series
HP LaserJet P2015 Printer series
HP LaserJet P3000 Printer series
HP LaserJet P4010 Printer series
HP LaserJet P4500 Printer series
HP LaserJet Companion PrinterOriginal line
Photosmart 318
Photosmart 320
Photosmart 435
Photosmart 620
Photosmart 635
Photosmart 720
Photosmart 735
Photosmart 850
Photosmart 935
Photosmart 945

HP M-series
Photosmart M22
Photosmart M23
Photosmart M305
Photosmart M307
Photosmart M407
Photosmart M417
Photosmart M517
Photosmart M627
Photosmart M537
Photosmart M447
Photosmart M247
Photosmart M637
Photosmart Mz67
Photosmart M737


Scanners
Scanjet series
Scanjet 2200c
Scanjet 3300c
Scanjet 3500c
Scanjet 3670
Scanjet 3770
Scanjet 3970
Scanjet 4c
Scanjet 4p
Scanjet 4070
Scanjet 4100c
Scanjet 4400c
Scanjet 5c
Scanjet 5p
Scanjet 5100c
Scanjet 5200c
Scanjet 5300c
Scanjet 5370c
Scanjet 5530
Scanjet 5550c
Scanjet 5670
Scanjet 6100c
Scanjet 6200c
Scanjet 6250c
Scanjet 6300c
Scanjet 8200
Scanjet 8250
Scanjet 8290


=== [[HP LaserJet|LaserJet printers]] (color and [[monochrome]])===
Current Line up (May- June 2008)

* LaserJet 3050 AIO
* LaserJet 3055 AIO
* LaserJet 4250n
* LaserJet 4250tn
* LaserJet 4250dtn
* LaserJet 4350n
* LaserJet 4350tn
* LaserJet 5200
* LaserJet 5200tn
* LaserJet 5200dtn
* LaserJet 9040 series
* LaserJet 9050 series
* LaserJet M1319f MFP
* LaserJet M1522n MFP
* LaserJet M1522nF MFP
* LaserJet M2727nF MFP
* LaserJet M3027 MFP
* LaserJet M3027x MFP
* LaserJet M3035 MFP
* LaserJet M3035xs MFP
* LaserJet P1005
* LaserJet P1006
* LaserJet P1505n
* LaserJet P1505
* LaserJet P2015
* LaserJet P2015d
* LaserJet P2015dn
* LaserJet P2015x
* LaserJet P3005
* LaserJet P3005d
* LaserJet P3005n
* LaserJet P3005dn
* LaserJet P3005x
* LaserJet P4014n
* LaserJet P4015n
* LaserJet P4015x
* LaserJet P4515n
* LaserJet P4515tn
* LaserJet P4515x

* Color LaserJet 2600n
* Color LaserJet 2605n
* Color LaserJet 2605dn
* Color LaserJet 2605dtn
* Color LaserJet 2820 AIO
* Color LaserJet 2840 AIO
* Color LaserJet 3000n
* Color LaserJet 3600n
* Color LaserJet 3600dn
* Color LaserJet 4700n
* Color LaserJet 4700dn
* Color LaserJet 5550n
* Color LaserJet CM1015 MFP
* Color LaserJet CM1017 MFP
* Color LaserJet CM1312nfi MFP
* Color LaserJet CP1215
* Color LaserJet CP1518ni
* Color LaserJet CP3505n
* Color LaserJet CP3505x
* Color LaserJet CP3505dn
* Color LaserJet CP4005n
* Color LaserJet CP4005dn
* Color LaserJet CP6015dn'''Discontinued models'''

* Color LaserJet
* LaserJet II/IID/IIP
* LaserJet III/IIID/IIIP/IIISi
* [[LaserJet 4]]
* LaserJet 4M
* LaserJet 4 Plus
* LaserJet 4L
* LaserJet 4M Plus
* LaserJet 4P
* LaserJet 4Si
* LaserJet 4V/4MV
* Color LaserJet 5
* Color LaserJet 5M
* [[LaserJet 5]]
* LaserJet 5L
* LaserJet 5M
* LaserJet 5MP
* LaserJet 5N
* LaserJet 5P
* LaserJet 5se
* LaserJet 5Si
* LaserJet 6L
* LaserJet 6MP
* HP LaserJet 1000 Printer
* HP LaserJet 1010 Printer series
* HP LaserJet 1012 Printer
* HP LaserJet 1015 Printer
* HP LaserJet 1018 Printer
* HP LaserJet 1020 Printer series
* HP LaserJet 1022 Printer series
* HP LaserJet 1150 Printer
* HP LaserJet 1160 Printer Series
* HP LaserJet 1200 Printer series
* HP LaserJet 1300 Printer series
* HP LaserJet 1320 Printer series
* HP LaserJet 2100 Printer series
* HP LaserJet 2300 Printer series
* HP LaserJet 2400 Printer series
* HP LaserJet 4 Plus/m Plus Printer series
* HP LaserJet 4/4m Printer series
* HP LaserJet 4000 Printer series
* HP LaserJet 4100 Printer series
* HP LaserJet 4200 Printer series
* HP LaserJet 4250 Printer series
* HP LaserJet 4300 Printer series
* HP LaserJet 4350 Printer series
* LaserJet 5100 series
* LaserJet 8100 series
* LaserJet 8150 series
* LaserJet 9000 series

* Color LaserJet 2500 series
* Color LaserJet 3500 series
* Color LaserJet 3700 series
* Color LaserJet 4500 series
* Color LaserJet 4550 series
* Color LaserJet 4600 series
* Color LaserJet 4650 series
* Color LaserJet 5500 series


===Color===
* HP Color LaserJet Original Printer series
** HP Color LaserJet (September 1994)
* HP Color LaserJet CP4000 Printer series
** HP Color LaserJet CP4005 Printer series
* HP Color LaserJet 5 Printer series
** HP Color LaserJet 5/5m Printer series
* HP Color LaserJet 1000 Printer series
** HP Color LaserJet 1500 Printer series
** HP Color LaserJet 1600 Printer
* HP Color LaserJet 2000 Printer series
** HP Color LaserJet 2500 Printer series
** HP Color LaserJet 2550 Printer series
** HP Color LaserJet 2600n Printer
** HP Color LaserJet 2605 Printer series
** HP Color LaserJet 2700 Printer series
* HP Color LaserJet 3000 Printer series
** HP Color LaserJet 3000 Printer series
** HP Color LaserJet 3500 Printer series
** HP Color LaserJet 3550 Printer series
** HP Color LaserJet 3600 Printer series
** HP Color LaserJet 3700 Printer series
** HP Color LaserJet 3800 Printer series
* HP Color LaserJet 4000 Printer series
** HP Color LaserJet 4500 Printer series (1998)
** HP Color LaserJet 4550 Printer series
** HP Color LaserJet 4600 Printer series
** HP Color LaserJet 4610n Printer
** HP Color LaserJet 4650 Printer series
** HP Color LaserJet 4700 Printer series
* HP Color LaserJet 5000 Printer series
** HP Color LaserJet 5500 Printer series
** HP Color LaserJet 5550 Printer series
* HP Color LaserJet 8000 Printer series
** HP Color LaserJet 8500 Printer series
** HP Color LaserJet 8550 Printer series
* HP Color LaserJet 9000 Printer series
** HP Color LaserJet 9500 Printer series
(Source: [http://www.hp.com/ HP.com])

Designjet Printers
Designjet 10ps
Designjet 20ps
Designjet 30
Designjet 50ps
Designjet 70
Designjet 90
Designjet 90gp
Designjet 90r
Designjet 100
Designjet 100plus
Designjet 110plus
Designjet 110plus nr
Designjet 120
Designjet 130
Designjet 130gp
Designjet 130nr
Designjet 200
Designjet 250C
Designjet 330
Designjet 350C
Designjet 430
Designjet 450C
Designjet 455ca
Designjet 500
Designjet 510
Designjet 600
Designjet 650C
Designjet 750
Designjet 750c
Designjet 755CM
Designjet 800
Designjet 800ps
Designjet 815mfp
Designjet 820 MFP
Designjet 1050C
Designjet 1055CM
Designjet 1050c Plus
Designjet 1055 cm Plus
Designjet 2000CP
Designjet 2500CP
Designjet 2800CP
Designjet 3000CP
Designjet 3500CP
Designjet 3800CP
Designjet 4000
Designjet 4000PS
Designjet 4200 Scanner
Designjet 4500
Designjet 4500ps
Designjet 4500mfp
Designjet 4500 Scanner
Designjet 5000
Designjet 5100 (Asia Pacific Only)
Designjet 5000ps
Designjet 5500
Designjet 5500ps
Designjet 8000sr
Designjet 9000s
Designjet 9000sf
Designjet 10000s
Designjet L65500
Designjet T610
Designjet T1100
Designjet T1100ps
Designjet T1100mfp
Designjet Z2100
Designjet Z3100
Designjet Z3100ps
Designjet Z3100ps GP
Designjet Z3200
Designjet Z3200ps
Designjet Z6100
Designjet Z6100ps

Deskjet printers
Current Line (May-June 2008)
Deskjet D1455
Deskjet D1520
Deskjet D1560
Deskjet D2430
Deskjet D2460
Deskjet D2530
Deskjet D2545
Deskjet D2560
Deskjet D4160
Deskjet D4260
Deskjet F4180 AIO
Deskjet F4280 AIO
Deskjet 6940
Deskjet 6940dt
Deskjet 6988
Deskjet 6988dt
Deskjet 9800
Deskjet 460c
Deskjet 460cb
Deskjet 460wf
Discontinued models
DeskJet (original)
DeskJet Plus
DeskJet Portable
Deskjet 200cci
DeskJet 300j
Deskjet 310 / 310 with Sheetfeeder
Deskjet 320 / 320 with Sheetfeeder
Deskjet 340 / 340cbi / 340 cm / 340cv
Deskjet 350c / 350cbi
Deskjet 400 / 400L
Deskjet 420 / 420c
Deskjet 450cbi / 450vci / 450wbt
Deskjet 460wbt
Deskjet 500 / 500c / 500k
Deskjet 505d / 505k
Deskjet 510
Deskjet 520
DeskJet 525q
Deskjet 540
Deskjet 550c
Deskjet 560c / 560j / 560k
Deskjet 600 / 600c / 600k
Deskjet 610c / 610cl
Deskjet 612c
Deskjet 630c
Deskjet 632c
Deskjet 640c / 640u
Deskjet 642c
Deskjet 648c
Deskjet 656c / 656cvr
Deskjet 660c / 660cse / 660k
Deskjet 670c / 670k / 670tv
Deskjet 672c
Deskjet 680c
Deskjet 682c
Deskjet 690c
Deskjet 692c / 692k
Deskjet 693c
Deskjet 694c
Deskjet 695c / 695cci
Deskjet 697c
Deskjet 710c
Deskjet 712c
Deskjet 720c
Deskjet 722c
Deskjet 810c
Deskjet 812c
Deskjet 815c
Deskjet 820cse / 820cxi
Deskjet 825c / 825cvr
Deskjet 830c
Deskjet 832c
Deskjet 840c
Deskjet 841c
Deskjet 842c
Deskjet 843c / 843cxe
Deskjet 845c / 845cv / 845cvr
Deskjet 850c / 850k
Deskjet 855c / 855cse / 855cxi
Deskjet 870cse / 870cxi / 870k
Deskjet 880c
Deskjet 882c
Deskjet 890c / 890cse
Deskjet 895cse / 895cxi
Deskjet 916c
Deskjet 920c / 920cvr / 920cxi
Deskjet 930c / 930 cm
Deskjet 932c
Deskjet 934c
Deskjet 935c
Deskjet 940c / 940cvr / 940cw / 940cxi
Deskjet 948c
Deskjet 950c
Deskjet 952c
Deskjet 955c
Deskjet 957c
Deskjet 959c
Deskjet 960c / 960cse / 960cxi
Deskjet 970cse / 970cxi
Deskjet 980cxi
Deskjet 990 cm / 990cse/ 990cxi
Deskjet 995c / 995ck
Deskjet 1000cse / 1000cxi
Deskjet 1100c
Deskjet 1120c / 1120cse / 1120cxi
Deskjet 1125c
Deskjet 1180c
Deskjet 1200c / 1200c/PS
Deskjet 1220c / 1220c/PS / 1220cse / 1220cxi
Deskjet 1280
Deskjet 1600c / 1600 cm / 1600cn
Deskjet 3320 / 3322 / 3323 3325
Deskjet 3420 / 3425 / 3450
Deskjet 3520 / 3535 / 3550
Deskjet 3620 / 3645 / 3648 / 3650 / 3653
Deskjet 3740 / 3743 / 3744 / 3745 / 3747 / 3748
Deskjet 3810 / 3816 / 3820 / 3822 / 3843 / 3845 / 3847 / 3848
Deskjet 3910 / 3915 / 3918 / 3920 / 3930 / 3938 / 3940
Deskjet 5145 / 5150 / 5155 / 5160
Deskjet 5420v / 5440 / 5442 / 5443
Deskjet 5550 / 5551 / 5552
Deskjet 5650 / 5650w / 5652 / 5655
Deskjet 5740 / 5743 / 5745 / 5748
Deskjet 5850
Deskjet 5940 / 5943
Deskjet 6122 / 6127
Deskjet 6520 / 6540 / 6543 / 6548
Deskjet 6620
Deskjet 6830v /6840 / 6843 / 6848
Deskjet 6940 / 6980
Deskjet 9300
Deskjet 9650 / 9670 / 9680
Deskjet 9800 / 9800d
Deskjet D4160
DeskJet F380 All-in-One,
DeskJet F4100 series All-in-One.

HP E-series
Photosmart E317
Photosmart E327
Photosmart E427
Photosmart E337

HP R-series
Photosmart R507
Photosmart R607
Photosmart R607 BMW Special series
Photosmart R707
Photosmart R717
Photosmart R817
Photosmart R725
Photosmart R727
Photosmart R827
Photosmart R927
Photosmart R967
Photosmart R742
Photosmart R837
Photosmart R847
Photosmart R937


HP Photosmart Express Kiosk
Photo Kiosk that prints 4x6 prints in seconds
HP Photosmart Studio Kiosk
Photo kiosk that creates greeting cardsposters and calendars.


===[[HP ColorJet|ColorJet printers]] ===

""Line Discontinued""

* ColorJet 1550 series
* ColorJet 2600 series
* ColorJet 3000 series
* ColorJet 3600 series
* ColorJet 3800 series
* ColorJet 4700 series
* ColorJet 5550 series
* ColorJet 9500 series

===[[HP Photosmart|PSC/Photosmart]] [[Multifunction printer|All-in-one printers]] ===
*PSC 750
*PSC 950
*PSC 1110
*PSC 1210
*PSC 1215
*PSC 1310
*PSC 1315
*PSC 1350
*PSC 1410
*Deskjet All-in-one F380
*Deskjet All-in-one F4185
*PSC 1510
*PSC 1610
*PSC 2175
*PSC 2355
*PSC 2410 Photosmart
*PSC 2510 Photosmart
*Photosmart 2575
*Photosmart 2610
*Photosmart 2710
*Photosmart 3210
*Photosmart 3310
*Photosmart C3180
*Photosmart C4180
*Photosmart C4280
*Photosmart C4380
*Photosmart C4480
*Photosmart C4580
*Photosmart C5180
*Photosmart C5280
*Photosmart C5380
*Photosmart C6180
*Photosmart C6280
*Photosmart C7180
*Photosmart C7280
*Photosmart C7288
*Photosmart C8180

'''Discontinued models'''
*PSC 300
*PSC 500 / 500xi
*PSC 720
*PSC 750 / 750xi
*PSC 760
*PSC 950 / 950xi
*PSC 2110 / 2110v / 2110xi
*PSC 2210 / 2210v / 2210xi

=== Photosmart printers ===
*Photosmart 7260 (Introduced August 2007)
*Photosmart 7350
*Photosmart 7450
*Photosmart 7660
*Photosmart 7760
*Photosmart 7960
*Photosmart 8049/8050
*Photosmart 8150 (Introduced in 2004)
*Photosmart 8450
*Photosmart 8750

'''Discontinued models'''
*Photosmart (original)
*Photosmart 100
*Photosmart 130
*Photosmart 230
*Photosmart 1000 / p1000
*Photosmart p1100 / p1100xi
*Photosmart 1115
*Photosmart 1215
*Photosmart 1218
*Photosmart 1315
*Photosmart 7150
*Photosmart 7350
*Photosmart 7550


====Portable models====
*Photosmart 145
*Photosmart 245
*Photosmart 325
*Photosmart 335
*Photosmart 375
*Photosmart 385
*Photosmart 475
*Photosmart A310
*Photosmart A510 series
*Photosmart A610 series
*Photosmart A710 series
پرینتر چاپگر خرید فروش تعمیر نگهداری


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: شركت مهپا كامپيوتر
ایمــیل:
تلفن:
88814355
موقعیت: تهران
آدرس: تهران - خيابان ايرانشهر جنوبي - ساختمان 16 - طبقه سوم واحد 6
قیمت: 10000
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 179
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: شركت مهپا كامپيوتر
در مـورد: تعمير انواع پرينتر
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com