نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

اقدام پژوهي و تجربيات مدون آموزشي

بصورت انلاین اقدام پژوهی و تجربیات مدون آموزشی خود را خریداری و دانلود نمایید .با مناسب ترین قیمتابتداییمتوسطه اولمتوسطه دومهمین الان از سایت ما خرید نماییدhttp:\\www.coffinet.ir-----------------------------------------------------------------------------------------------------فروش مجموعه کامل اقدام پژوهی های سایتشامل کلیه مقاطع تحصیلیتعداد صفحات هر اقدام پژوهی : 35 -60 صفحهکلیه اقدام پژوهی ها طبق مقررات نگارشی تنظیم شده اند و هیچگونه مشکلی از این لحاظ ندارند .http://coffinet.ir/?page_id=1511لیست عناوین اقدام پژوهی های سایتبررسی چالش های درس ریاضیاتایجاد انگیزه در کارکنان مدرسهچگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم؟چگونه میتوان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی را شناسایی کرد و به او در درس خواندن کمک کردچگونه توانستم با روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات یادگیری را حل کنم؟بررسی نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیریچگونه افت تحصیلی مسلم ، دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دادمچگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم را افزایش دهم؟چگونه توانستم تأثیرتشکیل گروه های درسی و ارزشیابی گروهی درکلاس های ششم ودوم راهنمایی مجتمع آزادگان دررشد آموزش دانش آموزان را افزایش دهم ؟چگونه می توانم با استفاده از مواد زاید و بدون استفاده در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش دادجذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزانچگونه میتوانم انگیزه دانش آموزم را به یادگیری درس ریاضی افزایش دهمچگونه با تلفیق درس ریاضیات دوره ابتدایی با دروس دیگر می توان این درس را برای دانش آموزان جذاب کردمچگونه توانستم ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش سازم؟چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشمرفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای یکی از دانش آموزانمافت تحصیلی و راههای مقابله با آنچگونه می توانم تعاملات اجتماعی ( احترام متقابل ) در دانش آموزانم را افزایش دهم؟حل مشکل بی قراری دانش آموز دوم راهنمایی در سر کلاس و کمک به او در فراگیری درس ادبیاتچگونه توانستم در کودک بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنمحل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمروییچـگونه می توانـم روابط اجتــماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تحت مدیریتم تقویت کنم ؟چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟چگونه می توانم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق کنم؟بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزیچگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنمچگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه را در کلاس اصلاح کنمچگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کاروفناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهمچگونه می توانم تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم؟تحول دردرس انشاء ونگارش دوره ی راهنمایی تحصیلیچگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را با کمک پژوهش و تحقیق اصلاح کنم ؟چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در کلاس ادبیات در دانش آموزم نهادینه کردم ؟چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟بهــبود وضعیت درســی دانش آموزان ضعیف کلاسمچگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟بررسی موضوع مدیریت در فرآیند یادگیری و تاثیر آنراهکارهای علاقه مند کــــردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــیچگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایمبررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهشچگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتداییچگونه خصلت نیکوی احترام به شخصیت همدیگر و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه کنم؟چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟تأثیر تربیت بدنی بر سلامت جسم و روان ( رفع مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان )نقش معلم در کاهش کمرویی دانش آموزانبررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنماییترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر آنهاچگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم ؟با چه را هکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی دانش آموزم را درمان کنم؟چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند کنمراهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینیچگونه توانستم خط نوشتاری دانش آموزم را بهبود بخشم؟چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدمعلل افــت تحصیــــلی و روشهای کاهش آن در مدارسافزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی به خواندن و درک مفاهیم درس زبان انگلیسیچگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم متوسطه در درس عربی شدم؟راههای جذاب کردن ساعت انشاء دانش آموزان مقطع راهنماییچگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیمتأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری دانش آموزان و بهبود فرایند یاددهی یادگیریچگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی بالفعل کنم ؟چگونه می توانم رابطه ای بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانم و اعتماد بنفس بوجود آورم؟بهبودوضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنماییچگونه می توانم علاقه ی دانش آموزان را جهت شرکت در نماز جماعت مدرسه افزایش دهم ؟تقویت انشا و تقویت املا به کار عملیراهکارهای تقویت املای پایه اول ابتداییچگونه توانستم به دانش آموزم در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنمنقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشـگری دانش آمــــوزاننقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسهنقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان و رشد ذهنی و اخلاقی آنانتغییر رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی با استفـاده از روش های نوین تدریـسراه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزانچگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمودچگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم ؟بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکلچگونه توانستم دانش آموزانم رابه یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنمچگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی را در ساعت ریاضی کاهش دادم؟بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقـــی دانش آموزان و راهکارهای برطـــرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملــیچگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش‌آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم؟تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانراهکارهای افزایش علاقه مندی دانش آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضیچگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب آرزو را در درس املاء بهبود بخشم؟پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاسروشهای علاقه مند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه به درس ادبیات فارسی جهت جلوگیری از افت تحصیلی در این درسچگونگی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسیچگونه می توانم انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی را در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی بهبود بخشم؟
تجربیات مدون آموزشی + تجربه یک معلم + اقدام پژوهی + تجربه دبیر ادبیات + تجربه دبیر ورزش + تجربه دبیر فیزیک + تجربه معلم ابتدایی + تجربه یک معاون + تجربه آموزشی مدیر - دانلود آموزش ریاضی 1 - روش تدریس ریاضی پنجم - دانلود آموزش ریاضی 2 - دانلود آموزش ریاضی 2 - دانلود آموزش ریاضی 2 - دانلود آموزش ریاضی 2 - دانلود آموزش ریاضی 1 - دانلود آموزش ریاضی 1 - دانلود آموزش ریاضی 1


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: gold.gelarian@gmail.com
ایمــیل:
تلفن:
9370300450
موقعیت: تهران
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 27 مهر 1393
تاریخ انقضای آگهی:  پنجشنبه 27 آذر 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 02 شهریور 1393
بازديد: 9
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: gold.gelarian@gmail.com
در مـورد: اقدام پژوهي و تجربيات مدون آموزشي
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com