نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

قيمت فروش شيشه آلات آزمايشگاهي آلماني

قابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی
شیشه آلات آلمانی پیرکس PYREX وارداتی با کیفیت عالی دارای نشان استاندارد بین المللی CE, ISO, DIN, ASTM
با قیمتهای باور نکردنی، کلاس A و کلاس AS
ردیف شرح مشخصات قیمت واحد به ریال
1. بورت ساده شیر شیشه ای AS 0/1 50ml ریال 250,000
2. بورت ساده شیر شیشه ای AS 0/2 100ml ریال 285,000
3. بورت ساده شیر تفلونی 0/02 AS 10ml ریال 250,000
4. بورت ساده شیر تفلونی0/05 AS 25ml ریال 260,000
5. بورت ساده شیر تفلونی0/1 AS 50ml ریال 270,000
6. بورت ساده شیر تفلونی0/2 AS 100ml ریال 300,000
7. بورت اتوماتیک تک شیر شیر-شAS 10ml ریال 920,000
8. بورت اتوماتیک تک شیر شیر-شAS 25ml ریال 920,000
9. بورت اتوماتیک تک شیر شیر-شAS 50ml ریال 920,000
10. بورت اتوماتیک تک شیر شیر-تAS 10ml ریال 990,000
11. بورت اتوماتیک تک شیر شیر-ت AS 25ml ریال 1,050,000
12. بورت اتوماتیک تک شیر شیر-ت AS 50ml ریال 1,050,000
13. بورت مخزن پلاستیکی SCHILING 10ml ریال 450,000
14. بورت مخزن پلاستیکی SCHILING 25ml ریال 450,000
15. بورت مخزن پلاستیکی SCHILING 50ml ریال 450,000
16. بورت شیر تفلونی کلاس B 25ml ریال 110,000
17. بورت شیر تفلونی کلاس B 50ml ریال 120,000
18. مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 5ml ریال 25,000
19. مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 10ml ریال 27,000
20. مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 25ml ریال 29,000
21. مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 50ml ریال 31,000
22. مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 100ml ریال 35,000
23. مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 250ml ریال 62,000
24. مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 500ml ریال 95,000
25. مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 1000ml 195,000
26. مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 2000ml 280,000
27. سل شیشه ای 1/25*1/25*4/5 ریال 80,000
28. سل شیشه ای 1/25*2/25*4/5 ریال 180,000
29. سل شیشه ای 1/25*5/25*4/5 ریال 300,000
30. کروزه نیکلی درب دار uk 25cc ریال 130,000
31. کروزه نیکلی درب دار uk 50cc ریال 140,000
32. پتری دیش آلمانی 80mm ریال 9,200
33. پتری دیش آلمانی 100mm ریال10,500
34. بالن ژوژه کلاس A 1ml ریال 80,000
35. بالن ژوژه کلاس A 2ml ریال 80,000
36. بالن ژوژه کلاس A 5ml ریال 20,000
37. بالن ژوژه کلاس A 10ml ریال 20,000
38. بالن ژوژه کلاس A 20ml ریال 23,000
39. بالن ژوژه کلاس A 25ml ریال 23,000
40. بالن ژوژه کلاس A 50ml ریال 25,000
41. بالن ژوژه کلاس A 100ml ریال 30,000
42. بالن ژوژه کلاس A 200ml ریال 45,000
43. بالن ژوژه کلاس A 250ml ریال 40,000
44. بالن ژوژه کلاس A 500ml ریال 60,000
45. بالن ژوژه کلاس A 1000ml ریال 87,000
46. بالن ژوژه کلاس A 2000ml ریال 190,000
47. شیشه در پیچ دار بدون مارک 100 ریال 14,000
48. شیشه در پیچ دار بدون مارک 250 ریال 15,000
49. شیشه در پیچ دار بدون مارک 500 ریال 18,500
50. شیشه در پیچ دار بدون مارک 1000 ریال 32,000
51. کروزه قوچ p1 30ml ریال 85,000
52. کروزه قوچ p4 30ml ریال 85,000
53. کروزه قوچ p1 50ml ریال 105,000
54. کروزه قوچ p4 50ml ریال 105,000
55. پیپت ژوژه AS 1cc ریال 19,000
56. پیپت ژوژه AS 2cc ریال 19,500
57. پیپت ژوژه AS 5cc ریال 22,000
58. پیپت ژوژه AS 10cc ریال 26,000
59. پیپت ژوژه AS 11cc ر50,000
60. پیپت ژوژه AS 20cc ریال 35,000
61. پیپت ژوژه AS 25cc ریال 35,000
62. پی پت میلی لیتر 1 AS ریال 8.800
63. پی پت میلی لیتر 2 AS ریال 9.400
64. پی پت میلی لیتر 5 AS ریال 11.800
65. پی پت میلی لیتر 10 AS ریال 12.900
66. پی پت میلی لیتر 20 AS ریال 24.900
67. پی پت میلی لیتر 25 AS ریال 27.800
68. پی پت میلی لیتر 50 AS ریال 74.500
69. پیپت تفنگی ژربر 1Ml ریال 200,000
70. پیپت تفنگی ژربر 10Ml ریال 200,000
71. قیف دکانتور شیر تفلونی 100ml ریال 160,000
72. قیف دکانتور شیر تفلونی 250ml ریال 190,000
73. قیف دکانتور شیر تفلونی 500ml ریال 220,000
74. قیف دکانتور شیر تفلونی 1000ml ریال 240,000
75. قیف دکانتور شیر تفلونی 2000ml ریال 550,000
76. ظرف توزین SIMAX 35*35 ریال 150,000
77. ظرف توزین SIMAX 35*50 ریال 150,000
78. ظرف توزین SIMAX 40*70 ریال 150,000
79. ظرف توزین SIMAX 50*50 ریال 150,000
80. پیکنومتر کالیبره SIMAX 10cc ریال 170,000
81. پیکنومتر کالیبره SIMAX 25cc ریال 180,000
82. پیکنومتر کالیبره SIMAX 50cc ریال 190,000
83. پیکنومتر کالیبره SIMAX 100cc ریال 230,000
84. ارلن دهانه تنگ 25ml ریال 13,500
85. ارلن دهانه تنگ 50ml ریال 14,000
86. ارلن دهانه تنگ 100ml ریال 14,500
87. ارلن دهانه تنگ 250ml ریال 17,000
88. ارلن دهانه تنگ 500ml ریال 24,000
89. ارلن دهانه تنگ 1000ml ریال 40,000
90. ارلن دهانه تنگ 2000ml ریال 90,000
91. ارلن دهانه تنگ 3000ml ریال 220,000
92. ارلن دهانه تنگ 5000ml ریال 250,000
93. بشر کوتاه 25ml ریال 10,000
94. بشر کوتاه 50ml ریال 12,500
95. بشر کوتاه 100ml ریال 13,500
96. بشر کوتاه 150ml ریال 16,000
97. بشر کوتاه 250ml ریال 16,000
98. بشر کوتاه 400ml ریال 20,000
99. بشر کوتاه 600ml ریال 23,000
100. بشر کوتاه 800ml ریال 24,000
101. بشر کوتاه 1000ml ریال 39,000
102. بشر کوتاه 2000ml ریال 77,000
103. بشر کوتاه 3000ml ریال 180,000
104. بشر کوتاه 5000ml ریال 270,000
105. قیف ایمهیوف ساده SIMAX 1000ml ریال 1,050,000
106. قیف ایمهیوف شیردار SIMAX 1000ml ریال 1,700,000
107. مخزن بورت رنگی 2500ml ریال 20,000
108. مخزن بورت سفید 2500ml ریال
109. دسیکاتور 15 سانت شیردار ساخت چین 230.000ریال
110. دسیکاتور 24 سانت شیر دار ساخت چین 480.000 ریال
111. دسیکاتور 24 ساده ساخت چین 399.000 ریال
112. دسیکاتور 24 سانت شیر دار ساخت SIMAX زیماکس 1.440.000ریال
113. پیکنومتر 25 میلی لیتری ساده ساخت ایران با کیفیت عالی 98.000ریال
114. پیکنومتر 25 میلی لیتری ترمومتر دار ساخت براند آلمان BRAND 980.000ریال
115. پوار پیپت 3 راهه ساخت آلمان ایزولب 54.000ریال
116. پوار بورت اتوماتیک آلمان 47000ریال
117. سری کامل شیشه آلات هضم و تقطیر کجلدال ساخت ایران 330.000ریال
118. سری کامل شیشه آلات سوکسله تقطیر ساخت ایران 330.000ریال
119. سنگ جوش (پرل ) آلمانی در انواع سایز ها 100 گرمی 23.000ریال
120. کارتوش آلمانی ساخت MN بسته 10 عددی 330.000ریال
121. لوله آزمایش 16*100 دربدار ساخت آلمان 8800ریال
122. لام 72 عددی چین 8900ریال
123. پلیت (پتری دیش ) 6 سانت پلاستیکی استریل بسته 1280 عددی925.000ریال
124. پلیت (پتری دیش ) 8 سانت پلاستیکی استریل بسته 1180 عددی925.000ریال
125. سل (کوت) شیشه ای دستگاه اسپکتروفوتومتر 1*1*4.5سانتی متر ساخت دابی تک آلمان 128.000ریال
126. سل (کوت) کوارتز دستگاه اسپکتروفوتومتر 1*1*4.5سانتی متر ساخت دابی تک آلمان 780.000ریال
127. انواع لاکتودانسیتو متر و ترمو لاکتودانسیتو متر ساخت ELLA فرانسه و LUDWIG SCHNIDER آلمان
128. انواع ترمومتر فرانسوی ساخت ELLA با استاندارد ASTM
129. تانک کروماتوگرافی 220*220*130 مناسب جهت پلیت های سایز 20*20 ساخت آلمان 3.100.000ریال
130. نوار چسب تست اتوکلاو ساخت انگلستان 1 حلقه 54.000ریال
131. مگنت کش تفلونی ساخت آلمان 25 سانتی 230.000ریال
132. مگنت کش تفلونی ساخت آلمان 45 سانتی 430.000ریال
133. مگنت روکش تفلون استوانه ای شکل 1.5سانت آلمان 34.000ریال
134. مگنت روکش تفلون استوانه ای شکل 3 سانت آلمان 44.000ریال
135. مگنت روکش تفلون استوانه ای شکل 4 سانت آلمان 54.000ریال
136. مگنت روکش تفلون ضربدری (کراس ) شکل 4 سانت آلمان 134.000ریال
137. ساخت شیشه آلات سفارشی با بهترین کیفیت و بهترین مواد اولیه از جنس پیرکس
138. بمب کالریمتری
139. انواع دانسیتومتر شیشه ای سه شاخه و دو شاخه مطابق نمونه خارجی
140. دستگاه کلونجر
141. انواع شیشه گازشور
142. انواع ست تقطیر و هضم سفارشی
143. ترمو راکتور
144. انواع رابط – روداژدار کردن کلیه شیشه آلات – دربدار کردن شیشه آلات پیرکس – نصب رابط خلا بر روی انواع ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
145. ساخت انواع مبرد ساده و روداژ دار – مبرد حبابدار – مارپیچ ساده و دوبل – مبرد رفلاکس – کندانسور پیرکس جهت دستگاههای آبمقطر گیری و سوکسله
146. ست کامل سوکسله – ست کامل هضم و تقطیر ماکروکجلدال ده قطعه ای

لیست کامل شیشه آلات آزمایشگاهی شرکت سحاب شیمی به همراه کاتالوگ و تصویر کالاها همراه با قیمت
لیست کامل مواد شیمیایی مرک المان همراه با قیمت
لیست محیط های کشت وارداتی از کمپانیهای معتبر همراه با قیمت
و همراه با لیست دستگاههای وارداتی و تولید داخل همراه با کاتالوگ و قیمت بصورت لوح فشرده آماده ارسال بصورت رایگان
با ما تماس بگیرید
سحاب شیمی sahabchemicalco@yahoo.com
با عرض پوزش از مشتریانی که به علت جابجایی دفتر در تحویل کالاهای درخواستی آنها وقفه بوجود آمد تلفنهای جدید دفتر سحاب شیمی به شرح زیر میباشد 88756692-88756693
حامد کاظمی


کلمات کلیدی:
شیشه،آلات،آزمایشگاهی،پیرکس،PYREX،آلمان،کلاس A،مزور،بورت،بشر،ارلن،مایر،استوانه مدرج،بالن،ژوژه،مایعی،پودری،پیپت،مدرج،بوخنر،دکانتور،گلابی،ایمهوف،پیکنومتر،ژربر،کروزه،نیکل،اتوماتیک،سوکسله،کجلدال،کارتوش،ترمومتر،لاکتودانسیتومتر،ELLA،کروماتوگرافی،تانک


کلمات کلیدی:
شیشه-آلات-آزمایشگاهی-پیرکس-PYREX-آلمان-کلاس A-مزور-بورت-بشر-ارلن-مایر-استوانه مدرج-بالن-ژوژه-مایعی-پودری-پیپت-مدرج-بوخنر-دکانتور-گلابی-ایمهوف-پیکنومتر-ژربر-کروزه-نیکل-اتوماتیک-سوکسله-کجلدال-کارتوش-ترمومتر-لاکتودانسیتومتر-ELLA-کروماتوگرافی-تانک

شیشه - آلات - آزمایشگاهی - پیرکس - PYREX - آلمان - کلاس A - مزور - بورت - بشر


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: حامد کاظمی
ایمــیل:
تلفن:
66594843
موقعیت: تهران
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  شنبه 01 آذر 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 624
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: حامد کاظمی
در مـورد: قيمت فروش شيشه آلات آزمايشگاهي آلماني
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com