نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

ليست انواع محيط کشت ميکروب و قارچ با قيمت فروش

قابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی
لیست محیط کشت مرک آلمان همراه با قیمت و تاییده CERTIFICATE OF ANALYSIS
و های مدیا هند
ردیف شرح کالا بسته بندی کد کالا قیمت یک بسته
1- محیط کشت پودر آگار 500 گرمی های مدیا 798.000ریال
2- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره یک 500 گرمی های مدیا 978.000ریال
3- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره سه 500 گرمی های مدیا 924.000ریال
4- محیط کشت آسپارژین براث 500 گرمی های مدیا 1.838.000ریال
5- محیط کشت آزاید دکستروز براث 500 گرمی های مدیا 699.000ریال
6- محیط کشت ATP Agar 500 گرمی های مدیا 1.190.000ریال
7- محیط کشت ATP Broth 500 گرمی های مدیا 1.190.000ریال
8- محیط کشت اسید براث 500 گرمی های مدیا 1.088.000ریال
9- محیط کشت آمیز ترانسپورت مدیوم 500 گرمی های مدیا 1.44.000ریال
10- محیط کشت B12 مدیوم 500 گرمی های مدیا 698.000ریال
11- محیط کشت B12 کالچر آگار 500 گرمی های مدیا 494.000ریال
12- محیط کشت B12 اینوکالوم براث 500 گرمی های مدیا 458.000ریال
13- محیط کشت باسیلیوس سیریوس آگار 500 گرمی های مدیا 924.000ریال
14- محیط کشت بیرد پارکر آگار 500 گرمی های مدیا 924.000ریال
15- محیط کشت بیف اکستراکت پودر 500 گرمی های مدیا 588.000ریال
16- محیط کشت بیف اکستراکت آگار 500 گرمی های مدیا 759.000ریال
17- محیط کشت بایل اسکولین آگار 500 گرمی های مدیا 1.355.000ریال
18- محیط کشت بیسموت سولفیت آگار 500 گرمی های مدیا 759.000ریال
19- محیط کشت بلاد آگار بیس شماره 2 500 گرمی های مدیا 487.000ریال
20- محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار 500 گرمی های مدیا 677.000ریال
21- محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث 500 گرمی های مدیا 677.000ریال
22- محیط کشت بریلیانت گرین آگار مودیفاید 500 گرمی های مدیا 698.000ریال
23- محیط کشت بریلیانت گرین بایل براث بیس 2% 500 گرمی های مدیا 568.000ریال
24- محیط کشت بروسلا آگار بیس 500 گرمی های مدیا 929.000ریال
25- محیط کشت بروسلا براث بیس 500 گرمی های مدیا 929.000ریال
26- محیط کشت بافرد پپتون واتر 500 گرمی های مدیا 524.000ریال
27- محیط کشت برومو کروزول پارپل آزاید براث 500 گرمی های مدیا 699.000ریال
28- محیط کشت C.Perfingens Sporulation Broth 500 گرمی های مدیا 929.000ریال
29- محیط کشت کامپیلو باکتر آگار بیس 500 گرمی های مدیا 1.044.000ریال
30- محیط کشت کری بلیر مدیوم بیس 500 گرمی های مدیا 698.000ریال
31- محیط کشت سیتریماید آگار بیس 500 گرمی های مدیا 544.000ریال
32- محیط کشت چاپمن استون آگار 500 گرمی های مدیا 658.000ریال
33- محیط کشت کلرامفنیکل یست گلوکز آگار 500 گرمی های مدیا 599.000ریال
34- محیط کشت Clostridium Difficile Agar Base 500 گرمی های مدیا 974.000ریال
35- محیط کشت کالومبیا بلاد آگار بیس 500 گرمی های مدیا 1.089.000ریال
36- محیط کشت کوکد میت مدیوم 500 گرمی های مدیا 1.049.000ریال
37- محیط کشت کورن میل آگار 500 گرمی های مدیا 699.000ریال
38- محیط کشت Czapekdox Agar 500 گرمی های مدیا 629.000ریال
39- محیط کشت C.L.E.D Agar 500 گرمی های مدیا 929.000ریال
40- محیط کشت Dnase Test Agar 500 گرمی های مدیا 1.649.000ریال
41- محیط کشت دیوکسی کولات آگار 500 گرمی های مدیا 769.000ریال
42- محیط کشت دیوکسی کولات لاکتوز آگار 500 گرمی های مدیا 799.000ریال
43- محیط کشت دیوکسی کولات سیترات آگار 500 گرمی های مدیا 719.000ریال
44- محیط کشت دکستروز آگار 500 گرمی های مدیا 769.000ریال
45- محیط کشت DTM Medium 500 گرمی های مدیا 978.000 ریال
46- محیط کشت دکستروز تریپتون براث 500 گرمی های مدیا 1.049.000ریال
47- محیط کشت ای سی براث 500 گرمی های مدیا 519.000ریال
48- محیط کشت EMB Agar Levine 500 گرمی های مدیا 499.000ریال
49- محیط کشت اندو آگار 500 گرمی های مدیا 509.000ریال
50- محیط کشت Eugonic LT 100 500 گرمی های مدیا 1.390.000ریال
51- فلوید تیو گلی کولات مدیوم 500 گرمی های مدیا 508.000ریال
52- ژلاتین باکتریولوژیکال 500 گرمی های مدیا 478.000ریال
53- ژیولیتی کانتونی براث 500 گرمی های مدیا 918.000ریال
54- GN Broth 500 گرمی های مدیا 874.000ریال
55- هکتون اینتریک آگار 500 گرمی های مدیا 918.000ریال
56- KF Streptococcal Agar 500 گرمی های مدیا 779.000ریال
57- کلینگر آیرون آگار 500 گرمی های مدیا 818.000ریال
58- لاکتوز براث فلوید 500 گرمی های مدیا 379.000ریال
59- لاکتو باسیلوس MRS Agar 500 گرمی های مدیا 618.000ریال
60- لاکتو باسیلوس MRS Broth 500 گرمی های مدیا 618.000ریال
61- لوری سولفات براث 500 گرمی های مدیا 518.000ریال
62- لیستریا سلکتیو آگار 500 گرمی های مدیا 978.000ریال
63- لیتموس میلک 500 گرمی های مدیا 729.000ریال
64- لیور براث 500 گرمی های مدیا 978.000ریال
65- لایزین دی کربوکسیلاز براث 500 گرمی های مدیا 718.000ریال
66- لایزین آیرون آگار 500 گرمی های مدیا 758.000ریال
67- لوفلر سرم مدیوم 500 گرمی های مدیا 1.339.000ریال
68- لوانشتاین جانسون مدیوم 500 گرمی های مدیا 938.000ریال
69- لایزین مدیوم 500 گرمی های مدیا 1.198.000ریال
70- لوریا برتانی براث 500 گرمی های مدیا 1.088.000ریال
71- LB Broth 500 گرمی های مدیا 1.088.000ریال
72- لیور براث 500 گرمی های مدیا 1.239.000ریال
73- MR-VP Agar 500 گرمی های مدیا 499.000ریال
74- مک کانکی آگار 500 گرمی های مدیا 518.000ریال
75- مک کانکی براث 500 گرمی های مدیا 518.000ریال
76- مالاشیت گرین براث 500 گرمی های مدیا 818.000ریال
77- مالونات براث 500 گرمی های مدیا 1.758.000ریال
78- مالت آگار 500 گرمی های مدیا 1.039.000ریال
79- مالت اکسترکت آگار 500 گرمی های مدیا 1.039.000ریال
80- مالت اکسترکت پودر 500 گرمی های مدیا 818.000ریال
81- مانیتول سالت آگار 500 گرمی های مدیا 418.000ریال
82- مولر هینتون آگار 500 گرمی های مدیا 508.000ریال
83- مولر هینتون براث 500 گرمی های مدیا 528.000ریال
84- M17 Agar Base 500 گرمی های مدیا 1.434.000ریال
85- M17 broth 500 گرمی های مدیا 1.908.000ریال
86- میلک آگار همراه با سیتریماید (دو بسته ) 500 گرمی های مدیا 1.209.000ریال
87- نیترات براث 500 گرمی های مدیا 709.000ریال
88- نوترینت آگار 500 گرمی های مدیا 519.000ریال
89- نوترینت براث 500 گرمی های مدیا 498.000ریال
90- NNN Modified 100 گرمی های مدیا 988.000ریال
91- OF Base Medium 500 گرمی های مدیا 567.000ریال
92- اورنج سرم آگار 500 گرمی های مدیا 1.068.000ریال
93- Oat Meal Agar 500 گرمی های مدیا 1.299.000ریال
94- PSE Agar 500 گرمی های مدیا 1.039.000ریال
95- PA Broth 500 گرمی های مدیا 819.000ریال
96- پپتون باکتریولوژیکال 500 گرمی های مدیا 498.000ریال
97- پپتون واتر 500 گرمی های مدیا 454.000ریال
98- فنل رد آگار بیس 500 گرمی های مدیا 654.000ریال
99- فنل رد براث بیس 500 گرمی های مدیا 654.000ریال
100- Phenylanine Agar 500 گرمی های مدیا 758.000ریال
101- پلیت کانت آگار 500 گرمی های مدیا 518.000ریال
102- پتیتو دکستروز آگار 500 گرمی های مدیا 619.000ریال
103- PPLO Broth 500 گرمی های مدیا 869.000ریال
104- PPLO Agar 500 گرمی های مدیا 869.000ریال
105- سودوموناس آگار اف 500 گرمی های مدیا 739.000ریال
106- سودوموناس آگار پی 500 گرمی های مدیا 739.000ریال
107- پروتئوز پپتون 500 گرمی های مدیا 1.078.000ریال
108- PE2 Medium 500 گرمی های مدیا 1.234.000ریال
109- R-2 A Agar 500 گرمی های مدیا 879.000ریال
110- Ringer Salt Solution Powder 500 گرمی های مدیا 719.000ریال
111- محیط کشت Eugonic LT Broth 500 گرمی های مدیا 1.390.000ریال
112- محیط کشت RVS Medium 500 گرمی های مدیا 878.000ریال
113- محیط کشت رز بنگال آگار 500 گرمی های مدیا 757.000ریال
114- محیط کشت Reinforced Clostridial Agar 500 گرمی های مدیا 1.234.000ریال
115- محیط کشت SIM Medium 500 گرمی های مدیا 659.000ریال
116- محیط کشت SPS Agar 500 گرمی های مدیا 659.000ریال
117- محیط کشت SS Agar 500 گرمی های مدیا 499.000ریال
118- محیط کشت اسکیم میلک آگار 500 گرمی 1.088.000ریال
119- محیط کشت سابرود دکستروز اگار 500 گرمی های مدیا 498.000ریال
120- محیط کشت سابرود مدیوم فلوید براث 500 گرمی های مدیا 498.000ریال
121- محیط کشت سلنیت اف براث 500 گرمی های مدیا 754.000ریال
122- محیط کشت سلنیت سیستئین براث 500 گرمی های مدیا 754.000ریال
123- محیط کشت سیمون سیترات آگار 500 گرمی های مدیا 644.000ریال
124- محیط کشت استارچ آگار 500 گرمی های مدیا 639.000ریال
125- محیط کشت Skim Milk PCA 500 گرمی های مدیا1.590.000ریال
126- محیط کشت TCBS Agar 500 گرمی های مدیا 639.000ریال
127- محیط کشت تترا تیونات براث 500 گرمی های مدیا 439.000ریال
128- محیط کشت تمیتو جویس آگار 500 گرمی های مدیا 729.000ریال
129- محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار TSI 500 گرمی های مدیا 499.000ریال
130- محیط کشت تریپتون 500 گرمی های مدیا 599.000ریال
131- محیط کشت تریپتون واتر 500 گرمی های مدیا 599.000ریال
132- محیط کشت تریپتون سویا آگار TSA 500 گرمی های مدیا 498.000ریال
133- محیط کشت تریپتون سویا براث TSB 500 گرمی های مدیا 394.000ریال
134- محیط کشت TA 500 گرمی های مدیا 1.199.000ریال
135- محیط کشت اوره آگار بیس 500 گرمی های مدیا 497.000ریال
136- محیط کشت اوره براث بیس 500 گرمی های مدیا 497.000ریال
137- محیط کشت ویولت رد بایل آگار 500 گرمی های مدیا 558.000ریال
138- محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار 500 گرمی های مدیا 659.000ریال
139- محیط کشت XLD Agar 500 گرمی های مدیا 578.000ریال
140- محیط کشت Yersinia Selective Agar Base 500 گرمی های مدیا 768.000ریال
141- محیط کشت یست اکستراکت پودر باکتریولوجیکال 500 گرمی های مدیا 449.000ریال

لیست کامل موجودی لوازم و تجهیزات همراه با قیمت بر روی لوح فشرده بصورت رایگان آماده ارسال میباشد
با ما با تلفن و پست الکترونیک تماس بگیرید.
سحاب شیمی
حامد کاظمی
sahabchemicalco@yahoo.com
88756692-88756693

کلمات کلیدی : محیط – کشت – مرک – های مدیا – Hi Media – آگار – اگار – براث – سیمون – سیترات – شوگر – اوره – نوترینت – سلنیت – مولر – مک کانکی – مکانکی – تترا- تیونات – استارچ – سابرو – پتیتو – دکستروز – بیسموت – بایل اسکولین – اورنج سرم –

کلمات کلیدی : محیط ،کشت ،مرک ،های مدیا ،Hi Media ،آگار ،اگار ،براث ،سیمون ،سیترات ،شوگر ،اوره ،نوترینت ،سلنیت ،مولر ،مک کانکی ،مکانکی ،تترا، تیونات ،استارچ ،سابرو ،پتیتو ،دکستروز ،بیسموت ،بایل اسکولین ،اورنج سرم ،

محیط - کشت - مرک - های مدیا - Hi Media - آگار - اگار - براث - سیمون - سیترات


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: حامد کاظمی
ایمــیل:
تلفن:
88756693
موقعیت: تهران
آدرس:
قیمت: دارد
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  شنبه 01 آذر 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 161
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: حامد کاظمی
در مـورد: ليست انواع محيط کشت ميکروب و قارچ با قيمت فروش
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com