نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

فروش مجموعه سوالات آزمون دكتري دانشگاه آزاد

فروش مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی تمامی رشته های تحصیلی دانشگاه آزاداز طریق e-mail به تمامی نقاط ایران به صورت تکی یا دوره ای
نمونه سوالات شامل كلیه سوالات آزمون دكتری تخصصی برگزار شده در سالهای گذشته می باشد.


لیست سولات درسی رشته های دوره دكتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

کد رشته گروه نام رشته
1010 فنی مهندسی مهندسی انرژی

1021 فنی مهندسی مهندسی برق- الکترونیک

1022 فنی مهندسی مهندسی برق- قدرت

1023 فنی مهندسی مهندسی برق-کنترل وسیستم

1024 فنی مهندسی مهندسی برق-مخابرات

1031 فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

1032 فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیو مکانیک

1033 فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیو مواد

1040 فنی مهندسی مهندسی شیمی

1051 فنی مهندسی مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید

1052 فنی مهندسی مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم

1061 فنی مهندسی مهندسی عمران- سازه

1062 فنی مهندسی مهندسی عمران- آب

1063 فنی مهندسی مهندسی عمران-خاک

1071 فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر-معماری کامپوتر

1072 فنی مهندسی مهندسی کامپوتر –سیستم های نرم افزاری

1073 فنی مهندسی مهندسی کامپوتر-هوش مصنوعی

1080 فنی مهندسی مهندسی معدن- کلیه گرایشها

1090 فنی مهندسی مهندسی محیط زیست

1101 فنی مهندسی مهندسی متالورژی و مواد-کلیه گرایشها

1111 فنی مهندسی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

1112 فنی مهندسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

1121 فنی مهندسی مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی

1122فنی مهندسی مهندسی نساجی-شیمی نساجی

1131 فنی مهندسی مهندسی هسته ای-مهندسی انرژی هسته ای

1132 فنی مهندسی مهندسی هسته ای-مهندسی پرتو پزشکی

1141 فنی مهندسی مهندسی هوافضا-کلیه گرایش ها

2010 علوم پایه آمار

2020 علوم پایه زیست شناسی دریا-جانوران دریا

2021 علوم پایه زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا

2030 علوم پایه ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

2031 علوم پایه ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

2032 علوم پایه ریاضی-هندسه توپولوژی

2033 علوم پایه ریاضی-جبر

2034 علوم پایه ریاضی-آنالی
ز
2051 علوم پایه زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی

2052 علوم پایه زمین شناسی-پترولوژی

2053 علوم پایه زمین شناسی- فسیل شناسی و چینه شناسی

2054 علوم پایه زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

2055 علوم پایه زمین شناسی-تکتونیک

2061 علوم پایه زیست شناسی-فیزیولوژی جانوری

2062 علوم پایه علوم جانوری-تکوینی

2063 علوم پایه زیست شناسی-میکروبیولوژی

2064 علوم پایه زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

2065 علوم پایه زیست شناسی-سلولی و تکوینی گیاهی

2066 علوم پایه زیست شناسی-سلولی و مولکولی

2067 علوم پایه زیست شناسی-ژنتیک مولکولی

2068 علوم پایه زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی

2069 علوم پایه بیو شیمی

2070 علوم پایه بیوفیزیک

2081 علوم پایه شیمی گرایش شیمی فیزیک

2082 علوم پایه شیمی گرایش شیمی تجزیه

2083 علوم پایه شیمی گرایش شیمی آلی

2084 علوم پایه شیمی گرایش شیمی معدنی

2085 علوم پایه شیمی گرایش شیمی کاربردی

2101 علوم پایه فیزیک گرایش حالت جامد

2102 علوم پایه فیزیک گرایش اتمی و مولکولی

2103 علوم پایه فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

2111 علوم پایه فیزیک دریا

2112 علوم پایه هواشناسی

2121 علوم پایه ژئوفیزیک-گلیه گرایش ها

2511 دامپزشکی پاتولوژی دامپزشکی

2512 دامپزشکی بهداشت مواد غذائی

2513 دامپزشکی میکروبیولوژی دامپزشکی

2514 دامپزشکی بهداشت و بیماری آبزیان

2515 دامپزشکی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

2516 دامپزشکی انگل شناسی دامپزشکی

2517 دامپزشکی قارچ شناسی دامپزشکی

2518 دامپزشکی آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی

2519 دامپزشکی رادیولوژی دامپزشکی

2520 دامپزشکی بیماری داخلی دامهای بزرگ

2521 دامپزشکی بیماری های داخلی دامهای کوچک

2522 دامپزشکی بهداشت و بیماری طیور

2523 دامپزشکی جراحی دامپزشکی

2524 دامپزشکی مامایی و بیماری های تولید مثل دام

2525 دامپزشکی فارماکولوژی دامپزشکی

2526 دامپزشکی فیزیولوژی دامپزشکی

3011 کشاورزی آبیاری و زهکشی

3012 کشاورزی سازه های آبی

3013 کشاورزی مهندسی منابع آب

3020 کشاورزی اقتصاد کشاورزی

3030 کشاورزی علوم باغبانی

3040 کشاورزی بیماری شناسی گیاهی

3051 کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی

3052 کشاورزی توسعه کشاورزی

3060 کشاورزی علوم جنگل

3070 کشاورزی علوم و صنایع چوب

3080 کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

3090 کشاورزی خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک

3091 کشاورزی خاکشناسی-پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک

3092 کشاورزی خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک

3101 کشاورزی زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی

3102 کشاورزی زراعت-اکولوژی کشاورزی

3110 کشاورزی شیلات

3115 کشاورزی محیط زیست

3120 کشاورزی علوم و صنایع غذایی

3131 کشاورزی تغذیه دام

3132 کشاورزی اصلاح نژاد دام

3140 کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی

3150 کشاورزی اصلاح نباتات

3160 کشاورزی علوم مرتع

3170 کشاورزی علوم و مهندسی آبخیزداری

3180 کشاورزی مکانیزاسون کشاورزی

4010 علوم انسانی علوم اقتصادی

4021 علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-ادیان و عرفان

4022 علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-تاریخ و تمدن اسلامی

4023 علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآنی و حدیث

4024 علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی

4025 علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

4030 علوم انسانی تاریخ

4031 علوم انسانی باستان شناسی

4041 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

4042 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی

4043 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

4051 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

4052 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

4053 علوم انسانی جغرافیای سیاسی

4054 علوم انسانی جغرافیای طبیعی

4060 علوم انسانی حسابداری

4061 علوم انسانی حقوق بین الملل عمومی

4062 علوم انسانی حقوق خصوصی

4063 علوم انسانی حقوق عمومی

4064 علوم انسانی حقوق کیفری و جرم شناسی

4071 علوم انسانی روانشناسی عمومی

4072 علوم انسانی روانشناسی تربیتی

4073 علوم انسانی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

4074 علوم انسانی روانشناسی سلامت

4080 علوم انسانی آموزش زبان آلمانی

4091 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی

4092 علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی

4100 علوم انسانی ادبیات فرانسه

4110 علوم انسانی فرهنگ و زبان های باستانی ایران

4120 علوم انسانی زبان و ادبیات عرب

4131 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی

4132 علوم انسانی زبانشناسی همگانی

4140 علوم انسانی جامعه شناسی

4150 علوم انسانی عرفان اسلامی

4160 علوم انسانی علوم ارتباطات

4170 علوم انسانی علوم سیاسی

4172 علوم انسانی روابط بین الملل

4180 علوم انسانی فلسفه تعلیم و تربیت

4181 علوم انسانی برنامه ریزی درسی

4191 علوم انسانی فلسفه تطبیقی

4192 علوم انسانی فلسفه هنر

4193 علوم انسانی فلسفه علم

4194 علوم انسانی فلسفه

4195 علوم انسانی کلام-فاسفه دین و مسائل کلامی جدید

4200 علوم انسانی کتابداری و اطلاع رسانی

4211 علوم انسانی میدریت بازرگانی-مدیرت بازار یابی

4212 علوم انسانی مدیدریت دولتی

4213 علوم انسانی مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

4214 علوم انسانی مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات

4215 علوم انسانی مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها

4217 علوم انسانی مدیریت-مدیریت مالی

4218 علوم انسانی مدیریت-مدیریت رسانه ای

4230 علوم انسانی مدیریت آموزشی

4240 علوم انسانی مدیریت تکنولوژی

4250 علوم انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

4260 علوم انسانی مشاوره

4270 علوم انسانی مدیریت آموزش عالی

4280 علوم انسانی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

4290 علوم انسانی مدیریت محیط زیست-مدیریت محیط زیست

4291 علوم انسانی مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست

5010 هنر شهرسازی

5020 هنر معماری


.
لطفا با تماس بگیرید
فروش - مجموعه سوالات آزمون دكتری - دانشگاه آزاد - به صورت تکی - یا - دوره ای - برنامه ریزی روستایی - آزمون دكتری ریاضی 88 - آموزش خصوصی فرانسه - آزمون دكتری ریاضی 88


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: رضایی
ایمــیل:
تلفن:
09359730192
موقعیت: مازندران
آدرس:
قیمت: متغیر
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  دوشنبه 06 تیر 1418
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 6384
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: رضایی
در مـورد: فروش مجموعه سوالات آزمون دكتري دانشگاه آزاد
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

آگهي هاي اين شخص

فروش مجموعه سوالات آزمون دكتري دانشگاه آزاد


فروش مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي تمامي رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاداز طريق e-mail به تمامي نقاط ايران به صورت تکي يا دوره اينمونه سوالات شامل كليه سوالات آزمون ...

مازندران - 09/22


برو بالا
novintabligh.com