نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

مجموعه كامل سوالات آزمون دكتري PHD دانشگاه آزاد سالهاي 81 تا 88

{{{{{ موسسه ایران PhD }}}}}

WWW.PHDPACK.COM
فروش كلیه سوالات دکتری تخصصی دانشگاه آزاد
ارسال با پست پیشتاز به سراسر ایران

تخفیف ویژه قیمت فقط تا پایان این ماه 2500 الی 14700شامل سوالات 8 دوره آزمون از سال 81 الی 88بصورت كامل می باشد.

این قیمت تمدید نخواهد شد.

جهت ثبت سفارس با شماره های زیر تماس بگیرید:

09137235754
09358602849کلیه رشته ها اعم از لیست زیر و آنچه شما بخواهید
سوالات آزمون دكتری ریاضی
سوالات آزمون دكتری مدیریت بازرگانی - دكتری مدیریت دولتی - دكتری مدیریت صنعتی
سوالات آزمون دكتری مهندسی برق الكترونیك - دكتری مهندسی برق قدرت - دكتری برق مخابرات
سوالات آزمون دكتری دامپزشكی
سوالات آزمون دكتری پترولوژی
سوالات آزمون دكتری زمین شناسی
سوالات آزمون دكتری فلسفه
سوالات آزمون دكتری تاریخ
سوالات آزموندكتری جغرافی طبیعی
سوالات آزمون هیدرولوژی منابع آب
نام رشته
البته تمامی رشته ها موجود می باشد فقط تعدادی را لیست کردیم :

مهندسی انرژی
مهندسی برق- الكترونیك
مهندسی برق- قدرت
مهندسی برق-كنترل وسیستم
مهندسی برق-مخابرات
مهندسی پزشكی-بیوالكتریك
مهندسی پزشكی-بیو مكانیك
مهندسی پزشكی-بیو مواد
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید
مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
مهندسی عمران- سازه
مهندسی عمران- آب
مهندسی عمران-خاك
مهندسی كامپیوتر-معماری كامپوتر
مهندسی كامپوتر –سیستم های نرم افزاری
مهندسی كامپوتر-هوش مصنوعی
مهندسی معدن- كلیه گرایشها
مهندسی محیط زیست
مهندسی متالورژی و مواد-كلیه گرایشها
مهندسی مكانیك-تبدیل انرژی
مهندسی مكانیك-طراحی جامدات
مهندسی نساجی-تكنولوژی نساجی
مهندسی نساجی-شیمی نساجی
مهندسی هسته ای-مهندسی انرژی هسته ای
مهندسی هسته ای-مهندسی پرتو پزشكی
مهندسی هوافضا-كلیه گرایش ها
سوالات آزمون دکتری آمار
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی دریا-جانوران دریا
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا
سوالات آزمون دکتری ریاضی كاربردی-تحقیق در عملیات
سوالات آزمون دکتری ریاضی كاربردی-آنالیز عددی
سوالات آزمون دکتری ریاضی-هندسه توپولوژی
سوالات آزمون دکتری ریاضی-جبر
سوالات آزمون دکتری ریاضی-آنالیز
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی-پترولوژی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی تكتونیك
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی فیزیولوژی جانوری
سوالات آزمون دکتری علوم جانوری تكوینی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی میكروبیولوژی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و تكوینی گیاهی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولكولی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی ژنتیك مولكولی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سیستماتیك گیاهی
سوالات آزمون دکتری بیو شیمی
سوالات آزمون دکتری بیوفیزیك
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی فیزیك
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی تجزیه
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی آلی
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی معدنی
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی كاربردی
سوالات آزمون دکتری فیزیك حالت جامد
سوالات آزمون دکتری فیزیك اتمی و مولكولی
سوالات آزمون دکتری فیزیك ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
سوالات آزمون دکتری فیزیك دریا
سوالات آزمون دکتری هواشناسی
سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیك-گلیه گرایش ها
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی پاتولوژی دامپزشكی
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی بهداشت مواد غذائی
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی میكروبیولوژی دامپزشكی
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی بهداشت و بیماری آبزیان
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی كلینیكال پاتولوژی دامپزشكی
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی انگل شناسی دامپزشكی
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی قارچ شناسی دامپزشكی
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی آناتومی و جنین شناسی دامپزشكی
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی رادیولوژی دامپزشكی
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی بیماری داخلی دامهای بزرگ
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی بیماری های داخلی دامهای كوچك
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی بهداشت و بیماری طیور
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی جراحی دامپزشكی
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی مامایی و بیماری های تولید مثل دام
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی فارماكولوژی دامپزشكی
سوالات آزمون دکتری دامپزشكی فیزیولوژی دامپزشكی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی آبیاری و زهكشی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی سازه های آبی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی مهندسی منابع آب
سوالات آزمون دکتری كشاورزی اقتصاد كشاورزی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی علوم باغبانی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی بیماری شناسی گیاهی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی ترویج و آموزش كشاورزی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی توسعه كشاورزی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی علوم جنگل
سوالات آزمون دکتری كشاورزی علوم و صنایع چوب
سوالات آزمون دکتری كشاورزی حشره شناسی كشاورزی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی خاكشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاك
سوالات آزمون دکتری كشاورزی خاكشناسی-پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاك
سوالات آزمون دکتری كشاورزی خاك شناسی-فیزیك و حفاظت خاك
سوالات آزمون دکتری كشاورزی زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی زراعت-اكولوژی كشاورزی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی شیلات
سوالات آزمون دکتری كشاورزی محیط زیست
سوالات آزمون دکتری كشاورزی علوم و صنایع غذایی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی تغذیه دام
سوالات آزمون دکتری كشاورزی اصلاح نژاد دام
سوالات آزمون دکتری كشاورزی مكانیك ماشین های كشاورزی
سوالات آزمون دکتری كشاورزی اصلاح نباتات
سوالات آزمون دکتری كشاورزی علوم مرتع
سوالات آزمون دکتری كشاورزی علوم و مهندسی آبخیزداری
سوالات آزمون دکتری كشاورزی مكانیزاسون كشاورزی
سوالات آزمون دکتری علوم اقتصادی
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-ادیان و عرفان
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-تاریخ و تمدن اسلامی
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآنی و حدیث
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه و كلام اسلامی
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوالات آزمون دکتری تاریخ
سوالات آزمون دکتری باستان شناسی
سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-رشد و تكامل و یادگیری حركتی
سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوالات آزمون دکتری جغرافیای سیاسی
سوالات آزمون دکتری جغرافیای طبیعی
سوالات آزمون دکتری حسابداری
سوالات آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی
سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی
سوالات آزمون دکتری حقوق عمومی
سوالات آزمون دکتری حقوق كیفری و جرم شناسی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی عمومی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی سلامت
سوالات آزمون دکتری آموزش زبان آلمانی
سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی
سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
سوالات دکتری ادبیات فرانسه
سوالات دکتری فرهنگ و زبان های باستانی ایران
سوالات دکتری زبان و ادبیات عرب
سوالات دکتری زبان و ادبیات فارسی
سوالات دکتری زبانشناسی همگانی
سوالات دکتری جامعه شناسی
سوالات دکتری عرفان اسلامی
سوالات دکتری علوم ارتباطات
سوالات دکتری علوم سیاسی
سوالات دکتری روابط بین الملل
سوالات دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
سوالات دکتری برنامه ریزی درسی
سوالات دکتری فلسفه تطبیقی
سوالات دکتری فلسفه هنر
سوالات دکتری فلسفه علم
سوالات دکتری فلسفه
سوالات دکتری كلام-فاسفه دین و مسائل كلامی جدید
سوالات دکتری كتابداری و اطلاع رسانی
سوالات دکتری میدریت بازرگانی-مدیرت بازار یابی
سوالات دکتری مدیدریت دولتی
سوالات دکتری مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
سوالات دکتری مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات
سوالات دکتری مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها
سوالات دکتری مدیریت-مدیریت مالی
سوالات دکتری مدیریت-مدیریت رسانه ای
سوالات دکتری مدیریت آموزشی
سوالات دکتری مدیریت تكنولوژی
سوالات دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سوالات دکتری مشاوره
سوالات دکتری مدیریت آموزش عالی
سوالات دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
سوالات دکتری مدیریت محیط زیست-مدیریت محیط زیست
سوالات دکتری مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
سوالات دکتری هنر شهرسازی
سوالات دکتری هنر معماری
جهت كسب اطالاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

WWW.PHDPACK.COM
09137235754
09358602849

www.IranPhD.com
سوالات - آزمون - دكتری - دانشگاه آزاد - عمران - مدیریت - كشاورزی - جغرافی - الهیات - برق


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: حامد عراقي
ایمــیل:
تلفن:
09137235754
موقعیت: يزد
آدرس: ارسال به تما نقاط ایران ظرف 48 ساعت با پست پیشتاز
قیمت: 2900 الي 15700
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  دوشنبه 06 تیر 1418
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 8812
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: حامد عراقي
در مـورد: مجموعه كامل سوالات آزمون دكتري PHD دانشگاه آزاد سالهاي 81 تا 88
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

آگهي هاي اين شخص

مجموعه كامل سوالات آزمون دكتري PHD دانشگاه آزاد سالهاي 81 تا 88


{{{{{ موسسه ايران PhD }}}}}WWW.PHDPACK.COMفروش كليه سوالات دکتري تخصصي دانشگاه آزادارسال با پست پيشتاز به سراسر ايرانتخفيف ويژه قيمت فقط تا پايان اين ماه 2500 الي 14700شامل ...

يزد - 09/22

سوالات دكتري دانشگاه آزاد كليه رشته ها PHD از 81 الي 88


www.PHDPACK.comبسته كامل سوالات دكتري دانشگاه آزاد كليه رشته ها 1900 الي 14700ارسال به تمام نقاط ايران از طريق پست پيشتاز ظرف 2 ...

يزد - 09/22


برو بالا
novintabligh.com