نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

فروش مجموعه سوالات آزمون دكتري(Ph.D)دانشگاه آزاد

فروش مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی تمامی رشته های تحصیلی دانشگاه آزاداز طریق پست پیشتاز به تمامی نقاط ایراننمونه سوالات شامل كلیه سوالات آزمون دكتری تخصصی برگزار شده در سالهای گذشته می باشد.( حداقل 4-5 سال گذشته)لیست سولات درسی رشته های دوره دكتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیکد رشته گروه نام رشته1010 فنی مهندسی مهندسی انرژی1021 فنی مهندسی مهندسی برق- الکترونیک1022 فنی مهندسی مهندسی برق- قدرت1023 فنی مهندسی مهندسی برق-کنترل وسیستم1024 فنی مهندسی مهندسی برق-مخابرات1031 فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک1032 فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیو مکانیک1033 فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیو مواد1040 فنی مهندسی مهندسی شیمی1051 فنی مهندسی مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید1052 فنی مهندسی مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم1061 فنی مهندسی مهندسی عمران- سازه1062 فنی مهندسی مهندسی عمران- آب1063 فنی مهندسی مهندسی عمران-خاک1071 فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر-معماری کامپوتر1072 فنی مهندسی مهندسی کامپوتر –سیستم های نرم افزاری1073 فنی مهندسی مهندسی کامپوتر-هوش مصنوعی1080 فنی مهندسی مهندسی معدن- کلیه گرایشها1090 فنی مهندسی مهندسی محیط زیست1101 فنی مهندسی مهندسی متالورژی و مواد-کلیه گرایشها1111 فنی مهندسی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی1112 فنی مهندسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات1121 فنی مهندسی مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی1122فنی مهندسی مهندسی نساجی-شیمی نساجی1131 فنی مهندسی مهندسی هسته ای-مهندسی انرژی هسته ای1132 فنی مهندسی مهندسی هسته ای-مهندسی پرتو پزشکی1141 فنی مهندسی مهندسی هوافضا-کلیه گرایش ها2010 علوم پایه آمار2020 علوم پایه زیست شناسی دریا-جانوران دریا2021 علوم پایه زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا2030 علوم پایه ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات2031 علوم پایه ریاضی کاربردی-آنالیز عددی2032 علوم پایه ریاضی-هندسه توپولوژی2033 علوم پایه ریاضی-جبر2034 علوم پایه ریاضی-آنالیز2051 علوم پایه زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی2052 علوم پایه زمین شناسی-پترولوژی2053 علوم پایه زمین شناسی- فسیل شناسی و چینه شناسی2054 علوم پایه زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی2055 علوم پایه زمین شناسی-تکتونیک2061 علوم پایه زیست شناسی-فیزیولوژی جانوری2062 علوم پایه علوم جانوری-تکوینی2063 علوم پایه زیست شناسی-میکروبیولوژی2064 علوم پایه زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی2065 علوم پایه زیست شناسی-سلولی و تکوینی گیاهی2066 علوم پایه زیست شناسی-سلولی و مولکولی2067 علوم پایه زیست شناسی-ژنتیک مولکولی2068 علوم پایه زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی2069 علوم پایه بیو شیمی2070 علوم پایه بیوفیزیک2081 علوم پایه شیمی گرایش شیمی فیزیک2082 علوم پایه شیمی گرایش شیمی تجزیه2083 علوم پایه شیمی گرایش شیمی آلی2084 علوم پایه شیمی گرایش شیمی معدنی2085 علوم پایه شیمی گرایش شیمی کاربردی2101 علوم پایه فیزیک گرایش حالت جامد2102 علوم پایه فیزیک گرایش اتمی و مولکولی2103 علوم پایه فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها2111 علوم پایه فیزیک دریا2112 علوم پایه هواشناسی2121 علوم پایه ژئوفیزیک-گلیه گرایش ها2511 دامپزشکی پاتولوژی دامپزشکی2512 دامپزشکی بهداشت مواد غذائی2513 دامپزشکی میکروبیولوژی دامپزشکی2514 دامپزشکی بهداشت و بیماری آبزیان2515 دامپزشکی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی2516 دامپزشکی انگل شناسی دامپزشکی2517 دامپزشکی قارچ شناسی دامپزشکی2518 دامپزشکی آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی2519 دامپزشکی رادیولوژی دامپزشکی2520 دامپزشکی بیماری داخلی دامهای بزرگ2521 دامپزشکی بیماری های داخلی دامهای کوچک2522 دامپزشکی بهداشت و بیماری طیور2523 دامپزشکی جراحی دامپزشکی2524 دامپزشکی مامایی و بیماری های تولید مثل دام2525 دامپزشکی فارماکولوژی دامپزشکی2526 دامپزشکی فیزیولوژی دامپزشکی3011 کشاورزی آبیاری و زهکشی3012 کشاورزی سازه های آبی3013 کشاورزی مهندسی منابع آب3020 کشاورزی اقتصاد کشاورزی3030 کشاورزی علوم باغبانی3040 کشاورزی بیماری شناسی گیاهی3051 کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی3052 کشاورزی توسعه کشاورزی3060 کشاورزی علوم جنگل3070 کشاورزی علوم و صنایع چوب3080 کشاورزی حشره شناسی کشاورزی3090 کشاورزی خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک3091 کشاورزی خاکشناسی-پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک3092 کشاورزی خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک3101 کشاورزی زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی3102 کشاورزی زراعت-اکولوژی کشاورزی3110 کشاورزی شیلات3115 کشاورزی محیط زیست3120 کشاورزی علوم و صنایع غذایی3131 کشاورزی تغذیه دام3132 کشاورزی اصلاح نژاد دام3140 کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی3150 کشاورزی اصلاح نباتات3160 کشاورزی علوم مرتع3170 کشاورزی علوم و مهندسی آبخیزداری3180 کشاورزی مکانیزاسون کشاورزی4010 علوم انسانی علوم اقتصادی4021 علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-ادیان و عرفان4022 علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-تاریخ و تمدن اسلامی4023 علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآنی و حدیث4024 علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی4025 علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی4030 علوم انسانی تاریخ4031 علوم انسانی باستان شناسی4041 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی4042 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی4043 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-رشد و تکامل و یادگیری حرکتی4051 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی4052 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری4053 علوم انسانی جغرافیای سیاسی4054 علوم انسانی جغرافیای طبیعی4060 علوم انسانی حسابداری4061 علوم انسانی حقوق بین الملل عمومی4062 علوم انسانی حقوق خصوصی4063 علوم انسانی حقوق عمومی4064 علوم انسانی حقوق کیفری و جرم شناسی4071 علوم انسانی روانشناسی عمومی4072 علوم انسانی روانشناسی تربیتی4073 علوم انسانی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی4074 علوم انسانی روانشناسی سلامت4080 علوم انسانی آموزش زبان آلمانی4091 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی4092 علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی4100 علوم انسانی ادبیات فرانسه4110 علوم انسانی فرهنگ و زبان های باستانی ایران4120 علوم انسانی زبان و ادبیات عرب4131 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی4132 علوم انسانی زبانشناسی همگانی4140 علوم انسانی جامعه شناسی4150 علوم انسانی عرفان اسلامی4160 علوم انسانی علوم ارتباطات4170 علوم انسانی علوم سیاسی4172 علوم انسانی روابط بین الملل4180 علوم انسانی فلسفه تعلیم و تربیت4181 علوم انسانی برنامه ریزی درسی4191 علوم انسانی فلسفه تطبیقی4192 علوم انسانی فلسفه هنر4193 علوم انسانی فلسفه علم4194 علوم انسانی فلسفه4195 علوم انسانی کلام-فاسفه دین و مسائل کلامی جدید4200 علوم انسانی کتابداری و اطلاع رسانی4211 علوم انسانی میدریت بازرگانی-مدیرت بازار یابی4212 علوم انسانی مدیدریت دولتی4213 علوم انسانی مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات4214 علوم انسانی مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات4215 علوم انسانی مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها4217 علوم انسانی مدیریت-مدیریت مالی4218 علوم انسانی مدیریت-مدیریت رسانه ای4230 علوم انسانی مدیریت آموزشی4240 علوم انسانی مدیریت تکنولوژی4250 علوم انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی4260 علوم انسانی مشاوره4270 علوم انسانی مدیریت آموزش عالی4280 علوم انسانی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی4290 علوم انسانی مدیریت محیط زیست-مدیریت محیط زیست4291 علوم انسانی مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست5010 هنر شهرسازی5020 هنر معماریلازم به ذكر است كه هزینه پست در بسته های ارسالی دیده شده است.لطفا با تماس بگیرید09118592153
فروش - مجموعه سوالات - آزمون - دكتری(Ph - D) - آزاد - آزمون دكتری ریاضی 88 - زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت - آزمون دكتری ریاضی 88 - زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: دنيا مهر دانش
ایمــیل:
تلفن:
09118592153
موقعیت: گلستان
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 2830
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: دنيا مهر دانش
در مـورد: فروش مجموعه سوالات آزمون دكتري(Ph.D)دانشگاه آزاد
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com