نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

دانلود تست زني به روش مهندسي معكوس

تست زنی به روش مهندسی معكوس شامل 7 سی دی +5 جزوه+2 نرم افزار
تكنیكهای تست زنی حتی بدون معلومات
مجموعه جامع تست زنی به روش مهندسی معكوس شامل هفت سی دی ، پنج جزوه و دو نرم افزار و فایلهای كلاسهای كنكور تهران در زمینه تست زنی به روش مهندسی معكوس
گروه نوین تحصیل ( ارائه دهنده خدمات نوین آموزشی و تحصیلی و مبتكر تست زنی به روش مهندسی معكوس فازی در ایران) مجموعه ای جامع درباره تست زنی به روش مهندسی معكوس تهیه كرده كه دریافت آن را به كلیه داوطلبان كنكور اعم از كنكور سراسرس و آزاد ، كنكور كارشناسی ارشد ، كاردانی به كارشناسی و... توصیه می كنیم.
آیا می دانید ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی به ویژه دوره های روزانه بسیار محدود است بنابراین اگر شما بتوانید حتی دو تست بیشتر از دیگران بزنید،شما قبول خواهید بود؟!
آیا می دانیدبااستفاده ازروشهای ارائه شده دراین بسته آموزشی شماحداقل یگ گام جلوترازدیگران حرکت می کنید؟!
آیا می دانید با استفاده از شیوه مهندسی معکوس و منطق فازی می توانید حتی با کمترین معلومات گزینه صحیح را تشخیص دهید؟!
آیا می دانید که سوالات کنکور چگونه طرح می شوند و طراحان از چه قوانینی باید به اجبار پیروی کنند؟!
آیا می دانید که طراحان سوال به وسیله چه شیوه ها و شگردهایی پاسخهای صحیح را نادرست جلوه می دهند؟!
آیا می دانید طراحان سوالات کنکور حق ندارند هر جور که می خواهندجواب سوالات را بین گزینه ای «الف» و «ب» و «ج» و «د» توزیع کنند.؟!

آیا می دانید احتمال وجود گزینه های همسان به صورت پشت سرهم نباید از 10 درصد بیشتر باشد؟!
آیا می دانید چگونه باید مطالعه کنید؟!
آیا می دانید به چه شیوه ای باید امتحان بدهید؟!
آیا می دانید…..؟!
چنانچه هریک از کلید های طلایی موجود در این بسته نرم افزاری را بدانید مسلما با شیوه های طرح سوال و دیدگاه ها و حقه های طراحان سوال بیشتر آشنا بوده و حتی با معلومات بسیار کم به جواب صحیح سوالات می رسید.

1- آموزش کامل شیوه مهندسی معکوس درکنکورهای مقاطع مختلف
2- روش NLP در طراحی تست
3- مهارتهای حل صحیح تستهای کنکور با حد اقل معلومات
4- شیوه سریع تست زنی
5- تست زنی با کمترین معلومات
6- روشهای کشف سریع گزینه صحیح در کمتر از چند ثانیه
7- شکار گزینه صحیح با استفاده از روش منطق فازی
8- آشنایی با محدودیتهای طراحان سوالات کنکورهای مقاطع مختلف
9- آشنایی با شیوه ها و حقه های طراحی سوالات تستی
10- برنامه ریزی صحیح درسی
11- تکنیکهای مطالعه درست
12- نمونه سوالات حل شده به روشهای فوق مربوط به کنکور سالهای قبل
13- آشنایی با شیوه تست زنی نفرات برتر کنکور
14- کاهش اضطراب در روز آزمون
15- و صدها نکته های آموزشی دیگر


مهندسی معکوس چیست؟
مهندسی معكوس روشی جالب و شگفت انگیز برای كشف گزینه صحیح درآزمونهای چهار گزینه ای است این روش مبتنی بر آموزش قوانینی است كه طراحان سئوالات كنكور بطور نا خوداگاه در متن سئوال ویا بین گزینه ها ایجاد می كنند كه با یادگیری این قوانین قابلیت كشف گزینه صحیح با حداقل ویا بدون معلومات را بدست می آوریم پایه علمی این روش سایكوسایبرنتیك یعنی (تفكردرموردتفكر) وموضوع آن شیوه تفكر طراحان آزمونها و قانونمندیهای آن است.از دیگر اسمهای این تكنیك موارد زیر را می توان نام برد.

ویژگیهــای مهنــدسی معكــوس
1ــ از ویژگیهای این روش ، ساده ، آسان بودن و همچنین سرعت یادگیری آن است . تنها با چند ساعت تمرین، با این روش آشنا و براحتی از آن استفاده می كنید و امتیاز خود را چندین برابر افزایش خواهید داد.
2ــ روش علمی مهندسی معكوس مغایرتی با معلومات و اطلاعات درسی شما ندارد بلكه به شما می آموزد چگونه بطور مفید از معلومات خود استفاده كنید و با تركیب این روش با معلومات خود، نتایج باور نكردنی بدست بیاورید.
3ــ با یادگیری این روش اشتیاق و علاقه شما به پاسخگویی تستها بسیار زیاد شده،كه نتیجه آن مطالعه بیشتر و مؤثرخواهدبودهمچنین در این متد شما به تعریف و دیدگاه جدیدی از یادگیری ، تفكر و مطالعه هدفمندبر اساس منطق فازی خواهید رسید .
4ــ روشها ی مؤثر همواره ساده هستند ؛ استفاده از این روش زمان زیادی نمی خواهد فقط با كمی تمركز و هوشیاری در چند ثانیه روابط وگزینه های صحیح را تشخیص خواهید داد .
5ــ با یادگیری این روش می توانید براحتی در رشته تحصیلی دیگری كه معلومات آن را ندارید درصد بالایی از تستها را پاسخ دهید

پاسخ به چند سوالات متداول
1- آیا سیستم طراحی سئوالات تغییر نمی کند ؟
سئوالات با توجه به محدودیت های طراحی سئوال در شکل و ساختارهای مشخصی طراحی می شود و تغییر آن ممکن نیست و دلیل آن پاسخ به آزمونهای برگزار شده در همۀ سالها ی گذشته است.

2- یادگیری روش مهندسی معکوس ساده است ؟
داوطلبین آزمونهای تستی شامل دانش آموزان ابتدایی تا سطح دکتری هستند که همگی بطور مشترک با استفاده از جزوات آموزش دیده و از قوانین مشترکی استفاده می کنند .

3- آیا روش مهندسی معکوس تداخل یا تضادی با معلومات ندارد ؟

روشی وجود دارد بنام ترکیبی که در آن با ترکیب معلومات و روش مهندسی معکوس عمل می شود، کافی است که بخش کوچکی از سئوال را بفهمید سپس از ترکیب آن با روش معکوس ، یک قدم با معلومات و یک قدم بامهندسی معکوس شما را به گزینه صحیح می رساند .

4- آیا داوطلبینی که از معلومات بالایی برخوردارندمی توانند ازاین روش استفاده کنند؟
بله،اگر فرض کنیم که داوطلبی به همۀ تست های آزمون پاسخ صحیح می دهد از این طریق روشی برای کنترل جواب ها در اختیار خواهد داشت که از طریق آن ضریب اطمینان چند برابر افزایش می دهد ،به این معنا که ابتدا از طریق معلومات و سپس بااستفاده از این روش، صحت آن را تایید می کند . همچنین با تلفیقی از تكنیكها 1) مرور جزوات و مطالب آموزشی 2) تكنیك Triz در حل دفترچه های كنكور 3)آشنایی با روش دیمانسیون(ابعادی) 4)اشنایی با روش مهندسی معكوس براحتی می توانید بر تست ها غلبه پیدا كرده و جواب صحیح انها را بیابید.

5- آیا روش معکوس در پاسخ به آزمونهای چند گزینه ای ( غیر از چهار گزینه ای ) عمل می کند ؟

آزمونهای غیر از چهار گزینه ای از روش های ساده تری برای پاسخ برخوردارند به این صورت که بسیاری از تست ها در روابط ساختاری ایجاد شده در فرم پاسخنامه مشخص می شوند و منظور از فرم پاسخنامه، نسبتی که پاسخهای هر تست با تست های دیگر در فرم پاسخنامه دارد .

6- برای یادگیری کامل چه مقدار تمرین مورد نیاز است ؟
چون این روش مبتنی به شکل شناسی ( ساختار ) و روابط بین گزینه ها است بنابراین نیازی به حافظه سازی و معلومات نداشته و در مدت بسیار کوتاهی ، آموزش یادگیری کامل می شود .

7- پایۀ علمی این روش چیست ؟
این روش مبتنی بر سه شاخۀ علمی است
1- سایکو سایبرنتیک : به دانش شناخت شناسی، که به قوانین در سطح تفکر و الگوهای قانونمند فکری می پردازد .
2- زبان شناسی : دانش زبان و الگوهای کلامی که به طور مستقم با شیوۀ تفکر و قوانین آن نزدیکترین ارتباط را دارد .
3- آمار : تطبیق قوانین و فرمولهای کشف شده بر روی نمونه های اسناد و آزمونها ی طراحی شده در سطح وسیع آماری می باشد.

8- چه ضمانتی برای درستی و کارآیی این روش وجود دارد ؟
هرداوطلب پس از آموزش و استفاده از جزوات می تواند دركلیه آزمونهای سالهای گذشته تمرین نموده و درستی این روش را مشاهده كند.فقط ذكر این نقطه مهم است كه كارایی این روش در یك مدل(یك آزمون)كامل مشخص و واضح است نه اینكه تست های گزینشی از هر ازمون انتخاب شود.
با بكارگیری این روش بدون حل نمودن و داشتن معلومات لازم حداقل سی تاچهل درصد تستها پاسخ صحیح داده می شوند.
آیا می دانید با زدن حتی یك تست صحیح می توانید شانس موفقیت خود را افزایش داده و چند هزار نفر را پشت سر بگذارید و به نتیجه مطلوب تری دست یابید.
با استفاده از تكنیك ها و روشهای تست زنی شما می توانید فقط با داشتن 10% معلومات و بكار گیری شیوه های تست زنی تردید خود را بین گزینه ها از 4 به 2 گزینه كاهش دهید و سپس به گزینه صحیح برسید .تجربه نشان داده است كه در هر سال كنكور و در هر درس 15% از سوالات كنكور تكرار سالهای گذشته می باشد كه شما علاوه بر استفاده روش های تست زنی با تمرین و مرور تستها و رابطه بین گزینه ها به راحتی گزینه صحیح را كشف یا شكار كنید .مجموعه فوق شامل روشهای تست زنی و شكار گزینه صحیح در بین 4 گزینه و روشهای صحیح مطالعه برای كنكور می باشد .
همچنین پس از گذراندن این دوره شما چه می آموزید :با روشهای صحیح تست زنی آشنا می شوید و این روش را به راحتی در طول دوره به كار می بندید. با امتحانات تستی و چگونگی برگزاری آنها آشنا می شوید.یاد می گیرید كه در جلسه آزمون چگونه تست ها را انتخاب نمایید.می توانید تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد را به راحتی تشخیص دهید.می آموزید كه چگونه خود را برای امتحانات تستی آماده نمایید. تفاوت ها و تشابهات میان امتحانات تستی و تشریحی را درك می كنید. بدون هر گونه اضطراب و استرس در جلسات كنكور مختلف شركت می كنید.
سرعت عمل و سرعت انتقال خود را تا 50% افزایش خواهید داد. می آموزید كه چگونه با مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح ، از وقت به عنوان یك فاكتور اصلی در امتحانات تستی بهره ببرید
آموزش كامل استفاده از اصول مهندسی معكوس برای كشف گزینه صحیح .
تكنیك های حل سریع و صحیح تست های چند گزینه ای كنكور با حداقل معلومات .
با این مجموعه موفقیت خود را در كنكور تضمین كنید.
ما در این مجموعه آموزشی قصد داریم با استفاده از اصول مهندسی معكوس و استفاده از ابزارهای قدرتمند آمار و احتمالات و نیز منطق ریاضی فازی و بحث های روانشناسی نحوه كاهش تردید بین جوابهای چهار گزینه ای به سه گزینه ای و نهایتا تك گزینه ای و كشف گزینه صحیح با درصد احتمال صحت بالا را برای شما تشریح كنیم. كارایی خارق العاده این روش هنگامی آشكار میشود كه شما نتایج آن را روی كنكورهای برگزار شده دوره های قبل تست و ارزیابی كنید. با كمی حوصله و پشتكار و دقت متوجه خواهید شد كه دیگر نیم ساعت آخر جلسات آزمون كنكور سراسری برای شما نیم ساعت ناامیدی نیست ، بلكه نیم ساعتی است كه میتواند سرنوشت قبولی شما را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و جایگاه و رتبه علمی شما را تا حد خارق العاده ای جابجا كند.
مطمئن باشید با تکنیک هایی که در این بسته معرفی می شوند در هر سطح علمی و تحصیلی که باشید در روز آزمون بیش از معلومات علمی خود نتیجه خواهید گرفت
برای مثال در كنكور سال قبل استفاده از این مجموعه موجب افزایش درصدها به میزان 38 درصد ، 35 درصد ، 31 درصد ، 22 درصد و 19 درصد به ترتیب در دروس معارف اسلامی ، ادبیات فارسی ، زبان ، عربی و ریاضی شده است و در سایر دروس هم تاثیر مشابهی داشته كه نشانگر تاثیر مناسب این مجموعه می باشد.
برخی مقامات آموزشی كشور تاثیر این مجموعه در افزایش قبولی داوطلبان كنكور را تایید كرده اند برای مثال دكتر عباسپور رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مصاحبه ای با رونامه كیهان چنین گفتند:
" گذشت زمان و متحول نشدن روش آزمون باعث شد كه نتیجه آن تغییر یابد و كسانی در كنكور پذیرفته شوند كه مهارت های بیشتری صرفاً در تست زنی داشته باشند. اخیراً برخی مؤسسات صرفاً با همین روش، یعنی افزایش مهارت های تست زنی ضریب پذیرفته شدن داوطلبان را افزایش داده اند."

. موارد ارائه شده در این مجموعه به شرح زیر است
استراتژی ها و تاكتیك های تست زنی با كمترین معلومات
به كمك روشهای هفت گانه كشف گزینه صحیح
با استفاده از اصول مهندسی معكوس و منطق فازی
آشنایی كامل با روانشناسی طراحان سوالات كنكور
آشنایی كامل با روشهای صحیح تست زنی
تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد
روشهای كاهش اظطراب و استرس
افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال تا 50%
آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح
همراه با بیان اسرار موفقیت N.L.P
آموزش بصورت كاملا ویدیوئی و قابل فهم
دارای كیفیت صوتی و تصویری بسیار بالا.
یاد آور می شویم روشهای ارائه شده در این مجموعه، هیچ مغایرتی با معلومات شما نداشته بلكه بهترین مكمل می باشد. شما میتوانید این روش را در آزمونهای تستی به اجرا گذارده و از نتایج فوق العاده آن لذت ببرید

هفت CD
به همراه پنج جزوه به صورت pdf فایلهای كلاسهای كنكور تهران در زمینه تست زنی به روش مهندسی معكوس
قیمت: 10000 تومان
كد محصول: 7129
گروه نوین تحصیل این مجموعه را از طریق شبكه گسترده پستی در تمام نقاط كشور توزیع می كند و شما می توانید ابتدا این مجموعه را دریافت كنید و سپس وجه كالا را به مامور پست پرداخت كنید.
جهت دزیافت این مجموعه با شماره های زیر تماس بگیرید و یا به سایت اینترنتی گروه نوین تحصیل به نشانی www.novintahsil.com مراجعه كنید. و یا اطلاعات زیر را به شماره های اعلام شده SMS(اس ام اس) كنید تا این مجموعه از طریق پست پیشتاز برای شما ارسال شود.
1- نام و نام خانوادگی
2- آدرس دقیق پستی
3- كد پستی
4- شماره تلفن ثابت یا شماره تلفن همراه
5- كد چهار رقمی محصول ( كد این محصول 7129 می باشد)

تلفن های تماس 09369980143 و 09386340989
آدرس سایت: www.novintahsil.com
ایمیل: novinbz@gmail.com

اول دریافت كنید سپس پرداحت كنید ( تحویل در محل شما در سراسر كشور )
دانلود تست زنی به روش مهندسی معكوس - تست زنی - تست - آزمون های گزینه دو - دانلود تکنیک تست زنی - دانلود آموزش ریاضی 1 - دانلود آموزش ریاضی 2 - درصدهای نفرات برتر کنکور - دروس كاردانی به كارشناسی رشته مدیریت - تعریف آزمون


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: مهندس نوري
ایمــیل:
تلفن:
09369980143
موقعیت: تهران
آدرس: آدرس سايت: www.novintahsil.com
قیمت: 10000 تومان
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 296
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: مهندس نوري
در مـورد: دانلود تست زني به روش مهندسي معكوس
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com