نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

دفترچه سوالات آزمونهاي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور موجود در بانك سوالات(سالهاي

دفترچه سوالات آزمونهای كارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور موجود در بانك سوالات(سالهای گذشته)

(رمز موفقیت در مطالعه مكررات است)

به منظور آشنایی داوطلبان با شیوه، نوع و نمونه سوال های آزمون كارشناسی ارشد، دفترچه سوال های آزمون های برگزار شده دانشگاه پیام نور، بفروش میرسد. دفترچه سوالهای آزمونهای كارشناسی ارشد برگزار شده هر رشته در هر سال 1000 تومان می باشد. ساعت تماس 5 عصر به بعد (17)

برای دریافت هریك از سوالات زیر به روش زیر عمل كنید

طریقه ارسال و روش واریز وجه: مبلغ 1000 تومان را برای هر سال به شماره حساب زیر واریز نمایید

1-از طریق عابر بانك (كارت به كارت)

بانك ملی شعبه داشگاه شهید بهشتی بنام مرتضی فخررحیمیان 6037991011814757 (شماره 16 رقمی روی كارت)

2-از طریق بانك

بانك ملی شعبه داشگاه شهید بهشتی بنام مرتضی فخررحیمیان 0101944865005 (شماره حساب 13 رقمی )

بعد از واریز وجه از طریق عابر بانك 4 رقم آخر شماره كارت خود و اگر از روش دوم( یعنی مراجعه با بانك ) استفاده نمودید شماره فیش واریزی را برایمان از طریق (پیامك ،ایمیل و یا تماس تلفنی) ارسال نمایید . حتما در پیامك ، و یا ایمیل خود نام رشته و كد رشته تان را درج نمایید. بعد از تایید واریز وجه ظرف مدت حداكثر 48 ساعت برایتان ارسال می شود ارسال از طریق ایمیل صورت می گیرد. در صورت تمایل متقاضی از طریق پست نیز ارسال می شود. تمام فایل ها به صورت PDF می باشد.برای دریافت اطلاعات بیشتر همچنین منابع ازمون ارشد دانشگاه سراسری به http://www.banksoalat.mihanblog.com/ مراجعه نمایید.

ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com

mory1360@gmail.com

تلفن:09358547794

قیمت:1000 تومان


3101 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - آمار (گرایش ریاضی)
3102 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - آموزش زبان انگلیسی
3103 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - آموزش زبان فارسی
3104 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - آموزش محیط زیست
3105 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - اخلاق (فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی)
3106 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - پژوهش هنر
3107 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - تاریخ (تاریخ ایران اسلامی)
3108 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - تاریخ - تاریخ تشیع
3109 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - تربیت بدنی و علوم ورزشی (عمومی)
3110 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
3111 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
3112 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
3113 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
3114 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - حقوق بین الملل
3115 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - حقوق جزا و جرم شناسی
3116 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - حقوق خصوصی
3117 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - روانشناسی عمومی
3118 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - ریاضی كاربردی
3119 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - ریاضی محض
3120 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - زبان شناسی همگانی
3121 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - زبان و ادبیات فارسی
3122 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی
3123 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - زیست شناسی - بیوشیمی
3124 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - زیست شناسی - علوم جانوری
3125 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - زیست شناسی - علوم گیاهی
3126 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - شیمی آلی
3127 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - شیمی تجزیه
3128 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - شیمی فیزیك
3129 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - شیمی معدنی
3130 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - علوم اجتماعی - جامعه شناسی
3131 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - علوم اقتصادی
3132 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
3133 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - علوم تربیتی (تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)
3134 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)
3135 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - علوم سیاسی
3136 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - علوم كتابداری و اطلاع رسانی
3137 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
3138 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
3139 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و كلام اسلامی
3140 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - فیزیك
3141 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - مدیریت اجرایی
3142 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - ام بی ای
3142 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - مدیریت فناوری اطلاعات
3143 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - مدیریت بازرگانی -بازاریابی و بازرگانی بین الملل
3144 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - مدیریت دولتی - گرایشهای منابع انسانی و ...
3145 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - مهندسی كشاورزی - بیوتكنولوژی كشاورزی
3146 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - مهندسی صنایع
3147 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - مهندسی كامپیوتر - نرم افزار
3148 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - مهندسی كشاورزی - اقتصاد كشاورزی
3148 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - اخلاق
3149 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - نهج البلاغه - اصول دین و معارف علوی
3150 - نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - حسابداری
دانلود سوالات ارشد - دانلود پاسخنامه ارشد - منابع ارشد - برنامه ریزی روستایی - دفترچه ارشد فراگیر پیام نور 88 - دفترچه ارشد فراگیر پیام نور 88 - دفترچه ارشد فراگیر پیام نور 88 - مبانی اقتصاد دانشگاه پیام نور - دفترچه ارشد فراگیر پیام نور 88 - سوالات ارشد مدیریت كشاورزی


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: مرتضي فخررحيميان
ایمــیل:
تلفن:
موقعیت: کرج
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 112
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: مرتضي فخررحيميان
در مـورد: دفترچه سوالات آزمونهاي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور موجود در بانك سوالات(سالهاي
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com