نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

بسته هاي آموزشي رباتيک

معرفی برخی از دوره های حضوری و غیر حضوری آموزش رباتیک آموزشگاه رباتیک و کامپیوتر دانشمند تلفن راهنما : 77422883
دانلود لیست کلاسهای رباتیک : صفحه اول صفحه دوم صفحه سوم صفحه چهارم

هزینه زمان متوسط دوره کد دوره یا استاندارد خلاصه دوره عنوان دوره
(هزینه بسته 70000 تومان هزینه آموزش 100000 تومان )
جمع هزینه 170000 تومان 8 جلسه R101 آموزش سازه ها ،ساختن اشکال ، آموزش ساختن ماشین مسابقه ، ساختن آسیاب با آرمیچر آموزش رباتیک برای خردسالان و کودکان 4 تا 8 ساله
اطلاعات بیشتر

(هزینه بسته 70000 تومان هزینه آموزش 100000 تومان)
جمع هزینه 170000 تومان 8 جلسه R102 آموزش ساختن ربات انواع فوتبالیست ، آموزش ساختن ربات جنگجو آموزش رباتیک برای خردسالان و کودکان 6 تا 14 ساله
اطلاعات بیشتر

(هزینه بسته هر ترم 70000 تومان . هزینه آموزش هر ترم 180000 تومان )
جمع هزینه هر ترم 250000 تومان در 12 ترم یکماه و نیمه R103 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی الکترونیک ، رباتیک ، ساختن مدارات عملی ، برنامه نویسی ربات ، ساختن رباتهای تعقیب کننده خط و نور آنالوگ و دیجیتال ، نرم افزارهای کاربردی، آشنایی با میکرو کنترلرها و..... آموزش حرفه ای رباتیک برای دانش آموزان 9 تا 18 ساله
( آموزش رباتیک از مبتدی تا پیشرفته)
اطلاعات بیشتر

(هزینه بسته هر ترم 70000 تومان . هزینه آموزش هر ترم 100000 تومان )
جمع هزینه هر ترم
170000 تومان جمعا" در دو ترم . هر ترم 15 ساعت R105 آموزش الکترونیک و رباتیک مقدماتی .آشنایی با قطعات الکترونیک و مکانیک و ساخت ربات تعقیب خط آنالوگ . آشنایی با مدارات الکترونیک و شیوه های نقشه خوانی و بستن برد . آموزش رباتیک مقدماتی و ساختن ربات تعقیب خط آنالوگ ویژه 9 تا 14 ساله ها
اطلاعات بیشتر

(هزینه بسته هر ترم 70000 تومان . هزینه آموزش هر ترم 100000 تومان )
جمع هزینه هر ترم 170000 تومان جمعا" در دو ترم . هر ترم 15 ساعت R106 آموزش الکترونیک و رباتیک مقدماتی .آشنایی با قطعات الکترونیک و مکانیک و ساخت ربات تعقیب نور آنالوگ . آشنایی با مدارات الکترونیک و شیوه های نقشه خوانی و بستن برد . آموزش رباتیک مقدماتی و ساختن ربات تعقیب نور آنالوگ ویژه 9 تا 14 ساله ها
اطلاعات بیشتر

(هزینه بسته هر ترم 70000 تومان . هزینه آموزش هر ترم 100000 تومان )
جمع هزینه هر ترم 170000 تومان جمعا" در سه ترم . هر ترم 15 ساعت R107 آموزش الکترونیک و رباتیک مقدماتی .آشنایی با قطعات الکترونیک و مکانیک و ساخت ربات تعقیب خط و تعقیب نور آنالوگ ( هر دو). آشنایی با مدارات الکترونیک و شیوه های نقشه خوانی و بستن برد . آموزش رباتیک مقدماتی و ساختن ربات تعقیب خط آنالوگ و آموزش ساختن ربات تعقیب نور آنالوگ ویژه 9 تا 14 ساله ها
اطلاعات بیشتر

هزینه هر ماه
150000 تومان
( هزینه بسته آموزشی اضافه می شود ) 6 ماه 8-52/92/1/1/1 آشنایی با مبانی رباتیک بصورت تئوری و عملی
مطابق سرفصلهای سازمان فنی و حرفه ای مبانی رباتیک

اطلاعات بیشتر

هزینه هر ماه
150000 تومان
( هزینه بسته آموزشی اضافه می شود( 4 ماه 8-52/92/1/1/2 آشنایی با اصول سخت افزار رباتیک بصورت تئوری و عملی مطابق سرفصلهای سازمان سخت افزار رباتیک

اطلاعات بیشتر

هزینه هر ماه
150000 تومان
( هزینه بسته آموزشی اضافه می شود( 6 ماه 8-52/92/1/1/3 آشنایی تئوری و عملی با میکروها در رباتیک مطابق سرفصل های سازمان میکروکنترلرها در رباتیک

اطلاعات بیشتر

(هزینه بسته هر ترم 70000 تومان . هزینه آموزش هر ترم 180000 تومان )
جمع هزینه هر ترم 250000 تومان در 12 ترم یکماه و نیمه R104 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی الکترونیک ، رباتیک ، ساختن مدارات عملی ، برنامه نویسی ربات ، ساختن رباتهای تعقیب کننده خط و نور آنالوگ و دیجیتال ، نرم افزارهای کاربردی، آشنایی با میکرو کنترلرها و..... آموزش حرفه ای رباتیک برای بزرگسالان
(آموزش رباتیک از مبتدی تا پیشرفته)

هزینه بسته و سی دی آموزشی 70000 تومان غیر حضوری
اطلاعات بیشتر
KHR101 شامل بسته آموزشی و سی دی خودآموز مهندس کوچولوی 1 دوره R101 آموزش غیر حضوری رباتیک برای خردسالان و کودکان 4 تا 8 ساله
هزینه بسته و سی دی آموزشی 70000 تومان غیر حضوری
اطلاعات بیشتر
KHR102 شامل بسته آموزشی و سی دی خودآموز مهندس کوچولوی 2 دوره R102 آموزش رباتیک برای خردسالان و کودکان 6 تا 14 ساله
هزینه
50000 تومان غیر حضوری
اطلاعات بیشتر
RO1 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی الکترونیک ، رباتیک ، ساختن مدارات عملی و..... در چهار دی وی دی مدرس مهندس احمد صالحی فیلم آموزش الکترونیک و رباتیک برای دانش آموزان 9 تا 18 ساله
شماره1
( بدون نیاز به اطلاعات قبلی )
هزینه
50000 تومان غیر حضوری RO2 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی الکترونیک ، رباتیک ، ساختن مدارات عملی ، آموزش مدارات آنالوگ تعقیب خط و نور و..... در سه دی وی دی مدرس مهندس احمد صالحی فیلم آموزش الکترونیک و رباتیک برای دانش آموزان 9 تا 18 ساله
شماره2
( بدون نیاز به اطلاعات قبلی )
هزینه
50000 تومان غیر حضوری RO3 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی الکترونیک ، رباتیک ، ساختن مدارات عملی ، آموزش مدارات دیجیتال تعقیب خط و نور برنامه نویسی ربات ، میکروکنترلر ها و..... در سه دی وی دی مدرس مهندس احمد صالحی فیلم آموزش الکترونیک و رباتیک برای دانش آموزان 9 تا 18 ساله
شماره3
( بدون نیاز به اطلاعات قبلی )
هزینه
70000 تومان غیر حضوری
اطلاعات بیشتر
KITR1 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب خط کیت آموزش ربات تعقیب خط آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
هزینه
70000 تومان غیر حضوری
اطلاعات بیشتر
KITR2 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب نور کیت آموزش ربات تعقیب نور آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
هزینه
70000 تومان غیر حضوری KITR3 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب صدا کیت آموزش ربات تعقیب صدا آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
هزینه کیت و جزوء جمعا"
300000 تومان غیر حضوری KITR4 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب خط دیجیتال با میکرو به همراه کتاب آموزش اصول رباتیک و رباتهای تعقیب خط کیت آموزش ربات تعقیب خط دیجیتال با میکرو مناسب برای دانش آموزان 15 ساله تا بزرگسالان
هزینه
100000 تومان غیر حضوری
اطلاعات بیشتر
SKITR1 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب خط کیت ساخته شده آموزش ربات تعقیب خط آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
هزینه
100000 تومان غیر حضوری
اطلاعات بیشتر
SKITR2 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب نور کیت ساخته شده ربات تعقیب نور آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
هزینه
100000 تومان غیر حضوری SKITR3 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب صدا کیت ساخته شده ربات تعقیب صدا آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
هزینه کیت ساخته شده و جزوء جمعا"
380000 تومان غیر حضوری KITR4 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب خط دیجیتال با میکرو به همراه کتاب آموزش اصول رباتیک و رباتهای تعقیب خط کیت ساخته شده آموزش ربات تعقیب خط دیجیتال با میکرو مناسب برای دانش آموزان 15 ساله تا بزرگسالان

دانلود لیست کلاسهای رباتیک : صفحه اول صفحه دوم صفحه سوم صفحه چهارم


تلفن راهنمای کلاسهای حضوری خیابان پیروزی - سه راه سلیمانیه جنب بانک ملی پلاک 786 طبقه دوم : 77422883 - 09127774596راهنمای خرید محصولات آموزشی غیر حضوری :
فروشگاه صفا رایانه واقع در ستارخان روبروی برق آلستوم خیابان كاشانی پور پاساژ توحید واحد 85 تلفن 44262303 ( بوسیله مترو در ایستگاه طرشت پیاده شوید) .
هزینه ارسال بوسیله پیك موتوری بطور متوسط مبلغ 15000 تومان به هزینه های محصولات اضافه می گردد ( هزینه پیك به عهده مشتری است ).
پ- خرید تلفنی شهرستان : ارسال بوسیله پست پیشتاز :
برای خرید به روش پستی مبلغ محصولات را بعلاوه 15000 تومان( پانزده هزار تومان ) بابت هزینه پست به حسابهای زیر واریز نموده و سپس از ساعت 4 عصر تا 9 شب با تلفن 77422883 با كد 021 تماس گرفته و آدرس و شماره فیش واریز شده را اطلاع دهید.
مشخصات شماره حساب بانك ملی : بنام احمد صالحی
شماره حساب : 0100892433006
شماره كارت : 6037991346475191
شبا : IR420170000000100892433006 بانك ملی - كد بانك 1454

مشخصات شماره حساب بانك صادرات : بنام احمد صالحی
شماره حساب : 0306861728000
شماره كارت : 6037691746592997

مشخصات شماره حساب بانك پارسیان : بنام احمد صالحی
شماره حساب : 80012305193
شماره كارت : 6221061037052232
شبا: IR430540120780001230519003 بانك پارسیان كد بانك 1207
همچنین برخی از محصولات این سایت را می توانید بصورت آنلاین در سایت www.cdsiran.ir سفارش داده و در محل شما پس از دریافت محصولات هزینه را به پست پرداخت نمایید.

تذكر :
قیمتها به علت نوسانات اجناس و خدمات قابل تغییر می باشد . امکان افزایش قیمیت بدون اطلاع قبلی وجود دارد جهت اطلاع از آخرین تغییرات قیمتها با شركت صفا رایانه تماس بگیرید 77422883 و به سایت http://www.cdsiran.com/ مراجعه کنید

اگر به هر دلیلی موفق به تماس نشدید لطفا موضوع را با ایمیل
cdsiran@yahoo.com مطرح نمایید .

سایتهای دیگر ما:
http://www.safacomputer.com/ www.cdsiran.ir http://www.xle.ir/

قابل توجه خریداران محترم شماره تلفن شركت صفا رایانه 77422883 و شماره موبایل 09127774596 .
آشنایی با برخی از سرفصلهای دروس فناوری اطلاعات سازمان فنی و حرفه ای


آدرس پست الکترونیکی : cdsiran@yahoo.com
آموزشگاه رباتیک - آموزش رباتیک - بسته های آموزشی رباتیک - سایت پیروزی - آموزش کامپیوتر کودکان - لیست دوره های آموزشی فنی و حرفه ای - سایت پیروزی - لیست دوره های آموزشی فنی و حرفه ای - لیست دوره های آموزشی فنی و حرفه ای - لیست دوره های آموزشی فنی و حرفه ای


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: علی زندی
ایمــیل:
تلفن:
77422883
موقعیت: تهران
آدرس: تهران- پیروزی- سهر اه سلیمانیه - جنب بانک ملی پلاک 786
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 10
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: علی زندی
در مـورد: بسته هاي آموزشي رباتيک
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com