نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

HANDBOOK و EBOOK، dictionary و مترجم رشته هاي مهندسي

HANDBOOK و EBOOK، dictionary و مترجم رشته های مهندسی
گروه نرم افزاری رازی افتخار دارد که اقدام به ارائه HANDBOOK و EBOOK، dictionary و مترجم رشته های مهندسی در سطح کشور می نماید و در این زمینه سابقه ای 5 ساله را در کارنامه خود دارد.در این راستا اقدام به انتشار نسخه جدید EBOOK و HANDBOOK رشته های مهندسی شیمی(تمامی گرایش ها) ، مهندسی مکانیک(تمامی گرایش ها) ، مهندسی پلیمر ، مهندسی گاز و مهندسی نفت(تمامی گرایش ها )کرده است.
این مجموعه شامل 7 CD بوده و شامل تمامی HANDBOOK های درس های تخصصی ،dictionary تخصصی،ebook ها ،آموزش های نرم افزار،Global Method ، Design،سنتیک،دستگاه های تخصصی و آزمایشگاهی،اطلاعات و جداول آماری و آزمایشگاهی،ثوابت آزمایشگاهی، Reactor ، processor ،simulation and control -- automatic process -- Reactor Engineering -- Analysis و ..... است و بسیاری دیگر از هند بوک های لازم برای حل مسائل و پروژه های کاربردی شما را نیز شامل می شود.
این مجموعه ارزشمند بالغ بر 400 عنوان کتاب و هزاران صفحه است که هر آنچه را شما مهندس عزیز تصور کنید می توانید در آن پیدا کنید و پروژه های مهم خود را با دقت فراوان انجام دهید.

جهت تهیه این مجموعه مبلغ 250000 ریال را به شماره حساب سیبا بانک ملی 0302134496006 و یا شماره کارت 6037991041526298 واریز کرده و با شماره تلفن 09178314620 یا ایمیل razisoftware20@gmail.com تماس حاصل نمایید تا ظرف مدت 48 ساعت سی دی های مجموعه به آدرس شما ارسال گردد.
جهت اطلاع بیشتر به وبگاه زیر مراجعه نمایید.
http://handbookmohandesi.blogfa.com
کاری از گروه نرم افزاری رازی
-----------------------------------------------------------------------
http://handbookmohandesi.blogfa.com

-----------CD ONE------------

1) An Introduction to Chemical Engineering Analysis Using MATHEMATICA
2) basic principles and calc. in chemical engineering(solution)
3) Chemical Engineering Fluid Mechanics (2nd ed.) by Darby
4) Chemical Engineering Volume 2 (5th ed.) by Coulson & Richardson's
5) Chemical Engineering Volume 4 by Coulson & Richardson's
6) Computational Flow Modeling for Chemical Reactor Engineering
7) Handbook of Chemical Processing Equipment
8) Handbook of Hazardous Chemical Properties
9) Handbook of Industrial Membrane Technology
10) Handbook Of Petroleum Refining Processes, Third Edition - Robert A. Meyers –
11) handbook of solvents
12) Modeling of Chemical Kinetics and Reactor Design
13) principles and practice of automatic process control
14) Chemical Process Engineering Design and Economics - H. Silla
15) chemical reaction engineering by levenspiele
16) Chemically Reacting Flow Theory and Practice
17) Daugirdas_-_Handbook_of_Dialysis_3rd_ed
18) Environmental_Engineer_s_Handbook
19) Fluid Power Dynamics
20) Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control 1.pdf
21) GAS ADSORPTION EQUILIBRIA 1.pdf
22) Handbook Of Chemistry And Physics 12.pdf
23) Handbook of Paper and Board 1.pdf
24) Handbook of Solid State Electrochemistry_muyac 1.pdf
25) McGraw_Hill_Dictionary_of_Engineering
26) multicomponent reactions 1.pdf
27) Optimization of Chemical Processes - Edgar, Himmelblau and Lasdon,
28) process modeling, simulation and control for chemical engineers
29) Process_Systems_Analysis_and_Control__2nd by coughanowr
30) Reaction Kinetics and Reactor Design
31) SOLUTIONS MANUAL FOR ELEMENTS OF CHEMICAL REACTION ENGINEERING(BY FOGLER )
32) Transport Phenomena and Unit Operation


-----------CD TWO------------


1) Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers
2) Biomaterials Science
3) Chemicals in the Environment Assessing and Managing Risk
4) Dynamics_of_molecule_surface_interactions
5) Estimator's Piping Man-Hour Manual (5th ed.) 1
6) Fluid Mechanics - Frank M.White
7) Fluid_Mechanics
8) from biotechnology to genomes 1
9) Fundamentals of Fluid Mechanics 4th Edition - Munson - John Wiley and Sons 124
10) Introduction to Rubber Technology 1
11) low-gravity fluid mechanics 124
12) Methods for Monitoring and Diagnosing the Efficiency of Catalytic Converters 1
13) Rules of Thumb for Chemical Engineers (3rd ed.) 1
14) Solid-Liquid Separation (4th ed.) 1
15) Surface and Thin Film Analysis 1
16) the logic of chemical synthesis 1
17) Thermochemical Processes - Principles and Models 1
18) Transport Phenomena (2nd ed.) 1
19) Viscous Fluid Flow 124
20) A_Textbook_of_Modern_Toxicology 1.pdf
21) An.Introduction.to.Polymer.Physics.ebook-TLFeBOOK 1.pdf
22) Biochemistry 1.pdf
23) Biological Reaction Engineering (Second Edition) 1.pdf
24) Biologicall Active Natural Products - Pharmaceuticals 1.pdf
25) Bionanotechnology 1.pdf
26) Biopharmaceuticals - Biochemistry and Biotechnology (Walsh, Wiley, 2e, 2003)
27) Biotechnology and Communication - The Meta-Te
28) Chemometrics.From.Basics.to.Wavelet.Transform
29) crystallization
30) Electrochemistry and Corrosion Science
31) Electrocrystallization
32) ESA-ModelGuide
33) fluid mechanics by kundu & cohen
34) Gas Turbine Handbook - Principles and Practice
35) Handbook of detergents, Part A - Properties
36) homogeneous_catalysis
37) Mass Spectrometry Inorganic
38) oil shail developmentin u.s.a
39) physics of rotating fluid
40) practical_plant_biochemistry
41) Protein_Nanotechnology
42) Supramolecular Chemistry - Fundamentals and Applications - Advanced Textbook
43) The Mathematics of Diffusion (2ed., Oxford, 1975)


---------CD THREE--------

1) Advanced thermodynamics engineering
2) Buried Pipe Design (2nd Edition)
3) Centrifugal Pumps - Design and Application (2nd ed.)
4) Combustion and Incineration Processes, Third Edition
5) CRC Handbook of Thermodynamic Data of Copolymer Solutions
6) equilibrium & nonequilibrium statistical mechanics
7) Handbook of Thermodynamic Diagrams (4 vols.)
8) Handbook_of_Nano-technology
9) introduction to thermal systems engineering
10) piping handbook
11) Probabilistic Safety Assessment in the Chemical and Nuclear Industries 12
12) Thermodynamics An Engineering Approach by cenjel 12
13) Thermodynamics An Engineering Approach by cenjel(solution) 12
14) Turbomachinery Design and Theory 1 2
15) Valve Selection Handbook - Zappe 12
16) A_heat_transfer_textbook 123.pdf
17) Beyond Equilibrium Thermodynamics 12.pdf
18) Electrochemical_Techniques_in_Corrosion_Science_and_Engineering 1 2.pdf
19) encyclopedia of Plastic Materials and Processes 1.pdf
20) fundamentals of compressible fluid mechanics.pdf
21) Gas-solid reactions (AP, 1976) 12.pdf
22) Handbook of Chemical and Environmental Engineering Calculations 1.pdf
23) Heat Transfer Calculations 12.pdf
24) hydrolics of pumps 12.pdf
25) standard_handbook_of_engineering_calculations1234.pdf
26) The Handbook of Nanotechnology - Business, Policy, and Intellectual Property Law 123456.pdf
27) Thermodynamic & transport properties of Fluids 12.pdf
28) Waves and compressible flow 12.pdf-----------CD FOURE-------------

1) An Introduction to Materials Engineering and Science 12
2) biomedical engineering handbook(vol 1&2) 1 2
3) Difference Equations with Applications to Queues 12346
4) diffrential forms With applications to the physical science 123456
5) Heat.and.Mass.Transfer.v1.1.All.PPC.Regged-aSxPDA 12
6) multivariable calculus 123456
7) numerical recipes 123456
8) quantum electrohydrodynamics 12
9) Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering (2 vols.) 1
10) The Finite Element Method (5th ed.) (3 vols.)
11) A kinetics of macroscopic particles in open heterogeneous systems
12) applied and advanced math for engineers 123456.pdf
13) Biological Nanostructures And Applications Of Nanostructures In Biology
14) Boundary Layer Theory (Springer) by schlichting
15) calculus
16) Computational Engineering - Introdution to Numerical Methods 12346.pdf
17) elementary calculus 123456.pdf
18) Encyclopedia of Materials Characterization 12.pdf
19) Energy in the 21st Century.[ISBN9812561951] 123.pdf
20) Energy Management Handbook, Fifth Edition 1234.pdf
21) engineering material vol1 12.pdf
22) Engineering Materials vol 2.pdf
23) engineering mathmatics 123456.pdf
24) Engineering.and.Scientific.Computations.Using.MATLAB 12346.pdf
25) Fuel_Cell_Systems_Explained_Second.Edition_Wiley2003_ 1 2.pdf
26) Fundamentals in Nuclear Physics - From Nuclear Structure to Cosmology 1 2.pdf
27) Handbook of Differential Equations 12.pdf
28) introduction to finite mathematics, 3rd edition 123456.pdf
29) Mathematical Background (foundation of infinitesimal calculus) 123456.pdf
30) nuclear energy 1 2.pdf
31) Nuclear Fission and Cluster Radioactivity - An Energy-Density Functional Approach 12.pdf
32) nuclear physics 12.pdf
33) Numerical Methods for Engineers and Scientists 123456.pdf
34) Refrigeration System and Applications 12.pdf
35) SupplyChainOptimiza_muya.pdf---------CD FIVE--------

1) Applied Mathematica Modelling AMultidisciplinAppro_muya
2) biotransformation and bioprocesses
3) facility validation
4) Modelling in Transport Phenomena - A Conceptual Approach
5) optimization method for manufacturing
6) perrys chemical enginnering handbook
7) Pharmaceutical engineering change control
8) Polymer Spectroscopy
9) An.Introduction.to.Optimization.ebook-TLFeBOOK.pdf
10) Binary Rare Earth Oxides_muya.pdf
11) Computational fluid mechanics and heat transfer_muya
12) Encyclopedic Dictionary Of Mathematics 2nd Ed [MIT]
13) handbook of particle physics
14) Industrial Pharmaceutical Biotechnology
15) Interpolation and Approximation by Polynomials.pdf
16) Mathematical_Methods_Using_Mathematica.pdf
17) methods in Agricultural Chemical Analysis 1.pdf
18) Numerical.Methods.in.Engineering.With.Python.eBook-TLFeBOOK.pdf
19) Online Storage Systems and Transportation Problems With Applications Optimization Models and Math.pdf
20) Putting Biotechnology to Work_muya.pdf
21) theory and problems of HeatTransfer_muya.djvu


----------CD SIX----------
1) Adhesion Science and Engineering (2 vols.) 1 2
2) Chemical Process Equipment - Selection and Design
3) Chemistry of Petrochemical Processes (2nd ed.) 1
4) Crystallization Process Systems
5) Design of Distillation Column Control Systems £125.00
6) Dynamic Mechanical Analysis-A Practical Introduction 12
7) Fluid Mechanics, Thermodynamics of Turbom.) 12
8) Handbook of Corrosion Engineering
9) Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies
10) Non-Newtonian Flow in the Process Industr 12
11) PHARMACEUTICAL biotechnology
12) Pressure Vessel Design Manual (3rd ed.) 12
13) Refrigeration and Air-Conditioning (3rd e.) 12
14) Statistical Process Control (5th ed.) 12
15) Vogel, HC - Fermentation & Biochemical Engineering Handbook 2nd Ed [Noyes]
16) 18 genetic engineering 1.pdf
17) Advanced_Polymer_Processing_Operations.pdf
18) Analysis_and_Control_of_Nonlinear 12.pdf
19) Biomaterials In Orthopedics Dekker
20) Chemical.Engineering.Design.Project 1.pdf
21) Design and Analysis of Experiments 123456.pdf
22) Engineering_and_Design_Liquid_Process_Piping 12.pdf
23) Environmental_Engineering_Dictionary_and_Di 1.pdf
24) Essential mathematical skills for engineering 12.djvu
25) Foundations of Fluid Mechanics 12.pdf
26) Free-Convective Heat Transfer 12.pdf
27) Gas Purification 1.pdf
28) hand book of polymer testing.
29) Handbook of Ceramic Composites_muyac 1.pdf
30) Intro To Fluid Mechanics Solutions Manual (Fox, 5Th E)
31) Intro.Chemical.Reaction.Engineering.Kinetics 1.pdf
32) Introduction To Physical Polymer Science 1.pdf
33) MATHEMATICAL_HANDBOOK 12.PDF
34) McGraw_Hill_Dictionary_of_Bioscience.pdf
35) Modeling and Problem Solving Techniques for Engineers
36) Plant Engineering Handbook_muya.pdf
37) Refrigeration piping and heat transfer 12.pdf
38) Solutions_manual_for_mechanics_and_thermodynamics

---------CD SEVEN----------

1) AdhesionPolymers 12
2) Concise Encyclopedia Mathematics
3) Handbook of Turbomachinery 12
4) Pumping Station Design (2nd ed.) 12
5) solution heat transfer(incropra) 12
6) thermal & catalytic processes in petrolium refining 1
7) Coatings.Of.Polymers.And.Plastics.Ryntz
8) Combustion 12.pdf
9) Compressible Fluid Flow by Oosthuizen.pdf
10) Global Methods in Optimal Control Theory 12.djvu
11) MATLAB 7.pdf
12) Membrane Protein Protocols 1.pdf
13) Microfabrication and Nanomanufacturing 12.pdf
14) Polymer Gels and Networks 1.pdf
15) PRACTICAL PROCESS CONTROL 12.pdf
16) Thermo-Fluid Dynamics of Two-Phase Flow 12.pdf

جهت تهیه این مجموعه مبلغ 250000 ریال را به شماره حساب سیبا بانک ملی 0302134496006 و یا شماره کارت 6037991041526298 واریز کرده و با شماره تلفن 09178314620 یا ایمیل razisoftware20@gmail.com تماس حاصل نمایید تا ظرف مدت 48 ساعت سی دی های مجموعه به آدرس شما ارسال گردد.
جهت اطلاع بیشتر به وبگاه زیر مراجعه نمایید.
http://handbookmohandesi.blogfa.com
کاری از گروه نرم افزاری رازی

handbook - شیمی - رازی


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: mehdi510
ایمــیل:
تلفن:
موقعیت: تهران
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 534
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: mehdi510
در مـورد: HANDBOOK و EBOOK، dictionary و مترجم رشته هاي مهندسي
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com