نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

فیلم پیوند زدن درختان|فیلم اموزش تخصصی پیوند درختان

فیلم پیوند زدن درختان|فیلم اموزش تخصصی پیوند درختانپیوند درختان - آموزش پیوند درختان - فیلم پیوند درختانفیلم آموزشی تکنیکهای پیوند زدنی درختان | سی دی آموزشی کشاورزی و منابع طبیعیفیلم آموزشی روشهای پیوند زدن درخت بادام - فیلم های کشاورزیفیلم آموزشی تکنیک‌های پیوند زنیخرید پستی سی دی پیوند زنی درختان میوه - اطلاعات. پیوند درختان جزوه پیوند زدن درختان | سایت پیوند درختانسایت تخصصی پیوند زدن درختان میوه و غیر میوهفیلم تخصصی اموزش نخوه پیوند زدن درخت های میوهفیلم تخصصی روشهای پیوند زدن درختان برای مبتدی ها و حرفه ای ها ، حتی کسانی که سواد ندارند!!!چون بصورت فارسی و کاملا تصویری مشخص و واضح میباشد.و همچنین هزینه ای بسیار ناقابل فقط 12000 تومانبه دو صورت زیر می توانید خرید نمایید:1- خرید نقدی2- خرید پستی و پرداخت هزینه و فاکتور درب منزل به مامور پستفروش سی دی آموزش پیوند زنی.. | فیلم آموزشی تکنیک‌های پیوند زنیفلیم آموزشی تصویری بصورت واضح و کاملا مشخص و ساده و تخصصی برای دانشجویان و کشاورزان و دوست داران کشاورزی، که با دیدن این فیلم اموزشی براحتی و آسان تکنیکهای پیوند زنی را یاد میگیرند.... _ آموزش روشهای پیوند زنی_ آموزش تصویری و یادگیری آسان انواع پیوند هاتوجه - توجه - توجه - توجهکسانی که اینترنت دسترسی ندارند یا انترنت ضعیفی دارند و وقت ثبت نام یا خرید نقدی ندارند توجه نمایند:توجه : دوستانی که به هر دلیلی قادر به تکمیل فرم خرید پستی نیستند، میتوانند اطلاعات درخواستی را با تماس یا پیامک اطلاع داده، فیلم آموزشی را با پست پیشتاز یا سفارشی درب منزل تحویل گرفته و هزینه فیلم آموزشی را به مامور پست تحویل دهند. اطلاعات درخواستی (نام و نام خانوادگی، تلفن محل کار، تلفن منزل، موبایل، ایمیل، کدپستی،استان،شهر،آدرس پستی،،آخر پیامک ارسالی فیلم پیوند زدن درختان ، قید شود، همچنین نحوه آشنایی با ما )توجه - توجه - توجه - توجهپیوند درختانتاریخچه پیونداهداف پیوندمیان پایه (پیوند واسطه ای )دو پیوندیپیوند از نظر فیزیولوژیکی و بیولوژیجوش خوردن پیوندک و پایهعوامل مؤثر در جوش خوردن و التیام محل پیونداثر متقابل پیوندک و پایه روی یکدیگر و نتایج آنفواید پیوندفصل پیوندوسائل پیوند زنی - ابزار پیوند زنی - ابزار پیوند زدنشرایط ریسمان پیوند زنی درختانانواع ریسمانطبیعت و خواص چسبطرز مصرف چسب پیوندترکیب و تهیه چند نوع چسبچسب سردخواص و صفات پایه و پیوندکروشهای استقرار پیوندک بر روی پایهاجرای عملیات پیوندنکاتی چند در زمان پیوند کردن گیاهان باید رعایت شودپیوند زبانه ایپیوند جانبیپیوند اسکنه ایپیوند کنده ایپیوند برشیپیوند گاو ه ایپیوند پوستپیوند قاشی یا پیوند تراشه ای ( Chip budding )پیوند رو میزیپیوند مجاورتی ( پیوند شاخه قطع نشده از پایه مادری )پیوند مجاورتی جانبیپیوند مجاورتی جانبی سادهپیوند مجاورتی جانبی ترصیعیپیوند مجاورتی جانبی انگلیسیپیوند مجاورتی انتهاییپیوند مجاورتی انتهایی شکافدار ترصیعیپیوند مجاورتی انتهایی انگلیسی (نیمانیم )پیوند مجاورتی انتهایی مکررپیوند مجاورتی کمانیپیوند مجاورتی کمانی با یک جوانهپیوند مجاورتی کمانی با شاخهپیوند جوانه ایپیوند جوانه ای در حال رشد ( پیوند بهاره )پیوند جوانه ای پاییزه (پیوند خواب )پیوند خواب ، پیوند در اواخر تابستان و اوایل پاییزپیوند شکمیپیوند لوله ایپیوند جوانه چوبی (چیپ بادنیگ ) - پیوند تراشه ای ( chip budding)پیوند شاخه بریدهپیوند شاخه بریده انتهاییپیوند شکافی یا پیوند اسکنهپیوند ترصیعیپیوند تاجیپیوند نیمانیمپیوند نیمانیم سادهپیوند نیمانیم شکاف دارپیوند نیمانیم پاشنه دارپیوند نیمانیم رو میزیپیوند زینیپیوند شاخه بریده جانبیپیوند شاخه بریده جانبی زیر پوستی ( پیوند زیر پوستی تاجی )پیوند شاخه بریده جانبی زیر پوستی نیمانیمپیوند شاخه بریده جانبی نیمانیم شکافدارپیوند شاخه بریده جانبی شکافیپیوند شاخه بریده جانبی سادهپیوند پلیپیوند پلی از تنه به تنهپیوند پلی از ریشه به به تنهپیوند نباتات تیغیپیوندهای جوانه شامل :پیوند سپری (پیوند T یا Tبرعکس)پیوند وصله‌ای (قطعه ای )پیوند تراشه ای ( Chip budding ) یا پیوند قاشیپیوند چوبی - پیوندهای چوبی شامل :پیوند اسکنه‌ای یا شکافیپیوند تاجی یا پوستیپیوند ترصیعیپیوند نیمانیمپیوندهای مجاورتی شامل :پیوند مجاورتی انتهاییپیوند مجاورتی جانبیپیوند مجاورتی کمانیانواع پیوند های گردو - پیوند گردو - تصویر پیوند تی شکل در نهال های دوساله گردو - تصویر پیوند تی در گردواین مطلب نیز همچون مطالب دیگر سایت گروه یک از چهار دات کام (www.1AZ4.com ) و سایت کشاورزی ایران ( www.iranianagriculture.com ) از کتب و جزوات ، مقالات تخصصی فارسی و لاتین کشاورزی جمع آوری و نوشته شده است. (سایت یک از چهار دات کام زیر مجموعه پی اچ دی آزمون میباشد).برای وارد کردن مطالب، مقالات از جزوات و کتاب ها به صفحات سایت و وبلاگ زحماتی کشیده می شود، پس لطفا برای استفاده از این مطالب در سایت یا وب لاگ خود منبع را ذکر کنید.با تشکرسایت یک از چهار دات کام - مدیر بخش مقالات و مطالب سایتاستفاده از مطلب با ذکر منبع بلا مانع می باشد. نام لینک یا منبع \"سایت دکتری ارشد www.1AZ4.com \" - \" فیلم آموزشی پیوند درختان میوه \" - \" خرید فیلم آموزش پیوند زدن درختان \" - \" خرید پستی و تحویل درب منزل شما ، پرداخت هزینه فیلم آموزشی تکنیکهای پیوند درختان به مامور پست \" - \"خرید پستی فیلم آموزشی تکنیک های پیوند زدن درختان \"تکنیک‌های پیوند زنیآنچه برای توسعه باغ خود نیاز دارید اینجاست!آموزش عملی پیوند زنی بصورت کاملا تصویریسی دی فیلم آموزشی روشهای پیوند زنی درختان حاوی :تعریف پیوند و علل آنوسایل مورد نیاز در پیوند زنیتهیه و انتحاب پیوندک و انواع پیوندآموزش پیوند زدن درختان انواع پیوند بصورت کاملا تصویری و واضح به زبان فارسیپیوند زدن درختان به همدیگرجوش خوردن پیوندک و پایهبرای اینکه قسمت های مختلف دو گیاه بتواند با یکدیگر زندگانی کرده و تولید نهال جدید کند و بهره کافی دهد باید اتصال این دو قسمت با یکدیگر کامل باشد یعنی باهم جوش خورده یکی شود.این موضوع ممکن نیست مگر آنکه پایه و پیوندک با یکدیگر نمو نموده و سلولهای محل اتصال با یکدیگر شروع به فعالیت کرده نسج جوانی به وجود آورد.برای حصول این مقصود، باید دو طبقه مولده پایه و پیوندک با یکدیگر منطبق شده به یکدیگر بچسبند یعنی هیچ قسم مانع از مایع یا جامد و یا بخار بین آنها قرار نگیرد.در نباتات دو لپه اگر مانع تجانس پایه و پیوندک در بین نباشد جوش خوردن دو قسمت درخت پیوندی حتمی است ولی در نباتات یک لپه این امر غیر ممکن است و اگر هم پایه با پیوندک جوش بخورد دوام آن حداکثر یک سال خواهد بود.(بنا بر تجربیات شوبرت در کتاب مولیش) علت عدم موفقیت درپیوند کردن نباتات یک لپه مانند درخت خرما ، فقدان ساختمان ثانوی و عدم وجود طبقه مولده متصل به هم می باشد...روش خرید پستی سی دی تکنیکهای پیوند زنی درختان :روش خرید 1 (خرید پستی): شما برای خرید محصول فوق و یا محصولات میتوانید با کلیک بر روی مورد نظر و با تکمیل فرم خرید پستی ، ابتدا سفارش خود را درب منزل یا محل کار در هر جای ایران ، تحویل گرفته و سپس مبلغ آن را به مامور پست پرداخت نمایید. روش خرید 2 (خرید نقدی): در صورتی که میخواهید محصول مورد نظر ، زودتر به شما تحویل داده شود ،ثانیا هزینه پست در خرید نقدی رایگان میباشد- فقط درخواست خود را به شماره ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ پیامک نمایید.روش خرید ۳ ( خرید اینترنتی ) پرداخت اینترنتی : برای پرداخت اینترنتی وجه سفارش خود به هر حساب دیگری میبایست از درگاه پرداخت اینترنتی بانک خود استفاده نماییدگارانتی: در صورت خراب بودن محصول (خالی بودن - سوخته بودن دیسک - شکسته شدن دیسک در راه) ما برابر با قیمت خریداری شده ، هزینه کامل را به شما مشتری عزیز بر می گردانیم و یا در صورت تمایل محصول مورد نظر با هزینه فروشگاه دوباره برایتان ارسال خواهد شد ، پس با اطمینان خرید کنید...توجه - توجه - توجه - توجهکسانی که اینترنت دسترسی ندارند یا انترنت ضعیفی دارند و وقت ثبت نام یا خرید نقدی ندارند توجه نمایند:توجه : دوستانی که به هر دلیلی قادر به تکمیل فرم خرید پستی نیستند، میتوانند اطلاعات درخواستی را با تماس یا پیامک اطلاع داده، فیلم آموزشی را با پست پیشتاز یا سفارشی درب منزل تحویل گرفته و هزینه فیلم آموزشی را به مامور پست تحویل دهند. اطلاعات درخواستی (نام و نام خانوادگی، تلفن محل کار، تلفن منزل، موبایل، ایمیل، کدپستی،استان،شهر،آدرس پستی،،آخر پیامک ارسالی فیلم پیوند زدن درختان ، قید شود، همچنین نحوه آشنایی با ما )توجه - توجه - توجه - توجهسایت کشاورزی ایران ( مقالات تخصصی پیوند و هرس )www.iranianagriculture.comمنابع ارشد دکتری 1394 - 1393 ( منابع جزوات سوالات کتب مقالات کشاورزی )www.1AZ4.comتعداد : 1 DVD فیلم آموزشی تکنیک های پیوند زنی درختانقیمت : 12000 تومانبر روی خرید پستی کلیک نماییدhttp://phdazmoon.hamvar.ir/Card.html?op=add&pid=115484&uid=&sid=
آموزش پیوند زدن در درختان میوه دانلود فیلم پیوند درختان فیلم پیوند زدن درختان دانلود فیلم آموزش پیوند زدن درختان فیلم آموزشی پیوند زدن درختان میوه دانلود کتاب آموزش پیوند زدن درختان میوه فیلم پیوند زدن فیلم پیوند زدن درخت فیلم پیوند زدن درختان فیلم پیوند زدن درخت انگور کلیپ آموزش پیوند زنی درخت فیلم پیوند زدن درختان میوه فیلم آموزش پیوند زدن درختان روشهای پیوند زنی درختان و گیاهان آموزش پیوند زدن مرکبات فیلم اموزش پیوند درختان پیوند درختان روشهای پیوند زنی درختان و گیاهان فیلم رایگان درباره پیوند زدن فیلم آموزشی تکنیکهای پیوند زدنی درختان سی دی آموزشی کشاورزی بسته های آموزشی کشاورزی منابع طبیعی بسته آموزشی پیوند زنی درختان سایت تخصصی پیوند درختان سایت آموزشی پیوند درختان سایت کشاورزی ایران کشاورز تنها آموزش پیوند زدن درختان فیلم آموزشی تکنیکهای پیوند زدنی درختان فیلم آموزشی روشهای پیوند زنی درختان سی دی پیوند زدن درختان پیوند زنی پیوند درختان - آموزش پیوند درختان - فیلم پیوند درختان


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: posterpeters@gmail.com
ایمــیل:
تلفن:
9357085235
موقعیت:
آدرس:
قیمت: 12000
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  چهارشنبه 09 مهر 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 33
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: posterpeters@gmail.com
در مـورد: فیلم پیوند زدن درختان|فیلم اموزش تخصصی پیوند درختان
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com