نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

مشاوره و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط با برق قدرت و کنترل

ضمن عرض سلام :

سایت http://power-control.ir خود را بر آن می دارد تا وظایف و رسالت گردآورنده در قبال پروژه ها و پایان نامه های درخواستی از طرف شما را برآورده کند ، بدین منظور یک سلسله مراتب در انجام پروژه ها و پایان نامه ها مطرح می شود که در ادامه به شرح آن می پردازیم .

مراحل انجام برای پایان نامه های برق کنترل و قدرت به شرح زیر می باشد :

1- طرح ایده برای کار و ارسال مقاله بیس و موضوع (موضوعات) مناسب برای دانشجو به منظور ارائه به استاد (به صورت رایگان)

2- اعمال نظر استاد در مورد موضوعات و تعیین موضوع نهایی

3- ثبت پروپوزال برای موضوع مورد بحث (این مراحل مختص افرادی است که پروپوزال آن ها ثبت نشده باشد)(5 درصد هزینه)

4- تدوین فصل اول از کار پایان نامه (15 درصد هزینه)

5- تدوین فصل دوم از کار پایان نامه (15 درصد هزینه)

6- انجام شبیه سازی و ارائه نتایج (50 درصد هزینه)

7- تدوین فصل سوم و چهارم از پایان نامه(15 درصد هزینه)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

پذیرش و انجام پایان نامه ها و پروژه های برق قدرت و کنترل با نرم افزارهای MATLAB-متلب و GAMS-گمز-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.آموزش از راه دور و گام به گام در طی فرآیند انجام پایان نامه

ارائه مقالات در زمینه های مهندسی برق کنترل و قدرت برای چاپ در مقالات ISI و کنفرانس

ارائه مقاله در زمینه پایان نامه انجام شده با تخفیف ویژه

امکان تحویل کار در تهران و آموزش نهایی شبیه سازی ها و مراحل طراحی کار پایان نامه

انجام و سفارش شبیه سازی های برای مقالات ISI و کنفرانس در زمینه های برق قدرت و کنترل

ارائه مقالات شبیه سازی شده و آماده به روز (جدید) برای پروژه های درسی مهندسی برق قدرت و کنترل همراه با توضیحات کامل کار-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

لیست موضوعی پروژه ها و پایان نامه هادر زمینه برق قدرت :

1- ادوات FACTS : تعریف و عملکرد ادوات FACTS ، جایابی بهینه ادوات FACTS ، بررسی تاثیر ادوات FACTS در شبکه های توان ، طراحی سیستم های کنترلی کلاسیک و هوشمند ، طراحی رویت گر برای ادوات FACTS ، بررسی هماهنگی ادوات FACTS با شبکه - پایدارساز سیستم قدرت ، بکارگیری سیستم های هوشمند همچون منطق فازی در بهینه سازی رفتار

2- بازار برق : بررسی مسائل بهره برداری از سیستم های قدرت ، مباحث قیمت گذاری در شبکه های توان ، خازن گذاری ، جایابی DVR ، جایابی AVR ، جایابی ادوات حفاظتی همراه با بررسی متغیرهایی همچون جریان های اتصال کوتاه در شکه ، جایابی سیستم های رویت گر کیفیت توان در شبکه های قدرت ، اندازه گیری مسائل کیفیت توان در شبکه های قدرت ، کاهش تلفات در سیستم های توزیع و انتقال ، بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه ، بحث های مرتبط با تجدید ساختار و بهبود توان راکتیو در شبکه قدرت ، بازآرایی شبکه قدرت برمبنای بار ، بارزدائی در شبکه توان با روش های هوشمند به منظور بهبود فرکانس شبکه ، حل مسائل و کنترلرهای سیستم های بار فرکانس ، حذف بار تطبیقی در شبکه های توان (Load shading)

3- مباحث مرتبط با ریزشبکه ها : بهینه سازی رفتار ریزشبکه ها ، بررسی ریزشبکه ها در حالات جدا از شبکه (جزیره ای شده - islanded) ، تعیین سایز بهینه برای ریزشبکه ها ، بررسی پایداری برای ریزشبکه ها ، مدلسازی و طراحی سیستم غیرخطی برای ریزشبکه ها ، طراحی سیستم های کنترل مقاوم برای ریزشبکه ها ، شناسایی خطا در ریزشبکه ها ، بهینه سازی منابع ذخیره ساز در ریزشبکه ها ، کنترل توان اکتیو در ریزشبکه ها

4- منابع تولید پراکنده : جایابی و بهینه سازی رفتار منابع تولید پراکنده ، مقایسه ساختاری منابع تولید پراکنده ، بحث و بررسی منابع انرژی نو تولید پراکنده

5- پایداری سیستم های قدرت : بررسی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) در مدلهای خطی و غیرخطی ، جایابی بهینه پایدارساز ها در شبکه قدرت ، طراحی کنترلرهای تطبیقی و مقاوم برای پایدارساز ها ، بررسی پایدارسازها در حضور سیستم های ادوات FACTS همچون UPFC و SVC ، بررسی در حضور تابع انرژی و لیاپانوف ، شناسایی عیب در سیستم های قدرت (ترانسفوماتور ها و ... )

6- سیستم های ماشین و درایو : طراحی سیستم های کلیدزنی بهینه برای درایو انواع ماشین ها ، طراحی سیستم کوپل شده با باتری برای ماشین ها ، کلیدزنی برمبنای جدول ، کلیدزنی برمبنای منطق فازی ، کلیدزنی SVM در ماشین های القایی ، عیب یابی در سیستم های ماشین

7- سیستم های توزیع و انتقال

8- طراحی فیلترهای اکتیو و پسیو

9- انرژی های نو : پیل سوختی و مدلسازی انواع آن ، کاربردهای پیل سوختی ، بهینه سازی رفتار پیل سوختی ، طراحی مبدل های الکترونیک قدرت برای پیل سوختی ، سلول های خورشیدی ، مدلسازی سلول خورشیدی ، MPPT یا ردیابی ماکزیمم توان در سلول خورشیدی ، سیستم های ذخیره ساز انرژی یا باتری ، میکروتوربین ، الکترولایزر ، بررسی سیستم های هیبریدی شامل حداقل دو مورد از انرژی های نو ، ترکیب سیستم های تولید انرژی نو با منابع تولید تولید پراکنده متداول ، طراحی کنترلر برای شبکه های هیبریدی ، بررسی قابلیت اطمینان و بهبود آن در شبکه های هیبریدی ،بهبود کیفیت توان در شبکه های هیبریدی انرژی نو ، مدیریت توان در شبکه های هیبریدی

10- خودروهای هیبریدی

11- قابلیت اطمینان در شبکه های توان ، روش های مارکوف و کات ست ، مدلسازی قابلیت اطمینان در سیستم های بزرگ ، دخالت دادن شبکه های کنترلی نظیر ستاره ای یا هیبرید در بحث قابلیت اطمینان

در زمینه برق کنترل :

1- مدلسازی سیستم های کنترلی : مدلسازی دینامیک سازه های ساختمانی ، مدلسازی سیستم های رباتیک ، مدلسازی شبکه های هوشمند

2- طراحی سیستم های کنترل خطی : کنترلرهای کلاسیک PI ، PID ، PD ، کنترلر بهینه LQR ، کنترلرهای فرآیند های تصادفی ، کنترل چندمتغیره خطی ، کنترل براساس فیلتر کالمن (طراحی رویت گر-تخمین گر) ، کنترلر LQG ، کنترلر ADRC

3- طراحی سیستم های کنترل غیرخطی : کنترل براساس مدلغزشی ، کنترل براساس روش گام به عقب ، کنترل براساس تئوری پسیویتی ، کنترل براساس لیاپانوف ، روش خطی سازی فیدبک ، خطی سازی ورودی خروجی

4- مدلسازی و طراحی برای سیستم چندمتغیره

5- طراحی سیستم تطبیقی برای سیستم های همراه با عدم قطعیت در مدل

6 - طراحی رویت گر برای سیستم های بدون سنسور : براساس مد لغزشی ، براساس تئوری خروجی سیستم

7- بررسی روش های مقاوم برای سیستم های همراه با نامعینی : روش های H اینفینیتی ، روش H2

8- بررسی سیستم های رباتیک و مکاترونیک : کنترل نیرو ، کنترل امپدانس ، سیستم های تطبیقی براساس روش اسلاتین و لیاپانوف

9- بررسی روش های شناسایی سیستم : شناسایی براساس تئوری ، شناسایی با استفاده از روش های عصبی

10-روش های هوشمند : روش های براساس منطق فازی همچون روش آستانه فازی ، ADRC و سیستم های ترکیب شده با منطق فازی

11- عیب یابی به روش های هوشمند : تعیین عیب در سیستم های همراه با رویت گر به روش های تئوری ، عیب یابی در شبکه های عددی با کاربرد سیستم های عصبی

12- بهینه سازی : LQR ، پونتریاگین ، تغییر ضرایب ، روش های فازی - عصبی ، براساس تابع هزینه و استفاده از الگوریتم های هوشمند نظیر ژنتیک ، پرندگان PSO ، رقابت های استعماری ، تابع همیلتونی

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.هدف ما جلب رضایت و اطمینان شماست .

به منظور ارسال پروژه ها و پایان نامه های خود می توانید از طریق شماره تماس و ایمیل زیر اقدام کنید :

شماره تماس : 09141076044

ایمیل : ctrlpow@gmail.com
انجام پایان نامه برق قدرت - انجام پایان نامه برق کنترل - انجام پروژه برق قدرت - انجام پروژه برق کنترل - نرم افزار متلب - MATLAB - نرم افزار گمز - GAMS - سیستم های توزیع و انتقال - الکترونیک قدرت


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: بهنام فضلی
ایمــیل:
تلفن:
09141076044
موقعیت: تهران
آدرس: تهران ، جیحون
قیمت: توافقی
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 5
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: بهنام فضلی
در مـورد: مشاوره و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط با برق قدرت و کنترل
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com