نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

ترجمه متون انگليسي (تخصصي و عمومي )- ترجمه مقالات انگليسي –در


ترجمه متون انگلیسی (تخصصی و عمومی )- ترجمه مقالات انگلیسی –در شیراز
0ترجمه متون انگلیسی (تخصصی و عمومی (
ویژه تمامی رشته های دانشگاهی
علوم انسانی-فنی و مهندسی و علوم پایه
موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل -شیراز
تایپ شده-ویراستاری شده
در هر استان یا هر شهری که باشید
با نازلترین قیمت
از طریق ایمیل
آدرس-شیراز-خیابان فلسطین(باغشاه)-چهار راه حکیمی
www.gisland.ir
www.javizadeh.blogfa.com
تلفن:
07132320953
07132320721
شماره تماس:
09382252774
ترجمه وبسایت ،ترجمه نامه اداری ،ترجمه نامه بازرگانی ،ترجمه متون علمی ،ترجمه کتاب ،تایپ کتاب ،تایپ پایان نامه ،ترجمه پایان نامه ،تایپ فایل صوتی ،ترجمه عربی ،ترجمه فارسی به انگلیسی ،ترجمه انگلیسی به فارسی ،ترجمه عربی ،ترجمه فرانسوی ،ترجمه آلمانی ،ترجمه روسی ،ترجمه مقاله ،ترجمه ترکی ،ترجمه چینی ،ترجمه ژاپنی ،ترجمه فوری ،ترجمه آنلاین ،ترجمه دانشگاهی ،ترجمه همزمان ،ترجمه زیرنویس فیلم
ترجمه تلفنی ،ترجمه فیلم و زیرنویس ،ترجمه تخصصی ،ترجمه مقاله کشاورزی و منابع طبیعی ،ترجمه مقاله هنر ،ترجمه مقاله زبان ،ترجمه مقاله تربیت بدنی ،ترجمه مقاله دامپزشکی ،ترجمه مقاله علوم پزشکی
رشته ها:
ترجمه مقاله جغرافیا:
ترجمه مقاله جغرافیای انسانی ،ترجمه مقاله جغرافیای سیاسی ،ترجمه مقاله جغرافیای طبیعی ،ترجمه مقاله برنامه ریزی شهری ،ترجمه مقاله برنامه ریزی روستایی ،ترجمه مقاله سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی ،ترجمه مقاله ژئومورفولوژی ، ترجمه مقاله آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
ترجمه مقاله مجموعه علوم اقتصادی:
(کلیه گرایشها)
ترجمه مقاله تاریخ :
ترجمه مقاله تاریخ اسلام ،ترجمه مقاله فرهنگ و زبان های باستانی ایران ،ترجمه مقاله تاریخ ایران پیش از اسلام ،ترجمه مقاله مجموعه علوم تربیتی
مجموعه علوم سیاسی:
(کلیه گرایشها)
ترجمه مقاله علوم اجتماعی:
ترجمه مقاله مددکاری اجتماعی ،ترجمه مقاله کلیه گرایشها ،ترجمه مقاله جمعیت شناسی
ترجمه مقاله جامعه شناسی:
ترجمه مقاله علوم ارتباطات ،ترجمه مقاله جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،ترجمه مقاله جامعه شناسی فرهنگی ،ترجمه مقاله جامعه شناسی گروه های اجتماعی ،ترجمه مقاله اندیشه های سیاسی ،ترجمه مقاله جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ،ترجمه مقاله جامعه شناسی سیاسی
ترجمه مقاله حسابداری:
ترجمه مقاله سنجش و اندازه گیری
ترجمه مقاله الهیات:
ترجمه مقاله فقه و مبانی حقوق اسلامی ،ترجمه مقاله فلسفه و کلام اسلامی ،ترجمه مقاله کلام ،ترجمه مقاله عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی ،ترجمه مقاله ادیان و عرفان ،ترجمه مقاله تاریخ و تمدن ملل اسلامی ،ترجمه مقاله تصوف و عرفان اسلامی ،ترجمه مقاله علوم قران و حدیث ،ترجمه مقاله مدرسی معارف اسلامی ،ترجمه مقاله مجموعه علوم کتابداری
ترجمه مقاله حقوق:
ترجمه مقاله حقوق خصوصی ،ترجمه مقاله حقوق بین الملل خصوصی ،ترجمه مقاله فقه شافعی ،ترجمه مقاله حقوق کیفری و جرم شناسی ،ترجمه مقاله حقوق عمومی ،ترجمه مقاله فقه و حقوق خصوصی
ترجمه مقاله علوم سیاسی:
ترجمه مقاله روابط بین الملل
ترجمه مقاله روان شناسی :
ترجمه مقاله روان شناسی بالینی ،ترجمه مقاله روان شناسی عمومی ،ترجمه مقاله روانشناسی تربیتی ،ترجمه مقاله روان شناسی سلامت ،ترجمه مقاله روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،ترجمه مقاله مجموعه مشاوره و راهنمایی ،ترجمه مقاله مجموعه باستان شناسی
ترجمه مقاله مدیریت صنعتی:
ترجمه مقاله مدیریت فناوری اطلاعات ،ترجمه مقاله مدیریت آموزشی
ترجمه مقاله مدیریت محیط زیست:
ترجمه مقاله مدیریت محیط زیست ،ترجمه مقاله حقوق محیط زیست ،ترجمه مقاله برنامه ریزی
ترجمه مقاله فلسفه:
ترجمه مقاله فلسفه علم ،ترجمه مقاله فلسفه تطبیقی ،ترجمه مقاله فلسفه هنر
ترجمه مقاله مدیریت دولتی:
ترجمه مقاله تصمیم گیری و خط مشی گذاری ،ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی ،ترجمه مقاله رفتار سازمانی ،ترجمه مقاله مدیریت تطبیقی و توسعه ،ترجمه مقاله مدیریت آموزش عالی ،ترجمه مقاله مدیریت رسانه ای ،ترجمه مقاله مدیریت تکنولوژی ،ترجمه مقاله مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
ترجمه مقاله مدیریت بازرگانی :
ترجمه مقاله مدیریت بازاریابی
ترجمه مقاله مدیریت مالی:
ترجمه مقاله مجموعه کارآفرینی ،ترجمه مقاله مجموعه آینده پژوهی
ترجمه مقاله مجموعه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی:
ترجمه مقاله فلسفه تعلیم و تربیت ،ترجمه مقاله برنامه ریزی درسی ،ترجمه مقاله مدیریت آموزشی ،ترجمه مقاله تکنولوژی آموزشی ،ترجمه مقاله آموزش عالی ،ترجمه مقاله برنامه ریزی آموزشی
ترجمه مقاله مجموعه نفت و گاز:
ترجمه مقاله مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز ،ترجمه مقاله حقوق نفت و گاز ،ترجمه مقاله اقتصاد نفت و گاز ،ترجمه مقاله مطالعات زنان
ترجمه مقاله زمین شناسی :
ترجمه مقاله رسوب شناسی - سنگ شناسی رسوبی ،ترجمه مقاله آب شناسی ،ترجمه مقاله چینه و فسیل شناسی ،ترجمه مقاله مجموعه فیزیک ،ترجمه مقاله زمین شناسی مهندسی ،ترجمه مقاله مجموعه زمین شناسی زیست محیطی ،ترجمه مقاله ژئوشیمی(زمین شیمی)، ترجمه مقاله پترولوژی ،ترجمه مقاله اقتصادی
تکتونیک ،ترجمه مقاله ،ترجمه مقاله زمین شناسی نفت
ترجمه مقاله مجموعه هواشناسی : (کلیه گرایشها)
ترجمه مقاله مجموعه آمار: (کلیه گرایشها)
ترجمه مقاله مجموعه شیمی:
ترجمه مقاله شیمی فیزیک ،ترجمه مقاله شیمی آلی ،ترجمه مقاله شیمی تجزیه ،ترجمه مقاله شیمی معدنی
ترجمه مقاله شیمی کاربردی ،ترجمه مقاله پلیمر ،ترجمه مقاله الکترو شیمی ،ترجمه مقاله فیتو شیمی ،ترجمه مقاله نانو شیمی
ترجمه مقاله زیست شناسی علوم گیاهی:
ترجمه مقاله فیزیولوژی گیاهی ،سیستماتیک گیاهی ،ترجمه مقاله ،سلولی و تکوینی گیاهی
ترجمه مقاله زیست شناسی علوم جانوری:
ترجمه مقاله فیزیولوژی جانوری ،بیوسیستماتیک جانوری ،ترجمه مقاله ،ترجمه مقاله سلولی و تکوینی جانوری
ترجمه مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی:
ترجمه مقاله سلولی و مولکولی ،ترجمه مقاله یوفیزیک
ترجمه مقاله زیست شناسی بیوشیمی :
ترجمه مقاله بیوشیمی
ترجمه مقاله زیست شناسی ژنتیک:
ترجمه مقاله ژنتیک مولکولی
ترجمه مقاله زیست شناسی میکروبیولوژی:
ترجمه مقاله میکروبیولوژی
ترجمه مقاله زیست فناوری:
ترجمه مقاله بیوتکنولوژی میکروبی، ترجمه مقاله نانوبیوتکنولوژی ، ترجمه مقاله مجموعه بیوانفورماتیک
ترجمه مقاله مجموعه ریاضی:
ترجمه مقاله ریاضی کاربردی ،ریاضی محض ،ترجمه مقاله ریاضی جبر ،ترجمه مقاله ریاضی هندسه ،ترجمه مقاله ریاضی آنالیز
ترجمه مقاله زیست شناسی دریا:
ترجمه مقاله جانوران دریا ،ترجمه مقاله بوم شناسی دریا
ترجمه مقاله علوم دریایی و اقیانوسی :
ترجمه مقاله فیزیک دریا
ترجمه مقاله مجموعه فیزیک:
ترجمه مقاله فوتونیک ،ترجمه مقاله نانوفیزیک
ترجمه مقاله مجموعه ژئوفیزیک:
ترجمه مقاله زلزله شناسی ،ترجمه مقاله الکترومغناطیس ،ترجمه مقاله لرزه شناسی ،ترجمه مقاله گرانی سنجی ،ترجمه مقاله برنامه ریزی و مدیریت تولید ،ترجمه مقاله تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم ،ترجمه مقاله مجموعه مهندسی مواد و متالورژی
ترجمه مقاله مهندسی برق:
ترجمه مقاله مخابرات(میدان) ،ترجمه مقاله مخابرات(سیستم) ، ترجمه مقاله قدرت ،ترجمه مقاله کنترل و سیستم ،ترجمه مقاله هوش ماشین و رباتیک ،ترجمه مقاله الکترونیک
ترجمه مقاله مهندسی عمران :
ترجمه مقاله مهندسی زلزله ، ترجمه مقاله سازه ،ترجمه مقاله مکانیک خاک و پی ،ترجمه مقاله سازه های هیدرولیکی ،ترجمه مقاله راه و ترابری ،ترجمه مقاله سازه های دریایی ،ترجمه مقاله مهندسی آب ،ترجمه مقاله برنامه ریزی حمل و نقل ، ترجمه مقاله مدیریت ساخت ،ترجمه مقاله محیط زیست ،ترجمه مقاله نقشه برداری - ژئودزی ،ترجمه مقاله نقشه برداری - فتوگرامتری ،ترجمه مقاله نقشه برداری - سنجش از دور ،ترجمه مقاله قشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی
ترجمه مقاله مهندسی مکانیک:
ترجمه مقاله طراحی کاربردی(دینامیک جامد)، ترجمه مقاله طراحی کاربردی(دینامیک،کنترل وارتعاشات)
ترجمه مقاله تبدیل انرژی ،ترجمه مقاله مهندسی راه آهن ،ترجمه مقاله ساخت و تولید
ترجمه مقاله مهندسی خودرو:
ترجمه مقاله سیستمهای تعلیق،ترمز و فرمان ،ترجمه مقاله قوای محرکه ،ترجمه مقاله سازه و بدنه ،ترجمه مقاله مجموعه مهندسی دریا
ترجمه مقاله مهندسی هوا فضا:
ترجمه مقاله جلوبرندگی ،ترجمه مقاله سازه های فضایی ،ترجمه مقاله مکانیک پرواز و کنترل پرواز ،ترجمه مقاله آئرودینامیک
ترجمه مقاله مهندسی معدن:
ترجمه مقاله استخراج ،ترجمه مقاله اکتشاف ،ترجمه مقاله فراوری مواد معدنی ،ترجمه مقاله مکانیک سنگ
ترجمه مقاله مهندسی محیط زیست:
ترجمه مقاله آب و فاضلاب ،ترجمه مقاله مواد زائد جامد ،ترجمه مقاله منابع آب ،ترجمه مقاله آلودگی هوا
ترجمه مقاله بیوتکنولوژی محیط زیست
ترجمه مقاله مهندسی پزشکی:
ترجمه مقاله بیومکانیک ،ترجمه مقاله بیومتریال ،ترجمه مقاله بیوالکتریک
ترجمه مقاله مهندسی نفت :
ترجمه مقاله اکتشاف ،مهندسی مخازن هیدروکربوری ، ترجمه مقاله نفت و بهره برداری مخازن
ترجمه مقاله مهندسی کامپیوتر:
ترجمه مقاله معماری سیستمهای کامپیوتری ،ترجمه مقاله هوش مصنوعی ،ترجمه مقاله الگوریتم و محاسبات
ترجمه مقاله فناوری اطلاعات ،ترجمه مقاله مهندسی نرم افزار
ترجمه مقاله مهندسی فناوری نانو:
ترجمه مقاله نانو مواد ،ترجمه مقاله نانو الکترونیک ،ترجمه مقاله بیوتکنولوژی کشاورزی
ترجمه مقاله محیط زیست:
ترجمه مقاله بوم شناسی و مدیریت حیات وحش، ترجمه مقاله آلودگی های محیط زیست، ترجمه مقاله ارزیابی محیط زیست
ترجمه مقاله مجموعه مکانیک ماشین های کشاورزی:
ترجمه مقاله مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی ،ترجمه مقاله مجموعه اقتصاد کشاورزی ،ترجمه مقاله اقتصاد منابع طبیعی
ترجمه مقاله مجموعه علوم دامی:
ترجمه مقاله فیزیولوژی دام ،ترجمه مقاله تغذیه دام
ترجمه مقاله مجموعه هواشناسی کشاورزی
ترجمه مقاله ترویج و آموزش کشاورزی:
ترجمه مقاله ترویج آموزش ،ترجمه مقاله توسعه روستایی-کشاورزی
ترجمه مقاله حشره شناسی :
ترجمه مقاله حشره شناسی
ترجمه مقاله مجموعه علوم طیور
ترجمه مقاله مجموعه کشاورزی هسته ای
ترجمه مقاله مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز:
ترجمه مقاله میوه کاری ،ترجمه مقاله گیاهان زینتی ،ترجمه مقاله گیاهان دارویی ،ادویه ای و نوشابه ای ،ترجمه مقاله فیزیولوژی پس از برداشت ،ترجمه مقاله بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی ،ترجمه مقاله سبزی کاری
ترجمه مقاله علوم و صنایع غذایی:
ترجمه مقاله کنولوژی مواد غذایی ،ترجمه مقاله میکروبیولوژی مواد غذایی ،ترجمه مقاله شیمی مواد غذایی ،ترجمه مقاله مهندسی صنایع غذایی
ترجمه مقاله مجموعه علوم خاک:
ترجمه مقاله فیزیک و حفاظت خاک ،ترجمه مقاله پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک ،ترجمه مقاله شیمی و حاصلخیزی خاک ،ترجمه مقاله بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
ترجمه مقاله علوم دامی:
ترجمه مقاله تغذیه دام ،ترجمه مقاله اصلاح نژاد دام
ترجمه مقاله علوم و مهندسی آب:
ترجمه مقاله آبیاری و زهکشی ،ترجمه مقاله سازه های آبی ،ترجمه مقاله منابع آب
ترجمه مقاله مجموعه زراعت و اصلاح نباتات:
ترجمه مقاله زراعت ،ترجمه مقاله اصلاح نباتات ،ترجمه مقاله علوم و تکنولوژی بذر ،ترجمه مقاله علوم علفهای هرز ،ترجمه مقاله اکولوژی گیاهان زراعی
ترجمه مقاله مجموعه شیلات:
ترجمه مقاله فراوری محصولات شیلاتی ،ترجمه مقاله بوم شناسی آبزیان شیلاتی ،ترجمه مقاله تولید و بهره برداری- صید ،ترجمه مقاله تکثیر و پرورش
ترجمه مقاله مجموعه مرتع داری و آبخیزداری:
ترجمه مقاله بیابان زدایی ،ترجمه مقاله آبخیزداری ،ترجمه مقاله مرتع داری
ترجمه مقاله جنگل داری:
ترجمه مقاله علوم جنگل ، ترجمه مقاله جنگل شناسی و اکولوژی جنگل ،ترجمه مقاله اقتصاد جنگل
ترجمه مقاله صنایع چوب:
ترجمه مقاله فروارده های مرکب ،ترجمه مقاله حفاظت و اصلاح چوب ،ترجمه مقاله بیولوژی و حفاظت چوب-صنایع خمیر و کاغذ ،ترجمه مقاله بیولوژی و آناتومی چوب
ترجمه مقاله مدیریت پروژه و ساخت :
ترجمه مقاله شهرسازی
ترجمه مقاله معماری:
ترجمه مقاله معماری اسلامی
ترجمه مقاله پژوهش هنر ،تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر
ترجمه مقاله مرمت : (هر دو گرایش )
ترجمه مقاله مجموعه زبان و ادبیات عرب ،ترجمه مقاله مجموعه زبان فرانسه ( آموزش زبان فرانسه)، ترجمه مقاله مجموعه زبان روسی ( آموزش زبان روسی)، ترجمه مقاله مجموعه زبان آلمانی ،ترجمه مقاله مجموعه زبان و ادبیات فارسی ،ترجمه مقاله مجموعه زبان و ادبیات انگلیسی ،ترجمه مقاله مجموعه ترجمه ،ترجمه مقاله مجموعه زبان شناسی ،ترجمه مقاله ادبیات فرانسه، ترجمه مقاله فرهنگ و زبانهای باستانی
ترجمه مقاله تربیت بدنی:
ترجمه مقاله آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ،ترجمه مقاله رفتار حرکتی ،ترجمه مقاله بیومکانیک ورزشی ،ترجمه مقاله فیزیولوژی ورزشی ،ترجمه مقاله مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی ،ترجمه مقاله مجموعه علوم پایه ،ترجمه مقاله مجموعه پاتوبیولوژی ، ترجمه مقاله مجموعه علوم درمانگاهی ،ترجمه مقاله مجموعه بهداشت آبزیان ،ترجمه مقاله مجموعه بهداشت و بیماری های طیور ،ترجمه مقاله مجموعه آمار زیستی ،ترجمه مقاله مجموعه بهداشت حرفه ای ،ترجمه مقاله مجموعه زیست فناوری پزشکی ، ترجمه مقاله مجموعه ویروس شناسی پزشکی ، ترجمه مقاله مجموعه فیزیک پزشکی ،ترجمه مقاله مجموعه فیزیولوژی ،ترجمه مقاله مجموعه فیزیوتراپی ،ترجمه مقاله مجموعه بهداشت باروری ،ترجمه مقاله مجموعه ژنتیک پزشکی ،ترجمه مقاله مجموعه بیوشیمی بالینی ،ترجمه مقاله مجموعه ایمنی شناسی پزشکی ،ترجمه مقاله مجموعه انگل شناسی پزشکی ،ترجمه مقاله مجموعه آموزش بهداشت

برچسب‌ها: ترجمه وبسایت, ترجمه نامه اداری, ترجمه نامه بازرگانی, ترجمه متون علمی, ترجمه کتاب , ترجمه مقاله, ترجمه, ترجمه متون انگلیسی, ترجمه متون فارسی, ترجمه متون, ترجمه مقاله,
ترجمه وبسایت - ترجمه نامه اداری - ترجمه نامه بازرگانی - ترجمه متون علمی - ترجمه کتاب - ترجمه مقاله - ترجمه - ترجمه متون انگلیسی - ترجمه متون فارسی - ترجمه متون


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
ایمــیل:
تلفن:
09382252774
موقعیت: فارس
آدرس: شيراز-خيابان فلسطين(باغشاه)-چهار راه حکيمي
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  شنبه 15 خرداد 1395
تاریخ انقضای آگهی:  پنجشنبه 11 آذر 1395
تاريخ بروز رساني:  شنبه 15 خرداد 1395
بازديد: 14


 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
در مـورد: ترجمه متون انگليسي (تخصصي و عمومي )- ترجمه مقالات انگليسي –در
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

آگهي هاي اين شخص

آموزش دوره جامع اتوکد(AutoCAD)- دو بعدي و سه بعدي در شيراز


آموزش دوره جامع اتوکد(AutoCAD)- دو بعدي و سه بعدي در شيرازhttp://gisland.orgموسسه چشم انداز هزاره سوم ملل اتوکد دو بعدي و سه بعدي - آشنايي با محيط AutoCad- عمليات مقدماتي- ...

فارس - 03/15

محصولات آموزشي موسسه علمي – تحقيقاتي چشم انداز (شيراز)


محصولات آموزشي موسسه علمي – تحقيقاتي چشم انداز (شيراز)فيلم آموزشي مقاله نويسي ISIفيلم آموزشي spssفيلم آموزشي فن ترجمه فيلم آموزشي Google earthفيلم آموزشي ...

فارس - 03/15

آموزش دوره جامع GIS وRS و انجام پروژه ها


آموزش دوره جامع GIS وRS و انجام پروژه هاhttp://gisland.orgموسسه علمي تحقيقاتي و پژوهشي چشم انداز هزاره سوم ملل شيراز همراه با فيلم و جزوهبصورت عملي و کاربردي همراه با ...

فارس - 03/15

کلاس آموزشي دوره جامع SPSS و انجام پروژه هاي آماري


کلاس آموزشي دوره جامع SPSS و انجام پروژه هاي آماري http://gisland.orgموسسه علمي تحقيقاتي و پژوهشي چشم انداز هزاره سوم ملل شيراز همراه با فيلم و جزوهبصورت عملي و کاربردي ...

فارس - 03/15

ترجمه متون انگليسي (تخصصي و عمومي )- ترجمه مقالات انگليسي –در


ترجمه متون انگليسي (تخصصي و عمومي )- ترجمه مقالات انگليسي –در شيراز 0ترجمه متون انگليسي (تخصصي و عمومي (ويژه تمامي رشته هاي دانشگاهي علوم انساني-فني و مهندسي و ...

فارس - 03/15

دپارتمان مديريت و حسابداري شيراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شيراز


دپارتمان مديريت و حسابداري شيراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شيرازارائه خدمات تخصصي آموزش حسابداري و حسابرسي دپارتمان علوم مالي و مديريت- بصورت کاربردي با رويکرد ...

فارس - 03/15
 
سایر آگهیهای این شخص
 


برو بالا
novintabligh.com