نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

بر طرف کننده نياز سرمايي درختان پسته

بر طرف كننده نیاز سرمایی درختان پسته

چرما ـ ۱۳

بر طرف كننده نیاز سرمایی درختان پسته

درختان پسته همانند سایر درختان میوه مناطق معتدله در سیكل سالیانه خود به یك دوره سرما نیاز دارند تا بعد از آن با مهیا شدن شرایط مناسب جهت رشد ، شكوفایی طبیعی جوانه ها اتفاق افتد ، حداقل زمان لازم برای سرمادهی یك رقم در طی فصل ركورد كه موجب از سرگیری رشد طبیعی آن در فصل رویش می شود اصطلاحا نیاز سرمایی آن رقم نامیده می شو د. نیاز سرمایی در ارقام مختلف پسته متفاوت و بین 700 تا 1000 ساعت در دمای كمتر از 7c ذكر میگردد .در ارقام ایرانی ارقام با نیاز سرمایی از 600 تا 1200 ساعت وجود دارند . در مناطقی كه دارای زمستانهای معتدل یا كوتاه می باشند ، درخت پسته میزان سرمای لازم برای از سرگیری مناسب رشد دریافت نمی كند. دماهای بالا در طول زمستان باعث طولانی تر شدن دوره ركود می شود زیرا دمای بالاتر از ۱۸c به صورت افزایشی اثرات سرما را خنثی می كنند .در مورد درختان سیب و هلو گزارش شده است كه دمای 30c_15 باعث خنثی شدن اثر سرما در جوانه های درخت می گردد .روزهای گرم با دماهای بالا باعث تاخیر در شكستن ركود جوانه ها می شود كه مقدار این تاخیر به میانگین حداكثر دما در طول ماههای آبان ، آذر ، دی و بهمن بستگی داشته و ارتباطی با حداقل دما ندارد .برسی نرمال پارامترها جوی در مقایسه با متوسط های آماری در مناطق مختلف كشور حكایت از افزایش دما در سالهای اخیر دارد و شدت این افزایش دما در ماههای سرد سال بیشتر است.افزایش دما در طول دوره ركود درختان باعث عدم بر طرف شدن كامل نیاز سرمایی جوانه های درختان میوه مناطق معتدله شده و متعاقبا موجب بروز ناهنجاریهایی در رشد و نمو ، گلدهی و میوه دهی درختان میوه در دوره رشد می شود.

بر طرف نشدن نیاز سرمایی درختان پسته باعث بروز عوارض زیر می گردد.

تاخیر در برگدهی و گلدهی
افزایش درصد برگ های غیر طبیعی
عدم تولید گرده
كاهش تعداد برگچه ها و كاهش سطح برگ
تشكیل میوه كم حتی در سال آور
كاهش رشد میانگره ای
تولید گل به صورت جانبی و انتهایی بر روی شاخه های فصل جاری
مرگ شاخه ها
در اغلب موارد عوارض فوق همزمان اتفاق نمی افتد و تنها تعدادی از آنها را می توان در سالی كه زمستان سال قبل آن سرمای كافی را برای گیاه تامین نكرده است مشاهده كرد . اگر چه در گذشته و حال یكی از فاكتورهای مهمی كه در احداث درختان معتدله مد نظر قرار می گیرد مدت و شدت سرمای زمستانه است ، اما افزایش میانگین دمای كره زمین كه در ماه های سرد سال مشهودتر است درختان را با مشكل بر طرف نشدن نیاز سرمای مواجه كرده است.

لیكن با توجه به نتایج موفقیت آمیز تحقیقات صورت گرفته در رابطه با بر طرف كردن قسمتی از نیاز سرمایی درختان میوه معتدله بویژه درختان پسته با استفاده از بعضی تیمارهای شیمیایی ، در صورت عدم تامین نیاز سرمایی یك رقم در یك سال می توان با مصرف این مواد تا حدی از خسارات وارده جلوگیری نمود.

این موضوع اهمیت تعیین ساعات موثر بر نیاز سرمایی درختان را بیشتر آشكار می نماید . به طوری كه امروزه سایت های مختلفی در اینترنت ساعات موثر بر نیاز سرمایی را در مناطق تحت پوشش ارئه می دهد.

تیمارهای غیر شیمیایی هم برای شكستن ركود درختان مناطق معتدله استفاده شده اند ، كه از تنش آبی و عدم استفاده از كود های نیتراته در آخر تابستان ، برگ ریزی مصنوعی بعد از تشكیل جوانه های گل و قبل از انتقال آنها به مرحله ركود حقیقی ، آبیاری بارانی ، هرس و سرزنی می توان نام برد.

تنظیم كننده های رشد گیاهی مانند سایتوكینین ها و جیبرلین ها اثرات مثبتی بر شكستن ركود دارند.كه جیبرلین بسیار گران بوده و سایتوكینین هم به سختی جذب جوانه ها می شود .از تركیبات تولید كننده اتیلین نیز در زمینه شكست ركود استفاده شده است در خصوص سایر تیمارهای شیمیایی استفاده از مموادی مثل سیانامید هیدروژن ، روغن های معدنی ، dnoc و تركیبات گوگرددار نظیر سولفید هیدروژن ، دی اكسید گوگرد ، متیل دی سولفید و آلیل ایزوتیوسیانات و سایر تركیبات نظیر تیواوره آ ،

نیترات پتانسیم ، تیدیازورون و .... روی برخی درختان معتدله تا حدی اثر بر طرف نشدن نیاز سرمایی را جبران كرده است كه از بین این مواد كه در دو دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته اند ، فقط تعداد كمی استفاده تجاری داشته اند.

در مورد درخت پسته گزارشاتی درباره استفاده از روغن و لك وجود دارد كه اعلام شده است روغن ولك باعث تسریع در گل دهی ( زود گل دهی ) ، یكنواختی گل دهی ، افزایش كمیت و كیفیت میوه دهی می شود. روغن ولك در حقیقت نوعی حشره كش بوده و كشاورزان از آن علیه كنه ها و آفات سپردار استفاده می كنند.ولی با كشف اینكه ولك می تواند ركود جوانه را بشكند ، كشاورزان از این ماده برای افزایش محصول و برداشت رودتر استفاده كرده اند. لازم به ذكر است روغن ولك دارای بیش از ۸۰ ٪ ماده نفتی پارافین بوده كه به سختی در محیط تجزیه شده و بقایای آن در بافتهای گیاهی باقی مانده و به مرور زمان رفع آن در گیاه موجب اثرات منفی نظیر توفق رشد ، خشكیدگی سر شاخه ها نهایتا خشك شدن كامل درخت را به دنبال خواهد داشت .علاوه بر این استفاده از روغن ولك در سالهای اول نیز دارای اثرات منفی همانند شكاف پوست تنه و خروج شیره گیاهی ، فعال شدن جوانه های خفته بر روی شاخه های اصلی و ایجاد نا خنك های غیر مطلوب و خشكیدگی بیش از اندازه سر شاخه ها و تنه می باشد.


موسسه تحقیقات پسته كشور از سال 1379 مطالعات خود را در زمینه ی نیاز سرمایی درخت پسته آغاز نمود و در طی پنج سال اكثر مواد شیمیایی رایج در دنیا كه بصورت كاربردی برای رفع كمبود سرما در زمستان استفاده می شوند را مورد آزمایش و بررسی قرار داد.اگر چه هدف اول آزمایشات و بررسی ها میزان اثر گذاری مواد برای از بین بردن اثرات منفی كمبود سرما در فصل ركود بود اما همیشه اثرات زیست محیطی و خسارت های این مواد بر بافت گیاهی و رشد و نمو درخت پسته نیز مد نظر قرار گرفته است و نهایتا مجموعه فعالیت ها و تحقیقات انجام شده منجر به معرفی تركیب شیمیایی جدیدی شد كه كاملا از تركیبات گیاهی است و در مقایسه با سایر مواد مورد استفاده نظیر روغن ولك ، سیانامیدهیدروژن ، ... بی خطر بوده و در محیط قابل تجزیه و اثرات جانبی بسیار كمی بر بافت گیاهی درخت دارد.

این تركیب شیمیایی با نام چرما-13 (cherma-13) با غلظت 30 در هزار در اواسط بهمن ماه بر روی درخت محلول پاشی می شود ( در مناطقی كه آب یا خاك شور می باشد یا دور آبیاری زیاد است توصیه می شود كه به میزان 40 در هزار پاشیده شود).

در استفاده از این تركیب رعایت موارد زیر ضروری است.

محلول كاملا با آب یكنواخت گردد.
جهت محلول پاشی حتما از سم پاشهای دارای همزن استفاده شود.
محلول باید به اندازه مصرف روزانه تهیه شود و از نگهداری محلول رقیق شده خودداری شود زیرا مواد موثر آن از بین خواهد رفت.
بهترین زمان محلول پاشی اواسط بهمن ماه است و قطعا محلول پاشی های دیر هنگام نه تنها اثر كمی خواهد داشت و چنانچه گلها در حال شكوفایی باشند ، محلول پاشی موجب خسارت به گلها خواهد شد.
در هنگام محلول پاشی باید تمامی قسمت های درخت خصوصا شاخه های دارای جوانه به محلول آغشته شوند در غیر این صورت شاخه های محلول پاشی نشده با تاخیر ، رشد خود را آغاز نموده و احتمال دارد به دلیل غالبیت انتهایی شدید در پسته رشد این شاخه ها متوقف شوند.
باید توجه داشت استفاده ی هر نوع تركیب شیمیایی دارای عوارض منفی است اگر چه چرما-۱۳ به دلیل گیاهی بودن دارای عوارض جانبی كمی است اما استفاده ی آن فقط در سالهایی توصیه می شود كه سرما به حد كافی نبوده یا اینكه به دلیل مشكلات آبی و خاكی درختان با تاخیر بیدار شده و عملا شرایط لازم برای لقاح گلها به دلیل گرما وجود نداشته باشد.
چرما ـ ۱۳ دارای اثرات مثبتی بر درختانی است كه در مناطق نامساعد از نظر آب و خاك ( شوری بالای آب و خاك ) رشد می كنندو میزان و نحوه استفاده در این خصوص نیز مشابه سایر درختان می باشد.
چرما ـ ۱۳ دارای سمیت بسیار پایینی است اما برای جلوگیری از هر گونه خطری اكیدا توصیه می شود رعایت كلیه موارد احتیاطی و ایمنی را همانند سایر سموم گیاهی بنمایید.
استفاده از چرما ـ ۱۳ ظاهرا باعث زود گل دهی درختان می شود و بسیاری از باغداران تصور می كنند این اتفاق باعث افزایش خطر سرما زدگی بهاره می شود در حالی كه از نظر علمی چنانچه نیاز سرمایی درخت در طول دوره ركود بر طرف شود هنگامی كه دما به صفر فیزیولوژیكی درخت برسد درخت رشد خود را آغاز می كند و در حالت طبیعی زمان شكوفایی درخت ثابت است و چنانچه نیاز سرمایی درخت در طرف نشود درخت دیرتر از خواب بیدار می شود كه عمدتا خسارت بیشتری را بر درخت تحمل می نماید. لذا چرما ـ ۱۳ فعالیت های درخت را به حالت طبیعی (بر طرف نشدن نیاز سرمایی) نزدیك می نماید.

مشخصات آگهینام: یاسر حیدری
ایمیل : chavorchi@yahoo.com
تلفن : 03913234467
موبایل : 09139914313 ‬
موقعیت : کرمان
آدرس : رفسنجان .میدان بسیج .میدان آیت ا... صدر 5 حنب نمایندگی تصفیه آب حیدری
بر طرف - کننده - سرمایی - درختان - پسته


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: یاسر حیدری
ایمــیل:
تلفن:
09139914313
موقعیت: كرمان
آدرس: رفسنجان میدان بسیج خیابان آیت ا... صدر 5 جنب نمایندگی تصفیه آب حیدری
قیمت: 20 لیتر 42000 هزار تومان
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 38
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: یاسر حیدری
در مـورد: بر طرف کننده نياز سرمايي درختان پسته
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com