نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

فروش کاميون هاي کاماز و کاميونت آراز

ثبت نام وپیش فروش انواع كامیون كمپرسی وكشنده كاماز ( محصول مشترك مرسدس بنز آلمان وروسیه )شرکت رخش خودردو دیزل با شرایط آسان آغاز گردید. آیا میدانید با 7میلیون تومان صاحب كمپرسی میشوید با ما تماس بگیرید.
گارانتی یك ساله – اقساط 5و7 ساله - وام لیزینگ و قیمت مناسب بخشی از خصوصیات این كامیون میباشد
كشنده 6چرخ 60 میلیون پیش پرداخت 7میلیون تومان
كشنده 10چرخ 5/68 میلیون پیش پرداخت9میلیون تومان
كمپرسی 6چرخ 60 میلیون پیش پرداخت 7میلیون تومان
كمپرسی 10چرخ80 میلیون پیش پرداخت 10میلیون تومان

شرکت رخش خودرو دیزل تولیدکننده و نماینده رسمی فروش وخدمات پس از فروش کامیونتهای ‏JAC‏ درایران"‏
کامیونتهای ‏JAC‏(آراز) را با شرایط استثنایی زیر پیش فروش می کند.‏
کامیون ‏‎ 3‎‏ تن مدل ‏‎1040‎‏ ‏JAC‏ قیمت نقد ‏‎ 14,000,000 ‎‏ تومان‏
با تسهیلات : ‏‎15,530,000‎‏ تومان‏
پیش پرداخت : ‏‎1,430,000 ‎‏ تومان‏
سه فقره چک ‏‎700,000‎‏ تومان به فاصله یک ماه‏
کامیون ‏‎5 ‎‏ تن مدل ‏‎1063‎‏ ‏JAC ‎‏ قیمت نقد ‏‎18,500,000 ‎‏ تومان ‏
با تسهیلات ‏‎20,650,000 ‎‏ تومان ‏
پیش پرداخت ‏‎1,950,000 ‎‏ تومان
سه فقره چک ‏‎900,000‎‏ تومان به فاصله یک ماه‏
کامیون ‏‎7‎‏ تن مدل ‏‎1083 ‎‏ ‏JAC‏ قیمت نقد ‏‎21,000,000 ‎تومان
باتسهیلات ‏‎23,300,000‎‏ تومان‏
پیش پرداخت ‏‎2,300,000 ‎‏ تومان‏
سه فقره چک ‏‎1,000,000‎‏ تومان به فاصله یک ماه‏
‏* مابقی تسهیلات لیزینگ پارسیان با اقساط ‏‎60‎ماهه و کارمزد ‏‎%17 ‎‏ می باشد.‏
‏* تحویل پنج ماهه, بعد از اولین پرداخت
کامیونت های ‏JAC‏ با امکانات ویژه: ‏
کولر‎,‎‏ جای خواب ,سیستم صوتی, فرمان هیدرولیک,ترمز هیدرولیک(پنوماتیک)‏

مدارك لازم و نحوه ثبت نام:
* زمان تحویل كامیونها:
الف :خرید نقدی حد اكثر یك ماه
ب: خرید با استفاده از لیزینگ سه الی چهار ماه پس از واریز پیش پرداخت
* وام 5 و 7 ساله لیزینگ پارسیان یا لیزینگ ایران با شرایط آسان
* مبالغ پیش پرداخت به حساب شماره 516050748 بانك تجارت شعبه حافظ تبریز و یا به حساب جاری 0102158252001
سیبا بانك ملی تبریز بنام شركت رخش خودرو دیزل واریز خواهد شد.
* در صورت جایگزین و یا حواله به حساب شماره 614047569 بانك تجارت شعبه طالقانی اصفهان و یا به حساب جاری 0101096137009 سیبا بانك ملی مسجد سید اصفهان به نام سید محمد روح الامین واریز خواهد شد.
* كامیون های فوق ازتاریخ تحویل دارای یك سال گارانتی میباشد.

مدارك مورد نیاز:
الف : فیش بانكی واریز وجه به یكی از حساب های فوق
ب: تكمیل فرم ثبت نام در نمایندگی
ج: كپی شناسنامه
د: كپی گواهینامه
ه :كپی كارت ملی

مدارك و شرایط لازم جهت استفاده از وام لیزینگ:
* برخورداری از توان مالی جهت پرداخت بموقع اقساط
* تكمیل و امضاء پرسش نامه درخواست تسهیلات توسط متقاضی
* كپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی- كپی كارت ملی و كد پستی- كپی آخرین فیش آب و برق
* اسناد ارائه شده برای احراز توان مالی (اسناد ارائه شده در رهن و یا بازداشت شركت لیزینگ نخواهد شد و فقط برای مشخص شدن توان مالی خریدار می باشد.)
* حضور خریدار و ضامن در محل لیزینگ اجباری است.
* ارائه مستندات شغلی و محل سكونت برای خریدار و ضامن الزامی است.

مستندات شغلی عبارت است از:
الف) كاسب دارای پروانه كسب و اجاره نامه یا سند مغازه
ب) كارمند دارای آخرین فیش حقوقی گواهی اشتغال
ج) راننده دارای گواهینامه و دفترچه كار
( برای ضمانت یكی از موارد فوق كافیست)
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (0311) 2202257,2203409 ثبت نام وپیش فروش انواع كامیون كمپرسی وكشنده كاماز ( محصول مشترك مرسدس بنز آلمان وروسیه )شرکت رخش خودردو دیزل با شرایط آسان آغاز گردید. آیا میدانید با 7میلیون تومان صاحب كمپرسی میشوید با ما تماس بگیرید.
گارانتی یك ساله – اقساط 5و7 ساله - وام لیزینگ و قیمت مناسب بخشی از خصوصیات این كامیون میباشد
كشنده 6چرخ 60 میلیون پیش پرداخت 7میلیون تومان
كشنده 10چرخ 5/68 میلیون پیش پرداخت9میلیون تومان
كمپرسی 6چرخ 60 میلیون پیش پرداخت 7میلیون تومان
كمپرسی 10چرخ80 میلیون پیش پرداخت 10میلیون تومان

شرکت رخش خودرو دیزل تولیدکننده و نماینده رسمی فروش وخدمات پس از فروش کامیونتهای ‏JAC‏ درایران"‏
کامیونتهای ‏JAC‏(آراز) را با شرایط استثنایی زیر پیش فروش می کند.‏
کامیون ‏‎ 3‎‏ تن مدل ‏‎1040‎‏ ‏JAC‏ قیمت نقد ‏‎ 14,000,000 ‎‏ تومان‏
با تسهیلات : ‏‎15,530,000‎‏ تومان‏
پیش پرداخت : ‏‎1,430,000 ‎‏ تومان‏
سه فقره چک ‏‎700,000‎‏ تومان به فاصله یک ماه‏
کامیون ‏‎5 ‎‏ تن مدل ‏‎1063‎‏ ‏JAC ‎‏ قیمت نقد ‏‎18,500,000 ‎‏ تومان ‏
با تسهیلات ‏‎20,650,000 ‎‏ تومان ‏
پیش پرداخت ‏‎1,950,000 ‎‏ تومان
سه فقره چک ‏‎900,000‎‏ تومان به فاصله یک ماه‏
کامیون ‏‎7‎‏ تن مدل ‏‎1083 ‎‏ ‏JAC‏ قیمت نقد ‏‎21,000,000 ‎تومان
باتسهیلات ‏‎23,300,000‎‏ تومان‏
پیش پرداخت ‏‎2,300,000 ‎‏ تومان‏
سه فقره چک ‏‎1,000,000‎‏ تومان به فاصله یک ماه‏
‏* مابقی تسهیلات لیزینگ پارسیان با اقساط ‏‎60‎ماهه و کارمزد ‏‎%17 ‎‏ می باشد.‏
‏* تحویل پنج ماهه, بعد از اولین پرداخت
کامیونت های ‏JAC‏ با امکانات ویژه: ‏
کولر‎,‎‏ جای خواب ,سیستم صوتی, فرمان هیدرولیک,ترمز هیدرولیک(پنوماتیک)‏

مدارك لازم و نحوه ثبت نام:
* زمان تحویل كامیونها:
الف :خرید نقدی حد اكثر یك ماه
ب: خرید با استفاده از لیزینگ سه الی چهار ماه پس از واریز پیش پرداخت
* وام 5 و 7 ساله لیزینگ پارسیان یا لیزینگ ایران با شرایط آسان
* مبالغ پیش پرداخت به حساب شماره 516050748 بانك تجارت شعبه حافظ تبریز و یا به حساب جاری 0102158252001
سیبا بانك ملی تبریز بنام شركت رخش خودرو دیزل واریز خواهد شد.
* در صورت جایگزین و یا حواله به حساب شماره 614047569 بانك تجارت شعبه طالقانی اصفهان و یا به حساب جاری 0101096137009 سیبا بانك ملی مسجد سید اصفهان به نام سید محمد روح الامین واریز خواهد شد.
* كامیون های فوق ازتاریخ تحویل دارای یك سال گارانتی میباشد.

مدارك مورد نیاز:
الف : فیش بانكی واریز وجه به یكی از حساب های فوق
ب: تكمیل فرم ثبت نام در نمایندگی
ج: كپی شناسنامه
د: كپی گواهینامه
ه :كپی كارت ملی

مدارك و شرایط لازم جهت استفاده از وام لیزینگ:
* برخورداری از توان مالی جهت پرداخت بموقع اقساط
* تكمیل و امضاء پرسش نامه درخواست تسهیلات توسط متقاضی
* كپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی- كپی كارت ملی و كد پستی- كپی آخرین فیش آب و برق
* اسناد ارائه شده برای احراز توان مالی (اسناد ارائه شده در رهن و یا بازداشت شركت لیزینگ نخواهد شد و فقط برای مشخص شدن توان مالی خریدار می باشد.)
* حضور خریدار و ضامن در محل لیزینگ اجباری است.
* ارائه مستندات شغلی و محل سكونت برای خریدار و ضامن الزامی است.

مستندات شغلی عبارت است از:
الف) كاسب دارای پروانه كسب و اجاره نامه یا سند مغازه
ب) كارمند دارای آخرین فیش حقوقی گواهی اشتغال
ج) راننده دارای گواهینامه و دفترچه كار
( برای ضمانت یكی از موارد فوق كافیست)
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن :2202257,2203409 (0311) ویا به آدرس اینترنتی www.kamaz.irمراجعه کنید.
کامیون و کامیونت - مستند - شرایط وام خودرو از بانك - گارانتی hp - شرایط وام خودرو از بانك - گارانتی hp - نامه برای درخواست وام - شرایط وام خودرو از بانك - گارانتی hp - شرایط وام خودرو از بانك


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: کاماز
ایمــیل:
تلفن:
(0311) 2202257
موقعیت: اصفهان
آدرس: واحد بازاریابی و فروش :چهارباغ عباسي طبقه فوقاني گز سلطاني واحد4
قیمت: اقساطی
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 3024
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: کاماز
در مـورد: فروش کاميون هاي کاماز و کاميونت آراز
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com