نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

شرکت حمل و نقل بين المللي حامل

با عــرض ســلام ,
احتــراماً , بدینوسیــله بـه استحضـار می رســاند شـرکت حــامل فعـالیت خـود را در زمیــنه حمـل و نقـل بیـن المــللی کـالا از سـال 1352 آغـاز نمـوده اسـت و بـا برخـورداری از تجـارب و امکـانات گسـترده در کلیــه زمینـه های حمـل و نقـل ( زمیـنی – هـوائی – دریـائی – ریـلی ) بـا ارائـه سـرویس مطـمئن و سـریع توانسـته اسـت خــدمات شـایانی جهـت حمـل محمـولات صـادراتی و وارداتی و ترانـزیت توسـط کامیـون, کشـتی, هواپیـما و قطـار بـه صـورت دربسـت و ترکیـبی (گـروپاژ) و چنـدوجهی عرضـه نمـاید. ایـن شـرکت بـه عنـوان یکی از بزرگتـرین شـرکتهای حمـل و نقـل بیـن المـللی ایرانی ، بـه صـورت خصـوصی و صد در صد محـلی سـرمایه گـذاری شـده اسـت و بـه عنـوان یـکی از اعضـای فعـال در زمیـنه حمـل و نقـل در مجـامع بیـن المـللی و انجمــنهای ایـرانی : FIATA , IATA , ICC , ITCA , IRU , IBF, AHK , ASSOC انجمـن شــرکتهای حمـل ونقـل بیـن المللی ایـران ، اتـاق بازرگـانی و انجـمن کشتیرانی ایران می باشد.
شركـت حمـل و نقـل حـامل بـا داشـتن افـزون بـر 50 دستـگاه تـریلی بـا استـانداردهای بیـن‌المللی كـه در مالكـیت و تحـت پوشـش خـود می‌باشـد تـوانایی حمـل كـالاهای مختـلف بصـورت دربسـت و یـا ترکیـبی (گـروپاژ ) و پـروژه‌ای از ایـران بـه سـایر نقـاط دنیـا و از خـارج بـه ایـران را دارا می‌باشـد.
ایـن شـرکت می توانـد بهتـرین نرخهـا را در جهـت حمـل محمـولات زمیـنی (صـادرات و واردات) دربسـت و گـروپاژ بـه ترکیـه, ایتـالیا, آلمـان, یـونان، فرانسه و ... و نیـز حمـل محمـولات دریـایی از بنـدرعبـاس بـه کلیـه بنـادر دنیـا و از کلیـه بنـادر بـه خصـوص چیـن, آلمـان, یونـان, فـرانسه و ... را در اختیـار مشتـریان گـرامی قـرار دهـد.
ضــمناً, شمـا می توانیـد بـا مراجعـه بـه وب سایـت www.hameltransportco.com از امـکانات و نحـوه خــدمات رسـانی ایـن شـرکت بیشتر مطـلع گـردید.
•لــذا, خـواهشـمند اسـت جهـت هـرگونه هماهنـگی بـا سـرکـار خـانم یـوسـفـی تمـاس حـاصل فرماییـــد .
امیـد اســت در آینـده نـیز بیـش از پیــش از همـکاری فـی مابیـن بهـره منــد شــویم.
حمل - نقل - بین المللی


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: یوسفی
ایمــیل:
تلفن:
88759051-5
موقعیت: تهران
آدرس: خ مطهری خ دریای نور خ هشتم شماره 1
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  سه شنبه 01 مهر 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 280
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: یوسفی
در مـورد: شرکت حمل و نقل بين المللي حامل
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com