نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

اقامت اروپا (شنگن) از طريق ثبت شركت

اقامت اروپا (شنگن) از طریق ثبت شركت
جمهورى چك ـ جمهورى اسلوواكى ـ لهستان ـ
مجارستان

"همگى از اعضاى دائم اتحادیه اروپا و كشورهاى شنگن مى باشند"

تمامى كشورهاى فوق از سال ٢٠٠٤ عضواتحادیه اروپا و از دسامبر ٢٠٠٧ وارد مجموعه كشورهاى شنگن شده اند. بنابراین با داشتن اقامت هر كدام از این كشورها شما قادر خواهید بود به تمامى كشورهاى اتحادیه اروپا و شنگن بدون نیاز به ویزا سفركنید و ویزاى بسیارى از كشورهاى غربى همچون كانادا ـ استرالیا ـ نیوزیلند و حتى آمریكا را براحتى از سفارتهاى آنها در این ٤ كشورتهیه نمایید. همچنین قادرخواهید بود كه حساب بانكى افتتاح كنید, خانه و اتومبیل بنام خود بخرید و آینده خود و فرزندانتان را در نقطه مطمئنى از اروپا تضمین نمایید.
هدف از خدمات شرکت ما، راهنمائی درست، کمک و ارائه درخواست اقامت اروپا می باشد.
٭ بعد از ٥ سال دارا بودن اقامت هر یك از این كشورها و بدون داشتن ركورد بد در پلیس اروپا, شما اقامت دایم دریافت نموده ومى توانید درخواست ملیت دوم را از دولت اقامت هر یك از این كشورها نموده و پاسپورت اروپایى را بنام خود دریافت نمایید.

دریافت اقامت
اقامت هر یك از این كشورها داراى ٢ مرحله مى باشد:
١ـ ثبت یك شركت درهر كدام از این كشورها بنام شما بعنوان مالك و سهامدار;
٢ـ تكمیل طرح اقتصادى, درخواست و اخذ اقامت ازهر یك از این كشورها;
اعتبار اقامت هر یك از این كشورها:
تائیدیه و گواهى اقامت شما داراى اعتبار ٥ ساله مى باشد و اولین ویزاى اقامت ٢ سال صادر مى شود كه توسط ادارات پلیس خارجى براحتى تمدید مى گردد. ویزاى دوم و سوم هر كدام ٢ سال اعتبار دارند و بعد از ٥ سال شما اقامت دائم این كشور را دریافت مى نمائید كه مادام العمر بوده و نیازى به تمدید ندارد.

مدارك مورد نیاز:
ـ اسكن پاسپورت متقاضى
ـ انتخاب نام ٣ شركت براى ارایه به ثبت شركتها در یكى از این كشورها
ـ ترجمه شناسنامه
ـ گواهی عدم سوء پیشینه
ـ گواهى ها و فرم هاى وكالت كه ما برایتان مى فرستیم
تمامی مدارک باید ترجمه شده به زبان انگلیسی و مورد تائید دفتر وكالت و وزارت امور خارجه و سفارت هر یك از این كشورها در ایران قرار گیرند.

روش اجراء:
١ـ شما مدارك مورد نیاز را تهیه و به ما ارسال مى نمایید.
٢ـ ما مقدمات ثبت شركت جدید (با مسئولیت محدود) را كه شما نام آن را انتخاب مى نمایید, دریكى از این كشورها انجام داده و فرمهاى دولتى لازم را كه شما باید امضاء و مورد تائید وكلاى بومى نمایید تهیه و برایتان ارسال مى نماییم.
٣ـ شما بهمراه مدارك و فرمهاى مربوطه به سفارت یكى از این كشورها مراجعه نموده و فرمها را در آنجا امضاء مى كنید و سفارت مربوطه كلیه امضاهاى شما را تایید و به شما تحویل داده و شما مدارك را مى بایست براى ما با پست سریع ارسال نمائید و ما با فرمهاى مربوطه مراحل ثبت شركت را كامل نموده, و شما بعنوان مالك و سهامدار شركت خودتان معرفى مى شوید.
٤ـ سپس یك آدرس واقعى براى سكونت و یك آدرس واقعى براى شركت ثبت شما دریكى از این كشورها برایتان خریدارى مى شود (از ملزومات و قوانین دولتى در اروپا این است كه متقاضیانى كه عضو جامعه متحد اروپا نمى باشند باید آدرس ثابت واقعى در این كشورها تهیه نموده و این آدرس توسط پلیس كنترل وباید تائید گردد).
٥ـ افتتاح حساب بانكى بنام شما و سپردن ٨,٠٠٠ یورو (بعنوان سرمایه شركت) در آن بمدت ٣ تا ٤ هفته .


توجه: این حساب فقط بنام شركت خودتان است و هیچكس اجازه برداشت هیچ رقمى از این حساب را نداردִ شما نیز فقط بایستى این رقم را بمدت تعیین شده در آن نگه داشته و سپس برداشت نماییدִ ما فقط به صورتحساب بانكى آن نیاز داریم;
توجه: ما براى آن دسته از دوستانى كه تمایل به واریز و برداشت این مبلغ را ندارند, امكان آن را فراهم نمودیم تا خودمان به نیابت از آنها مبلغ مزبور را به حساب شركت جدیدشان واریز نموده و مجدد برداشت نماییمִ هزینه این سرویس ٥٠٠ یورو مى باشد كه به هزینه هاى خدمات ما اضافه مى گردد.
٦ـ شما باید گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى سلامت خویش را از مراجع رسمى تهیه , ترجمه به زبان انگلیسى و به تائید وكیل بومى برسانید.
٧ـ ما پكیج درخواست اقامت شما را از مراجع دولتى تهیه نموده و برایتان ارسال مى نماییم تا شما آن را بهمراه سایر مدارك كه در ایران تهیه نموده اید (بند ٦) به سفارت یكى از این كشورها برده و درخواست را به ثبت برسانید.
٨ـ سفارت مدارك دریافتى را به مراكز دولتى دركشورمزبورارسال نموده تا كنترل و تایید نهایى انجام پذیرفته و كلیه مدارك شما مهر دولتى دریافت نمایند.
٩ـ پس از تایید مدارك توسط مراجع دولتى و با پیگیرى وكلاى ما, تاییدیه درخواست اقامت شما به سفارت اعلام و دستور صدور ویزاى اقامت شما صادر مى گردد.

مدت زمان لازم:
براى انجام كلیه امور فوق و پروسه دولتى به 120 روز نیاز مى باشد, ولى معمولأ طى ٣ ماه كار به اتمام مى رسد.

هزینه خدمات ما بشرح زیر است:
ـ اقامت از طریق ثبت شركت وطرح تجارى: 8,000 یورو می باشد.
پرداخت در ٣ قسمت مساوى انجام مى پذیرد:
١ـ در شروع و بعد از اینكه استعلام ركورد پاسپورت شما از پلیس اروپا انجام شد.
٢ـ بعد از اینكه شركت شما به ثبت رسید و اصل مدارك آماده ارسال به سفارت و شما مى باشند تا براى گرفتن ویزا ارائه گردند.
٣ـ بعد از گرفتن ویزا.

• خدمات کلی ما

اخذ اقامت دائم جمهوری چك
اخذ اقامت دائم جمهوری چك در قلب اروپا در مدت بین 1 تا 3 ماه از طریق ثبت و راه اندازی شركت تجاری صورت میگیرد.
هزینه دریافتی شامل هزینه های ثبت شركت – هزینه های دولتی – استخدام 3 وكیل در جه یك در كشور مقصد – هزینه اجاره مكان زندگی جهت دریافت پاسخ استعلام پلیس محلی – و هزینه مشاور می باشد .


اخذ اقامت دائم اسلوواکی
اخذ اقامت دائم اسلواکی در قلب اروپا در مدت بین1 تا 3 ماه
از طریق ثبت و راه اندازی شركت تجاری صورت میگیرد.
هزینه دریافتی شامل هزینه های ثبت شركت – هزینه های دولتی – استخدام 3 وكیل در جه یك در كشور مقصد – هزینه اجاره مكان زندگی جهت دریافت پاسخ استعلام پلیس محلی – و هزینه مشاور می باشد


اخذ اقامت دائم لهستان
اخذ اقامت دائم لهستان در قلب اروپا در مدت بین 1 تا 3 ماه از طریق ثبت و راه اندازی شركت تجاری صورت میگیرد.
هزینه دریافتی شامل هزینه های ثبت شركت – هزینه های دولتی – استخدام 3 وكیل در جه یك در كشور مقصد – هزینه اجاره مكان زندگی جهت دریافت پاسخ استعلام پلیس محلی – و هزینه مشاور می باشد .

اخذ اقامت دائم مجارستان
اخذ اقامت دائم مجارستان در مدت بین1 تا 3 ماه
از طریق ثبت و راه اندازی شركت تجاری صورت میگیرد.
هزینه دریافتی شامل هزینه های ثبت شركت – هزینه های دولتی – استخدام 3 وكیل در جه یك در كشور مقصد – هزینه اجاره مكان زندگی جهت دریافت پاسخ استعلام پلیس محلی – و هزینه مشاور می باشد

ثبت شرکت در آمریکا
ثبت شرکت در آمریکا در مدت بین 10 تا 30 روز کاری
ثبت و راه اندازی شركت تجاری ....
هزینه دریافتی شامل هزینه های ثبت شركت – هزینه های دولتی – هزینه اجاره مكان زندگی جهت دریافت پاسخ استعلام پلیس ایالت متحده– و هزینه مشاور می باشد

ارسال دعوتنامه
ارسال دعوتنامه از کشورهای چین – جمهوری چک – جمهوری اسلوواکی – لهستان – مجارستان
مدت زمان ارسال دعوتنامه 10 روز کاری
مبلغ ارسال دعوتنامه 1000 یورو

پذیرش تحصیلی
پذیرش تحصیلی از کشورهای جمهوری چک – جمهوری اسلوواکی – لهستان – مجارستان

اقامت دایم اروپا (شنگن) از طریق ازدواج
جمهورى چك ـ جمهورى اسلوواكى ـ لهستان ـ مجارستان


در ادامه خدمات حرفه اى ما براى اخذ اقامت دایم اروپا, در اینجا یكى از تخصصى ترین روشهاى هماهنگ شده كه بهترین و سریعترین نتایج حاصله را تابحال بهمراه داشته حضورتان معرفى مى نماییمִ
در این روش ما با هماهنگى با موسسات ازدواج در این كشورها مقدمات یك ازدواج صورى را برایتان مهیا نموده واز طریق آن اقامت دایم اروپا (شنگن) را برایتان مى گیریمִ

روش اجرا:
١ـ شما باید مدارك مورد نیاز را تهیه وبرایمان ارسال نمایید (تمام مدارك اولیه را اسكن نموده وا برایمان ایمیل نمایید).
٢ـ از آنجایى كه اكثراروپایى ها بدلیل مسایل امنیتى از آمدن به ایران اجتناب دارند, بنا بر این شما باید به یكى از كشورهاى همسایه ایران یا مالزى سفر كنید و همسرمورد نظر نیز به آنجا مى آید, و در آنجا ازدواج انجام و ثبت مى شود.ִ
٣ـ همسرمربوطه به كشور خویش بازمیگردد و شما نیز به ایرانִ سپس او برایتان دعوتنامه رسمى مى فرستد كه ما آن را ازطریق مراجع دولتى مهر و امضاء مى نماییمִ این دعوتنامه براى دعوت همسر وى جهت زندگى با وى تهیه مى شود.
٤ـ شما بهمراه مدارك ارسالى به سفارت كشور مربوطه مراجعه نموده و ویزاى سفر به كشور مورد ملیت همسر را دریافت مى كنید.
٥ـ بعد از ورود به كشورمورد نظرما شما را ملاقات نموده وبه مراجع دولتى رفته تا مدرك اقامت را كه از قبل آماده مى باشد در پاسپورت شما درج نمایند.

مدارك مورد نیاز:
ـ اسكن پاسپورت متقاضى;
ـ آدرس كامل پستى;
ـ گواهى تجرد و عدم ازدواج (باید ترجمه رسمى شده و به تائید سفارت برسد);
ـ گواهى عدم سوء پیشینه (باید ترجمه رسمى شده و به تائید سفارت برسد);
ـ گواهى سلامت (باید ترجمه رسمى شده و به تائید سفارت برسد);

مدت زمان لازم:
براى انجام كلیه امور فوق و پروسه دولتى به 90 روز نیاز مى باشد, ولى معمولأ طى 60 روز كار به اتمام مى رسد.
با ما تماس بگیرید

هدف ما رضایت كامل شما بدور از هرگونه اضطراب ونگرانى مى باشد وهمانطور كه در بالا اشاره شد, كلیه هماهنگى ها با تائید و كنترل سفارت این كشورها و وكیل مربوط به پرونده انجام مى پذیرد و بدون این تائیدات ما به هیچ وجه هیچگونه حركت غیرمنطقى و خلاف قانون انجام نمى دهیمִ تمامى امور قابل بررسى و تحقیق مى باشند. شانس اخذ اقامت ١٠٠ درصد بوده و تنها در صورتیكه متقاضى مشكل درمانى یا كیفرى داشته باشد پرونده مردود شده و ما هیچ مسئولیتى درقبال آن نخواهیم داشت.
حال اگر شما تمایل به خدمات ما دارید و آمادگى تكمیل مدارك و مراحل مورد اشاره را در خود مى بینید, با ما تماس بگیرید تا راهنمایى هاى لازم انجام پذیرفته و مقدمات كار فراهم گردند.ִIRAN: 09364349494 ملک زاده


www.eghamat.blogsky.com
www.eghamat-visa.blogfa.com
Email: mohsen_malekzadeh@yahoo.com

Chat: mohsen_malekzadeh@yahoo.comاقامت اروپا (شنگن) از طریق ثبت شركت - اجاره تجاری - فرم ویزا چین - تحقیق انگلیسی با ترجمه - استخدام در ادارات دولتی - استخدام در ادارات دولتی - استخدام در ادارات دولتی - تحقیق در مورد زبان انگلیسی - استخدام در ادارات دولتی - تحقیق در مورد زبان انگلیسی


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: shahyad
ایمــیل:
تلفن:
09364349494
موقعیت: خوزستان
آدرس: اروپا-ایران-خوزستان
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 822
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: shahyad
در مـورد: اقامت اروپا (شنگن) از طريق ثبت شركت
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com