نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

تورلحظه آخري کيش ويژه ايام دهه فجر1393باتخفيف ويژه

تورلحظه آخری کیش ویژه ایام دهه فجر1393باتخفیف ویژه

* تور كیش آژانس جهان سیرگشت همه روزه در 12 ساعت پروازی مختلف انجام میشود ، بنابر این میتوانید با توجه به ظرفیت پروازهای موجود ، ساعت پروازی خود را به دلخواه انتخاب كنید .* برای آگاهی بیشتر مسافران عزیز نقشه و راهنمای گردشگری کیش در اختیار كلیه مسافرین آژانس قرار میگیرد .

* هنگام انتخاب ساعت پروازی به خاطر داشته باشید كه زمان تخلیه و تحویل اطاق در هتلهای کیش به ترتیب ساعت 12 و 14 میباشد . البته اگر ساعت پروازی انتخاب شده شما خارج از این زمان باشد میتوانید پس از تخلیه اطاق چمدانهای خود را به لابی هتل تحویل داده و تا زمان پرواز از گشت و خرید در جزیره استفاده نمایید .* تور كیش آژانس جهان سیرگشت در تمامی هتلهای سه ستاره به بالای كیش برگزار میشود /د.* تور كیش آژانس فقط با پروازهای بویینگ و یا ایرباس انجام میشود .* تعداد روزهای تور كیش به دلخواه مسافر متغیر است . ولی معمولا این تورها به شكل دو شب و سه روز و یا سه شب و چهار روز از طرف مسافران درخواست میشود.

پژمان رنجبری09106281474نرخ تورها:


تور کیش هتل سیمرغ


نرخ تور برای 3شب و 4 روزقیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 350000 تومانقیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 326000 تومانقیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 310000 تومان


خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .توضیحات : ساعت پروازی به دلخواه مسافرین قابل انتخاب است . ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه اتاق 12 میباشد . تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل تغییر است . تورها با پرواز ایرباس و یا بویینگ انجام می شود.برای كودكان زیر پنج سال فقط هزینه بلیط هواپیما دریافت میشود و همچنین كودكان زیر 2 سال احتیاج به بلیط جداگانه ندارند.


تور کیش هتل جام جمنرخ تور برای 3شب و 4 روزقیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 395000 تومانقیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 375000 تومانقیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 355000 تومان


خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .


توضیحات : ساعت پروازی به دلخواه مسافرین قابل انتخاب است . ساعت تحویل اتاق 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد . مدت اقامت به دلخواه مسافرین قابل تغییر است . تورها با پرواز ایرباس و یا بویینگ انجام میشود.برای كودكان زیر پنج سال فقط هزینه بلیط هواپیما دریافت میشود و همچنینبرای كودكان زیر 2 سال احتیاج به تهیه بلیط جداگانه نیست.
تور کیش هتل سارا
نرخ تور برای 3شب و 4 روزقیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 410000 تومانقیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 399000 تومانقیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 365000 تومانخدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .توضیحات : ساعت تحویل اتاق 14 و ساعت تخلیه اتاقها 12 میباشد . مدت اقامت به دلخواه مسافرین قابل تغییر است . تورها با پرواز ایرباس و یا بویینگ انجام میشود. برای كودكان زیر پنج سال فقط هزینه بلیط هواپیما دریافت میشود و همچنین برای كودكان زیر 2 سال احتیاج به تهیه بلیط مستقل نیست.
تور کیش هتل پانیذنرخ تور برای 3شب و 4 روز


قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 398000 تومان


قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 377000 تومان


قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 359000 تومان


خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .


توضیحات : ساعت تحویل اتاق 14 و ساعت تخلیه اتاق 12 میباشد . مدت اقامت به دلخواه مسافرین قابل تغییر است . تورها با پرواز ایرباس و یا بویینگ انجام میشود.برای كودكان زیر پنج سال فقط هزینه بلیط هواپیما دریافت میشود و همچنین برای كودكان زیر 2 سال احتیاج به تهیه بلیط داگانه نیست.تور کیش هتل سان راِز
نرخ تور برای 3شب و 4 روز

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 407000 تومان
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 398000 تومان
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 373000 تومانخدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

توضیحات : ساعت ورود به اتاق 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد . مدت اقامت به دلخواه مسافرین قابل تغییر است . تورها با پرواز ایرباس و یا بویینگ انجام میشود.برای كودكان زیر پنج سال فقط هزینه بلیط هواپیما دریافت میشود و همچنین برای كودكان زیر 2 سال احتیاج به تهیه بلیط جداگانه نیست.

تور كیش هتل آرامیس


نرخ تور برای 3شب و 4 روز


قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 570000 تومان


قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 500000 تومان


قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 480000 تومان


خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .


توضیحات : ساعت ورود به اتاق 14 و ساعت خروج 12 میباشد . مدت اقامت به دلخواه مسافرین قابل تغییر است . تورها با پرواز ایرباس و یا بویینگ انجام میشود.برای كودكان زیر پنج سال فقط هزینه بلیط هواپیما دریافت میشود و همچنین برای كودكان زیر 2 سال احتیاج به تهیه بلیط مستقل نیست.
تور کیش هتل آرین


نرخ تور برای 3شب و 4 روز


قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 510000 تومان


قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 473000 تومان


قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 428000 تومان
پژمان رنجبری09106281474


خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگانتوضیحات : ساعت ورود به اتاق 14 و ساعت تخلیه اتاق 12 میباشد . مدت اقامت به دلخواه مسافرین قابل تغییر است .تورها با پرواز ایرباس و یا بویینگ انجام میشود.برای كودكان زیر پنج سال فقط هزینه بلیط هواپیما دریافت میشود و همچنین برای كودكان زیر 2 سال احتیاج به تهیه بلیط جداگانه نیست.


تور کیش هتل گراند


نرخ تور برای 3شب و 4 روز
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 525000 تومان
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 498000 تومان
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 469000 تومان

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

توضیحات : ساعت ورود به اتاق 14 و ساعت تخلیه اتاق توست مسافرین 12 میباشد . مدت اقامت به دلخواه مسافرین قابل تغییر است . برای كودكان زیر پنج سال فقط هزینه بلیط هواپیما دریافت میشود و همچنین برای كودكان زیر 2 سال احتیاج به تهیه بلیط مستقل نیست.
تور کیش هتل داریوش


نرخ تور برای تور 3شب و 4 روز


قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته رو به باغ 670000 تومان


قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته رو به باغ 655000 تومان
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته رو به دریا 775000 تومان
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته رو به دریا 769000 تومانخدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .توضیحات : ساعت تحویل اتاق 14 و ساعت تخلیه اتاق توسط مافرین 12 میباشد . تمدت اقامت به دلخواه مسافرین قابل تغییر است . تورها با پرواز ایرباس و یا بویینگ انجام میشود. برای كودكان زیر پنج سال فقط هزینه بلیط هواپیما دریافت میشود و همچنین برای كودكان زیر 2 سال احتیاج به تهیه بلیط مستقل نیست.
پژمان رنجبری09106281474


تور کیش هتل مارینا پارك


نرخ تور برای تور 3شب و 4 روز
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 588000 تومان
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 561000 تومان

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

توضیحات : ساعت ورود به اتاق 14 و ساعت تخلیه اتاق توسط مسافرین 12 میباشد . مدت اقامت به دلخواه مسافرین قابل تغییر است . تورها با پرواز ایرباس و یا بویینگ انجام میشود.برای كودكان زیر پنج سال فقط هزینه بلیط هواپیما دریافت میشود و همچنین برای كودكان زیر 2 سال احتیاج به تهیه بلیط مستقل نیست.

تور كیش هتل شایگان

نرخ تور برای تور 3شب و 4 روزقیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 640000 تومانقیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 595000 تومان

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .توضیحات : ساعت ورود به اتاق 14 و ساعت تخلیه اتاق توسط مافر 12 میباشد . مدت اقامت به دلخواه مسافرین قابل تغییر است . تورها با پرواز ایرباس و یا بویینگ انجام میشود. برای كودكان زیر پنج سال فقط هزینه بلیط هواپیما دریافت میشود و همچنین برای كودكان زیر 2 سال احتیاج به تهیه بلیط مستقل نیست.

پژمان رنجبری09106281474
- قیمت بلیط کیش


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: پژمان رنجبری
ایمــیل:
تلفن:
09106281474
موقعیت: تهران
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  سه شنبه 01 مهر 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 3
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: پژمان رنجبری
در مـورد: تورلحظه آخري کيش ويژه ايام دهه فجر1393باتخفيف ويژه
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com