نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

نرم افزار حسابداري مالي سکه

نرم افزار حسابداری سکه طلائی
نرم افزاری برای تمامی اصناف و شرکت ها
بسیار کامل پشتیبانی قدرتمند آموزش در محل 15000مشترک و اولین صادر کننده نرم افزار به کشورهای همسایه قیمتی استثنایی
- فروشگاهی 39000 تومان

- شرکتی 185000 تومان

- تولیدی 350000 تومان

- حسابداری محض 100000 تومان

برخی از امکانات نرم افزار حسابداری سکه طلائی کد 10

تعاریف پایه


تعریف طرف حساب : جهت معرفی اشخاص و شرکتهای طرف حساب به کار می رود که کلیه مشخصات مالی و فردی را در بر می گیرد .

تعریف سر فصل حسابها : سر فصل حسابها در سه سطح کل ، معین و تفضیلی تعریف می گردد . ( با امکان سر فصل پیش فرض )

تعریف انبار : انبارهای جدید در این قسمت معرفی می گردند .

طبقه بندی انبار : جهت مشخص نمودن گروه های اصلی – فرعی کالا از این گزینه استفاده می نماییم .

تعریف کالا : کلیه مشخصات کالا اعم از مشخصات فنی کالا در این قسمت تعریف می گردند .

حسابهای بانکی : جهت افتتاح حساب بانکی از این گزینه استفاده می نماییم .

حسابداری

مراودات مالی : ثبت عملیات مربوط به درآمد هاو هزینه ها ، ارسال و دریافت حواله بانکی ، پرداخت به طرف حساب ، دریافت از طرف حساب ، برداشت از سرمایه ، سرمایه گذاری ، صندوق به بانک ، بانک به صندوق ، بانک به بانک در این قسمت صورت می پذیرد .

صدور سند حسابداری : در این قسمت می توان اسناد حسابداری را به صورت غیر اتوماتیک صادر نمود.

اصلاح اسناد : حذف و یا ویرایش کلیه اسناد حسابداری در این قسمت صورت می گیرد .

بستن حسابها : جهت بستن حسابهای دوره مالی و ایجاد سال مالی جدید جهت انتقال حسابها این گزینه کاربرد دارد.

اصلاح مانده های اول دوره

اصلاح تاریخ سند افتتاحیه : تاریخ سند افتتاحیه را می توان توسط این گزینه اصلاح نمود .

اصلاح مانده حساب اولیه اشخاص : مانده حساب اولیه طرف حساب را نیز می توان در این قسمت اصلاح نمود .

اصلاح موجودی اولیه بانک و صندوق : موجودی اولیه بانک و صندوق در این قسمت اصلاح می گردد.

چکهای دریافتی اول دوره : چکهای دریافتی اول دوره در این قسمت ثبت می گردند .

چکهای پرداختی اول دوره : چکهای پرداختی اول دوره از این قسمت ثبت می گردد .

موجودی اول دوره انبار : موجودی اول دوره انبار در این قسمت قابل تغییر می باشد .

عملیات مرتبط به کالا

صدور فاکتور : کلیه فاکتورهای خرید ، فروش ، برگشت از خرید ، برگشت از فروش ، پیش فاکتور و ضایعات در این قسمت قابل تعریف می باشند .

اصلاح فاکتور : اصلاح امکاناتی از قبیل حذف و ویرایش فاکتورهای صادر شده در این قسمت موجود می باشد.

چک

اعلام وصول چک : جهت اطلاع از لیست چکهای پرداختی جهت وصول ، چکهای دریافتی جهت وصول نقدی ، چکهای دریافتی جهت واگذاری در بانک ، چکهای واگذاری شده جهت وصول بانک از این گزینه استفاده می نماییم .

اصلاح مشخصات چک : امکان حذف ، ویرایش و گزارش گیری از کلیه چکهای دریافتی و پرداختی در این گزینه موجود است .

عودت از حالت وصول : جهت عودت چکهای دریافتی و پرداختی وصول شده از این گزینه استفاده می نماییم .

عودت از حالت واگذاری بانک : جهت عودت چکهای دریافتی که حساب خوابانده شده اند از این گزینه استفاده می نماییم .

برگشت چک : جهت برگشت زدن چکهای دریافتی که به حساب خوابانده شده اند و خرج شده اند از این گزینه استفاده می نماییم .

عودت از حالت برگشتی : جهت عودت چکهای برگشتی از این گزینه استفاده می نماییم .

تنظیمات

مدیریت برنامه : تنظیمات کلی برنامه و تغییر ساختار و عملکرد نرم افزار در شرایط گوناگون با کمک این قسمت صورت می گیرد .

طراحی فاکتور : امکان طراحی کلیه فاکتورها در این قسمت به کاربر داده شده است .

گزارشات

اطلاعات عمومی : گزارشات عمومی اعم از بدهکاران و بستانکاران ، موجودی کل انبار ، کاردکس کالا ، معین اشخاص ، معین صندوق ، معین بانک ، اسناد دریافتی و پرداختی وصول نشده در این قسمت قابل مشاهده می باشد .

طرف حساب ها

مشخصات طرف حسابها : جهت تهیه گزارش از اشخاص طرف حساب از این گزینه استفاده می گردد.

وضعیت مالی طرف حسابها : نمایش اطلاعات مالی اشخاص از قبیل بدهکاران و بستانکاران و با مانده صفر در این قسمت امکان پذیر می باشد .

کالا و موجودی انبار

مشخصات کالاها : امکان گزارش گیری از مشخصات کالا از قبیل نام ، کد ، گروه اصلی ، فرعی ، قیمت کالا و غیره در این قسمت موجود می باشد.

وضعیت موجودی انبار : نمایش وضیعت موجودی انبار اعم از گروه اصلی و فرعی در این قسمت امکان پذیر می باشد.

کاردکس تعدادی و ریالی انبار : کاردکس تعداد و ریالی کالا در این قسمت قابل گزارش گیری می باشد .فاکتور

فاکتورها بصورت ستونی : گزارش گیری از کلیه فاکتورهای صادر شده بر حسب شماره فاکتور ، نام کالا ، مبلغ فاکتور ، نام طرف حساب ، تاریخ فاکتور و غیره در این قسمت امکان پذیر می باشد .

چاپ مجدد فاکتورها : جهت چاپ و گزارش مجدد از فاکتورها از این گزینه استفاده می نماییم .

چک : گزارش گیری از کلیه چکهای دریافتی و پرداختی در وضعیت های گوناگون بر حسب تاریخ سررسید ، مبلغ چک ، شماره حساب بانکی ، بانک ، شماره سریال چک و غیره در این قسمت امکان پذیر می باشد.

حسابداری

اسناد حسابداری : گزارش گیری از کلیه اسناد حسابداری به صورت کامل و یا بر حسب شماره سند و یا بر حسب تاریخ در این قسمت ممکن می باشد.

دفاتر حسابداری : گزارش گیری از کلیه دفاتر کل ، معین ، تفضیلی و روزنامه در این قسمت امکان پذیر می باشد.

معین اشخاص : گزارش گیری از معین اشخاص به صورت کلی ، شمارسند و تاریخ در این قسمت امکان پذیر می باشد.

معین صندوق : گزارش گیری از معین صندوق به صورت کلی ، شماره سند و تاریخ در این قسمت امکان پذیر می باشد.

معین بانک : گزارش گیری از معین بانک به صورت کلی ، شماره سند و تاریخ در این قسمت امکان پذیر می باشد.

ترازنامه : امکان گزارش گیری از دارائیها و بدهی ها + حقوق صاحبان سرمایه در این قسمت امکان پذیر می باشد.

ترازآزمایشی : امکان گزارش گیری از حسابهای کل ، معین و تفضیلی به صورت تراز2 ستونی و یا4 ستونی در این قسمت امکان پذیر می باشد.

سود وزیان : گزارش صورت وضعیت سود و زیان در این قسمت امکان پذیر می باشد .

امکانات

سطح دسترسی کاربران : کلیه سطوحی که کاربران در حین اجرای برنامه می توان به آنها دسترسی داشته باشد در این قسمت با تعریف خود کاربر مشخص می گردد.

دفتر تلفن : در این قسمت امکاناتی از قبیل تعریف شرکت ها به همراه شماره تلفن ها ، گروه بندی افراد ، جستجوی افراد و غیره موجود می باشد .

دفترچه یادداشت : جهت ایجاد یک یادداشت و ذکر نکات از این قسمت استفاده می نماییم .

ماشین حساب : جهت انجام عملیات محاسباتی از ماشین حساب فوق استفاده می گردد .

تغییر پوسته نرم افزار : جهت تغییر پوسته جاری برنامه و ایجاد یک پوسته جدید از این گزینه استفاده می گردد .

راهنمایی

راهنمای استفاده کاربران : کاربران می توانند در صورت نیاز از منوی راهنمایی برنامه در جهت صحت کار کردن با برنامه استفاده نمایید .

در باره نرم افزار : اطلاعات مرتبط با نرم افزار از قبیل نام سایت شرکت ، آدرس ایمیل شرکت و غیره در این پنجره قابل رویت می باشد .
نرم افزار - حسابداری - مالی - سکه - برنامه ماشین حساب c - برنامه ماشین حساب c - کاربرد در و پنجره - برنامه ماشین حساب c - کاربرد در و پنجره - کاربرد در و پنجره


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: alireza
ایمــیل:
تلفن:
05116065073
موقعیت: خراسان
آدرس: دفتر مرکزی:مشهد جلال آل احمد68 پ171
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  دوشنبه 06 تیر 1418
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 63
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: alireza
در مـورد: نرم افزار حسابداري مالي سکه
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

آگهي هاي اين شخص

نرم افزار حسابداري مالي سکه


نرم افزار حسابداري سکه طلائي نرم افزاري براي تمامي اصناف و شرکت هابسيار کامل پشتيباني قدرتمند آموزش در محل 15000مشترک و اولين صادر کننده نرم افزار به کشورهاي همسايه ...

خراسان - 09/22


برو بالا
novintabligh.com