نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

اجراي پروژه هاي ژئوفيزيك اكتشافي معادن و مهندسي و همچنين حفاري

شركت كوشا گرین سازان در راستای اجرای پروژه های ژئوفیزیك اكتشافی معادن و مهندسی و همچنین حفاری اكتشافی با شماره ثبت 22510 تأسیس گردید. اعضای این شركت متشكل از كارشناسان ارشد ژئوفیزیك ، معدن و زمین شناسی می باشند.
توانمندی ها
1- اجرای پروژه های ژئوفیزیك اكتشافی در معادن فلزی مانند آهن ، مس ، سرب و روی ، كرومیت و دیگر كانسارها .....
2- تعیین محل ساختارها و شكستگی های مدفون مانند خطوط لوله وكابلها در پروژهای عمرانی مختلف.
3- اكتشاف منابع آب زیر زمینی برای مصارف كشاورزی ، صنعتی و همچنین تعیین عمق سطح آب زیر زمینی (سطح ایستابی)
4- حفاری گمانه ها بصورت پودری به همراه بازدید از منطقه توسط كارشناسان گروه معدن (استخراج) شركت
5- تعیین محل ساختارهای زمین شناسی مدفون مانند گسلها ، دایك ها ، حفرات ، كارست ها و قنوات همچنین تعیین عمق و توپوگرافی سنگ كف در پروژه های عمرانی مختلف مانند سدها ، برج ها و ......
مشخصات تجهیزات مورد استفاده:
دستگاه مغناطیس سنجی GSM-19T كانادا
دستگاه مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی(IP/RES)
IRIS فرانسه و BTSK چین
دستگاه لرزه نگاری 24 كاناله ABEM سوئد
دستگاه جی پی آر سنسور اند سافت كانادا
دستگاه حفاری دریل واگن فوروكاوا (پنوماتیك) ژاپن با كمپرسور اینگرسولرند 825 آمریكا
نمونه پروژه های انجام شده:
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش مغناطیس سنجی و میكروگرانی سنجی در محدوده آشین در منطقه فاریاب بندر عباس برای اكتشاف كرومیت (تیر ماه 1387)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش Down hole در محدوده كارخانه كك سازی زرند (مردادماه 1388)
• اجرای مطالعات آبیابی به روش سونداژزنی با آرایه شلومبرژه در 7 منطقه استان لرستان (مهر ماه 1388)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده معدنی مشكان در شمال شرق نیریز به منظور اكتشاف آهن (خردادماه 1389)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در محدوده های كانسار مس سرمد برای اكتشاف مس/شمال غرب سیرجان (تیرماه 1389)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی درجنوب سیرجان و شرق معدن گل گهر به منظور اكتشاف آهن (تیر ماه 1389)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده معدنی اسپید واقع در غرب قم به منظور اكتشاف آهن ( مردادماه 1389)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در محدوده گلزار به منظور اكتشاف مس /40 كیلومتری شمال غرب سیرجان (مهرماه 1389)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در 15 كیلومتری شمال شرق سیرجان به منظور اكتشاف آهن (مهرماه 1390)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در شمال¬غرب سیرجان و در جاده سیرجان به شهربابك به منظور اكتشاف آهن (مهر ماه 1390)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در 5 كیلومتری شمال شرق سیرجان به منظور اكتشاف آهن (آبان ماه 1390)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در محدوده نگار به منظور اكتشاف مس/جنوب غرب كرمان (مهرماه 1391)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه راین/ 114 كیلومتری جنوب شرق كرمان به منظور اكتشاف آهن (مهر ماه 1391)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه چاهك/ شهرستان خاتم واقع در استان یزد به منظور اكتشاف آهن (آبان ماه 1391)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه تنگوئیه به منظور اكتشاف مس/شمال شرق سیرجان (بهمن ماه 1391)
• مفسر مطالعات آبیابی به روش سونداژزنی با آرایه شلومبرژه در جنوب غرب بم (بهمن ماه 1391)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه كوهبنان/ 140 كیلومتری شمال كرمان به منظور اكتشاف آهن (اردیبهشت ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه چرگر به منظور اكتشاف مس/جنوب زنجان (اردیبهشت ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه ماه و زمین/ 25 كیلومتری شمال غرب زرند به منظور اكتشاف آهن (مرداد ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه مكسان به منظور اكتشاف مس/ شمال غرب ایرانشهر (مرداد ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه توتك به منظور اكتشاف مس/جنوب شهرستان مروست یزد (شهریور ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه دربیدو به منظور اكتشاف مس/جنوب شهرستان گلزار كرمان (شهریور ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه اسماعیل آباد به منظور اكتشاف مس/شمال شهرستان اردستان (مهر ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه زمین حسین/ 25 كیلومتری ساردوییه كرمان به منظور اكتشاف آهن(مهر ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه داوران/ 35 كیلومتری رفسنجان به منظور اكتشاف آهن (آبان ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه سیمان ممتازان باغین/ 30 كیلومتری كرمان به منظور اكتشاف آهن (آذر ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه كاشمر به منظور اكتشاف آهن (آذر ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه شیرینك به منظور اكتشاف مس/جنوب شهرستان گلزار كرمان (آذر ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه چترود به منظور اكتشاف آهن (دی ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه برداسكن طبس به منظور اكتشاف مس (دی ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه سزو به منظور اكتشاف مس/ 70 كیلومتری شهرستان شهربابك كرمان (دی ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه جیرفت به منظور اكتشاف آهن (دی ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه زرند به منظور اكتشاف آهن (دی ماه 1392)
• مسوول انجام مطالعات ژئوفیزیكی لرزه ای مهندسی ساختاری پروژه ساختمان ها در منطقه یك شهرداری تهران (دی ماه 1392)
• مسوول انجام مطالعات ژئوفیزیكی لرزه ای مهندسی ساختاری پروژه ساختمان ها در لویزان تهران (دی ماه 1392)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه زاهدان به منظور اكتشاف مس/ 20 كیلومتری زاهدان (فروردین ماه 1393)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه آهورك به منظور اكتشاف مس/ شهرستان نگار كرمان (اردیبهشت ماه 1393)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه كوهپایه به منظور اكتشاف آهن (اردیبهشت ماه 1393)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه خبر بافت به منظور اكتشاف آهن (اردیبهشت ماه 1393)
• مسوول اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه اسفندقه به منظور اكتشاف مس (خرداد ماه 1393)
• مسوول اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در ده كیلومتری شمال بم به منظور اكتشاف مس (خرداد ماه 1393)
• مسوول اجرای مطالعات ژئوفیزیكی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه ده مرتضی به منظور اكتشاف مس (خرداد ماه 1393)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه چاه موغوئیه سیرجان به منظور اكتشاف آهن (تیر ماه 1393)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیكی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در جاده سیرجان-بندرعباس به منظور اكتشاف آهن (مرداد ماه 1393)
مشاور: عادل حدیدی ، كارشناس ارشد ژئوفیزیك ، 09120935520 ، آدرس ایمیل:info@garinmadan.ir
آدرس دفتر مركزی: استان البرز ، كرج ، چهار راه طالقانی ، برج آموت ، طبقه دهم ، تلفن : 02632215331
http://garinmadan.ir آدرس وبسایت:
اجرای پروژه های ژئوفیزیك اكتشافی معادن و ژئوالکتریک و همچنین حفاری اكتشافی - اجرای كف ساختمان


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: adel_hadiidi@yahoo.com
ایمــیل:
تلفن:
09120935520 , 09382155312
موقعیت: كرمان
آدرس: استان البرز، کرج، چهار راه طالقانی، برج آموت، طبقه 10
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  دوشنبه 12 مهر 1395
تاریخ انقضای آگهی:  شنبه 12 فروردین 1396
تاريخ بروز رساني:  دوشنبه 12 مهر 1395
بازديد: 2
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: adel_hadiidi@yahoo.com
در مـورد: اجراي پروژه هاي ژئوفيزيك اكتشافي معادن و مهندسي و همچنين حفاري
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

آگهي هاي اين شخص

اجراي پروژه هاي ژئوفيزيك اكتشافي معادن و مهندسي و همچنين حفاري


شرکت معدني مهندسي کوشا گرين سازان با مسوليت محدودشرکت کوشا گرين سازان در راستاي اجراي پروژه هاي ژئوفيزيک اکتشافي معادن و مهندسي و همچنين حفاري اکتشافي با شماره ...

كرمان - 07/12

اجراي پروژه هاي ژئوفيزيك اكتشافي معادن و مهندسي و همچنين حفاري


شركت كوشا گرين سازان در راستاي اجراي پروژه هاي ژئوفيزيك اكتشافي معادن و مهندسي و همچنين حفاري اكتشافي با شماره ثبت 22510 تأسيس گرديد. اعضاي اين شركت متشكل از كارشناسان ...

كرمان - 07/12


برو بالا
novintabligh.com