نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

ليست مواد شيميايي مرک آلمان همراه قيمت

قابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی
لیست مواد شیمایی مرک آلمان همراه با قیمت و تاییده CERTIFICATE OF ANALYSIS و همراه با اطلاعات ایمنی کالا SAFETY DATA SHEET دی و بهمن 1388
ردیف شرح کالا بسته بندی کد کالا قیمت یک بسته
1. آب اکسیژنه مرک آلمان 5/2 لیتری 108597 648.000 ریال
2. آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115133 مرک آلمان 359.000ریال
3. آگاروز 25 گرمی مرک آلمان798.000ریال
4. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 349.000 ریال
5. آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 349.000 ریال
6. آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102 688.000
7. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086 895،000ریال
8. آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 690.000ریال
9. آمونیاک 25% مرک آلمان2،5 لیتری105422 398.000ریال
10. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042 749.000ریال
11. آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115 748،000ریال
12. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791 748.000ریال
13. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776 748،000ریال
14. آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216 644.000ریال
15. آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی 398.000ریال
16. آمونیوم فلوراید 101164 مرک آلمان 1 کیلویی 960.000ریال
17. آمونیوم بی کربنات 101131 5 کیلویی مرک آلمان 1.490.000ریال
18. اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864 599.000ریال
19. آمونیوم کلراید مرک آلمان1 کیلویی 100924 ریال649.000
20. آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمی 101226 898.000ریال
21. آمونیوم نیترات مرک آلمان1 کیلویی101188 598،000ریال
22. آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101181 4.480.000ریال
23. دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206 ریال498.000
24. آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124 498.000ریال
25. آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان 559.000 ریال
26. آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی 698.000ریال
27. آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279 1.180.000ریال
28. آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256 579،000ریال
29. آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860 989،000ریال
30. آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965 749.000ریال
31. آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883 795.000ریال
32. اتانول مرک آلمان2،5 لیتری100986 749.000ریال
33. اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949 948.000ریال
34. triاتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874 698،000ریال
35. اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014 1.080.000ریال
36. استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685 998.000ریال
37. استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023 799.000ریال
38. استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028 448.000ریال
39. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013 585.000ریال
40. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014 485.000ریال
41. استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2،5 لیتری 100030 1.190.000ریال
42. اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی4.980.000ریال
43. اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی 3.980.000ریال
44. اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056 390،000ریال
45. اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471 978.000ریال
46. اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126 549.000ریال
47. اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492 648.000ریال
48. اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817 449،000ریال
49. اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288 948،000ریال
50. اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136 389.000ریال
51. اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165 689.000ریال
52. اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802 848،000ریال
53. اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336 798.000ریال
54. اسید پیکریک هلندی 500 گرمی 799.000ریال
55. اسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731 498.000ریال
56. اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731 349.000ریال
57. اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691 1.390.000ریال
58. اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی 399.000ریال
59. اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی 789.000ریال
60. اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631 759.000ریال
61. اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244 599.000ریال
62. اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563 748.000ریال
63. اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337 1.200.000ریال
64. اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264 748.000ریال
65. اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس 938.000ریال
66. اسید فیتیک 25 گرمی زیگما آمریکا 1.590.000 ریال
67. اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291 788.000 ریال
68. اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان 858.000ریال
69. اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366 1.044.000ریال
70. اسیدهیدروکلریک مرک آلمان 2،5 لیتری100314 358.000ریال
71. اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519 2.248.000ریال
72. اسید نیتریک مرک آلمان 2،5 لیتری 100456 488.000ریال
73. اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546 699.000ریال
74. اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 748.000ریال
75. اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400 آرت 3.600.000ریال
76. استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679 549.000ریال
77. استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343 385.000ریال
78. اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170 748.000ریال
79. اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی 994.000ریال
80. اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761 959.000ریال
81. ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839 349.000ریال
82. ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434 459.000ریال
83. ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا 494.000 ریال
84. ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542 598.000ریال
85. ال آرابینوز 25 گرمی زیگما آمریکا 778.000 ریال
86. اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133 ریال558.000
87. اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830 ریال598.000
88. ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500 878،000ریال
89. انتلان مرک آلمان500 میلی 598،000ریال
90. ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176 584،000ریال
91. ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365 598.000ریال
92. ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291 368.000ریال
93. ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368 635.000ریال
94. آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109 449.000ریال
95. اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710 394.000ریال
96. اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925 699.000ریال
97. ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934 2.380.000ریال
98. ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146 1.269.000ریال
99. ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255 1.125.000ریال
100. ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985 344.000ریال
101. ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102 798.000ریال
102. ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان 789.000ریال
103. ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281 2.090.000ریال
104. ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353 498.000ریال
105. ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی100354 748.000ریال
106. ایندیم کلراید 10 گرمی آلفا آمریکا 2.890.000 ریال
107. اورسینول 5 گرمی مرک آلمان 429.000 ریال
108. باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717 494.000ریال
109. باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمان 1.898.000ریال
110. باریم استات مرک آلمان 1 کیلویی 101704 1.190.000ریال
111. باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی 959.000ریال
112. باریم سولفات مرک آلمان 5 کیلویی101750 1.980.000ریال
113. بافر PH1 مرک آلمان1 لیتری 109432 695.000 ریال
114. بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409 395.000 ریال
115. برم مرک آلمان 250 میلی لیتری820171 928.000ریال
116. برومو تیمول بلو مرک آلمان 25 گرمی103026 1.390.000ریال
117. بروسین سولفات زیگما آمریکا 25گرمی 890.000ریال
118. برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122 1.398.000ریال
119. برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرمی108121 2.080.000ریال
120. برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمان 428.000ریال
121. بنزوئیل پر اکساید مرک آلمان250 گرمی801641 388.000ریال
122. بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان 598.000ریال
123. بنزیل الکل 2.5 لیتری مرک آلمان 1.350.000 ریال
124. برومید پتاسیم مرک آلمان 1 کیلویی104900 769.000ریال
125. برومو بنزن 250 میلی لیتری پانراک اسپانیا 488.000 ریال
126. 1بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100988 1.325.000ریال
127. 2 بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 109630 998،000ریال
128. بوتیل استات مرک آلمان 1 لیتری 101974 598.000ریال
129. بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک آلمان 1.239.000ریال
130. بورسین مرک آلمان 50گرمی 1.448.000ریال
131. بنزآلدئید مرک آلمان 2،5 لیتری 801756 949،000ریال
132. بنزن مرک آلمان 2،5 لیتری 101782 1.490.000ریال
133. بنزوفنون مرک آلمان 250 گرمی 801801 449،000ریال
134. بتا نفتول مرک آلمان 1 کیلویی 822290 798.000ریال
135. بی فنیل امید مرک آلمان 1 کیلویی820528 899.000ریال
136. بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان 720.000ریال
137. تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان100 گرمی 818858 1.098.000ریال
138. تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان 25 گرمی 118312 3.980.000ریال
139. تتراکلرید کربن مرک آلمان 2،5 لیتری102222 با درخواست
140. تترا متیل بنزیدین مرک آلمان 1 لیتری108622 788.000ریال
141. تترا هیدروفوران مرک آلمان 2،5 لیتری108114 1.119.000ریال
142. ترایتون X100 مرک آلمان 1 لیتری108603 948.000ریال
143. تریس مرک آلمان 100گرمی 108219 588.000ریال
144. تری کلرو استیک اسید مرک آلمان 1 کیلویی 100810 1.198.000ریال
145. تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک آلمان 10 گرمی 108380 689،000ریال
146. تری اتانول آمین 2.5 لیتری با خلوص 99.9% ساخت هند 1.725.000ریال
147. تری اتیل آمین 1 لیتری مرک آلمان 450.000ریال
148. تریپان بلو 5 گرمی زیگما آمریکا 490.000 ریال
149. تریپسین 100 گرمی مرک آلمان 759.000 ریال
150. تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164 649،000ریال
151. تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323 595.000ریال
152. تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072 888.000ریال
153. تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187 897.000ریال
154. تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی ساخت SDFine هند 1.190.000ریال
155. تیتانیوم دی اکساید مرک آلمان ا کیلویی 760.000ریال
156. تیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884 148.000ریال
157. تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887 148.000 ریال
158. تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان آمپول109956 169.000ریال
159. تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان آمپول109959 148.000ریال
160. تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970 ریال189.000
161. تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973 138.000ریال
162. تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990 ریال458.000
163. تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910 469.000ریال
164. تیترازول EDTA 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109992 238.000ریال
165. تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950 168.000ریال
166. تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109935 455.000ریال
167. تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک آلمان 338.000ریال
168. تمد 250 میلی لیتری مرک آلمان 598.000ریال
169. تیو سیانات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101212 949.000 ریال
170. تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان 698.000ریال
171. تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان989.000ریال
172. تیوسیانات جیوه مرک آلمان 25 گرمی 104484 449.000 ریال
173. تیومرسال مرک آلمان 100 گرمی 817043 1.798.000ریال
174. پارافین مرک آلمان 2،5 لیتری 107160 1.190.000 ریال
175. پارانیتروآنیلین مرک آلمان 250گرمی 822292 469.000 ریال
176. پیریدین مرک آلمان 2،5 لیتری 107462 با درخواست
177. پیرازین 100 گرمی 807064 مرک آلمان 758.000 ریال
178. پنتا اکسید فسفر مرک آلمان 1 کیلویی 100540 915.000 ریال
179. پتاسیم هیدرواکساید مرک آلمان 1 کیلویی 105033 395.000 ریال
180. پترولیوم بنزن مرک آلمان 5 لیتری 100909 988.000 ریال
181. 1 پروپانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100996 1.459.000 ریال
182. 2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) مرک آلمان 2،5 لیتری 100995 444.000 ریال
183. پتاسیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 104862 1.890.000 ریال
184. پتاسیم کرومات مرک آلمان 104952 250گرمی 710.000ریال
185. پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی مرک آلمان 108092 797.000ریال
186. پتاسیم پرمنگنات شارلو اسپانیا 1 کیلویی 790.000 ریال
187. پتاسیم پرمنگنات pa مرک آلمان 250 گرمی 105082 645.000 ریال
188. پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک آلمان 778.000 ریال
189. پتاسیم تیوسیانات مرک آلمان 1 کیلویی 105125 980.000ریال
190. پتاسیم سیترات مرک آلمان 5 کیلویی 104956 1.990.000 ریال
191. پتاسیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105090 555.000 ریال
192. پتاسیم کلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104936 449.000 ریال
193. پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک آلمان 100گرمی 104982 388،000 ریال
194. دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه مرک آلمان 1 کیلویی 105099 745،000 ریال
195. پتاسیم اگزالات هیدرات مرک آلمان 1 کیلویی 105072 748،000 ریال
196. پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1کیلویی 104873 604،000 ریال
197. پتاسیم کربنات مرک آلمان 1کیلویی 104924 598،000 ریال
198. پتاسیم سولفات مرک آلمان 1کیلویی 105151 ریال 658.000
199. پتاسیم نیترات مرک آلمان 1کیلویی 105061 398.000 ریال
200. پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک آلمان 1 کیلویی 104971 798،000 ریال
201. پتاسیم هیدروژن فتالات مرک آلمان 250 گرمی 104874 698،000 ریال
202. پتاسیم هیدروژن کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 104852 549،000 ریال
203. پتاسیم یدات مرک آلمان 500 گرمی 105050 1.590.000 ریال
204. پتاسیم یدید مرک آلمان 250گرمی105043 960.000ریال
205. پرولین مرک آلمان 100 گرمی 107434 1.320.000 ریال
206. پروتئیناز K 100 میلی گرمی ساخت آمریکا 1.190.000ریال
207. پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 1 کیلویی 807491 618.000 ریال
208. پروپیلن گلیکول مرک آلمان 2.5 لیتری 107478 698.000 ریال
209. پودر مس مرک آلمان 250 گرمی 102703 848.000 ریال
210. جیوه نیترات مرک آلمان 250 گرمی 104437 1.888.000ریال
211. دی اتیل اتر مرک آلمان 5 لیتری 100926 1.880.000ریال
212. دی اتیل امین مرک آلمان 1 لیتری 803010 358.000 ریال
213. دی اتانل امین مرک آلمان 1 لیتری 803116 588.000ریال
214. دی استیل منوکسیم مرک آلمان 100 گرمی 102918 558.000 ریال
215. 1و4 دی اکسان مرک آلمان 1 لیتری 103115 898.000 ریال
216. دی اکسید سلنیوم مرک آلمان 50 گرمی 800653 418.000 ریال
217. دی کرومات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101149 968.000 ریال
218. دی کلرومتان مرک آلمان 2،5 لیتری 106050 559.000 ریال
219. دی مدیوم بروماید شارلو اسپانیا 1 گرمی 112130 2.380.000ریال
220. دی متیل سولفواکساید مرک آلمان 1 لیتری 116743 688.000 ریال
221. دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتری 4.590.000ریال
222. دی متیل فرمامید مرک آلمان 2،5 لیتری 103053 969.000 ریال
223. سدیم تیو سولفات مرک آلمان 2،5 کیلویی 106512 818.000 ریال
224. دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلمان450.000ریال
225. دی متیل گلی اکسیم مرک آلمان 100 گرم 103062 848.000 ریال
226. دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی مرک آلمان 759.000 ریال
227. دی سولفین بلو مرک آلمان 25 گرمی 112144 1.390.000 ریال
228. دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 5 کیلویی 106573 2.250.000ریال
229. دی فنیل آمین 820528 100 گرمی مرک آلمان 358.000ریال
230. رایت مرک آلمان 25 گرمی 109278 1.398.000 ریال
231. روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965 1.410.000 ریال
232. روغن امرسیون مرک آلمان100 میلی 378.000 ریال
233. روغن سیلی***** مرک آلمان 100 میلی 109762 768.000 ریال
234. روی سولفات مرک آلمان1 کیلو 108883 668.000 ریال
235. روی 108789 مرک آلمان 1 کیلویی 980.000ریال
236. روی نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 108833 988.000ریال
237. رزورسینول مرک آلمان 100 گرم 107593 479،000 ریال
238. زایلن سیانول مرک آلمان 5 گرمی 110590 918.000 ریال
239. زیر *****یوم دی اکساید اکروس آمریکا 250 گرمی 1.530.000ریال
240. ژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078 957.000 ریال
241. ساکاروز مرک آلمان 1 کیلویی 107687 567.000 ریال
242. ستاولن مرک آلمان 100 گرمی 788.000 ریال
243. ستیل الکل مرک آلمان 20 کیلویی 100989 با درخواست
244. سدیم ازاید مرک آلمان 100 گرمی 106688 787.000 ریال
245. سدیم استات مرک آلمان 1 کیلویی 106267 548.000 ریال
246. سدیم ارسنیت مرک آلمان 1 لیتر 106277 488.000 ریال
247. سدیم پتاسیم تارتارات مرک آلمان 1کیلویی 108087 798.000 ریال
248. سدیم پرومید مرک آلمان 1 کیلویی 106360 979.000 ریال
249. سدیم بوروهیدرید مرک آلمان 100 گرم 818823 989.000ریال
250. سدیم بی کربنات مرک آلمان 500گرمی 106323 298.000 ریال
251. سدیم سولفید اکروس آمریکا 1 کیلویی 1.139.000 ریال
252. سدیم بنزوات مرک آلمان 25 کیلویی 106290 5.149.000 ریال
253. سدیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 106336 1.098.000 ریال
254. سدیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 106609 544.000 ریال
255. سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان 650.000ریال
256. سدیم تترابورات 10 ابه مرک آلمان 1 کیلویی 106303 399.000 ریال
257. سدیم پراکسید مرک آلمان 100 گرمی 106563 798.000 ریال
258. سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105553 1.459.000 ریال
259. سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105554 1.259.000 ریال
260. سدیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106345 569.000 ریال
261. سدیم دی تیونیت 500 گرمی مرک آلمان 498.000ریال
262. دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106574 649.000 ریال
263. سدیم دودسیل سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 817034 698.000 ریال
264. سدیم سولفات 10 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 822286 359.000 ریال
265. سدیم سولفیت مرک آلمان 1 کیلویی 106652 544.000 ریال
266. سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری مرک آلمان 106522 1.280.000ریال
267. دی سدیم ساکسینات 100 گرمی مرک آلمان 820151 490.000ریال
268. تری سدیم سیترات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106448 648.000 ریال
269. تری سدیم فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106577 598.000 ریال
270. دی سدیم اگزالات مرک آلمان 1 کیلویی 106557 1.390.000 ریال
271. سدیم فلوراید 500 گرمی هندی 588.000ریال
272. سدیم کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 106398 658.000 ریال
273. سدیم کلراید نمک مرک آلمان 1 کیلویی 106404 349.000 ریال
274. سدیم متا پریدات مرک آلمان 50 گرمی 106597 499.000 ریال
275. سدیم مولیبدات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106524 2.100.000ریال
276. سدیم نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106535 498.000 ریال
277. سدیم نیتریت مرک آلمان 1 کیلویی 106544 559.000 ریال
278. سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی مرک آلمان 1 کیلویی 106482 399.000 ریال
279. سرب استات مرک آلمان 1 کیلویی 107372 958.000ریال
280. سدیم یدید مرک آلمان 250 گرمی 106523 1.190.000 ریال
281. سرب نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 107397 958.000 ریال
282. سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی 2.189.000ریال
283. سریم فلوراید 100 گرمی سروا آمریکا 4.590.000 ریال
284. سولفولان مرک آلمان250 میلی لیتری 807993 2.880.000ریال
285. سیلور (نقره)نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101510 5.680.000ریال
286. سیلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمی 101534 4.480.000 ریال
287. سیلور نیترات (نیترات نقره) 50گرمی ساخت آکروس آمریکا 1.590.000ریال
288. سیکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 لیتری 102888 1.680.000 ریال
289. سیلیکاژل مرک آلمان 1 کیلویی 101925 648.000 ریال
290. سیلیسیم کربید BDHانگلستان500 گرمی 390.000 ریال
291. فایکول 5 گرمی زیگما آمریکا 698.000 ریال
292. فرمالین مرک آلمان 2،5 لیتری 104002 358.000 ریال
293. فرمامید 1 لیتری 104008 مرک آلمان 618.000ریال
294. فروکتوز 1 کیلویی مرک آلمان 818.000 ریال
295. فلوکسین B مرک آلمان 10 گرمی 749،000 ریال
296. 1و10 فنانترولین مرک آلمان 25 گرمی 841491 858.000 ریال
297. اورتو فنانترولین کلراید 107223 10 گرمی مرک آلمان 888.000ریال
298. فنل مرک آلمان 1 کیلو 100206 749.000 ریال
299. فنل فتالین مرک آلمان 100 گرمی 107233 589.000 ریال
300. فنیل آنالین مرک آلمان 25 گرمی 107256 499.000 ریال
301. فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی آزمایشگاهی ساخت هند 699.000
302. فوشین بازیک مرک آلمان 25گرمی 115937 698.000 ریال
303. فوشین اسیدی مرک آلمان 25 گرمی 105231 488.000 ریال
304. فورفورال مرک آلمان 1 لیتری 104013 658.000 ریال
305. قلع پودر 100 گرمی مرک آلمان 778.000ریال
306. کادمیوم سولفات مرک آلمان 100 گرمی 102027 448.000 ریال
307. کادمیوم استات 2 ابه مرک آلمان 500گرمی 102002 1.390.000 ریال
308. کارل فیشر مرک آلمان 1 لیتری 188005 1.290.000 ریال
309. کبالت II نیترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمی 102536 899.000ریال
310. کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) مرک آلمان 100 گرمی 398.000 ریال
311. کلسیم استات مرک آلمان 1 کیلو 102052 788.000 ریال
312. کلسیم هیدروژن فسفات 102203 مرک آلمان 500 گرمی 448.000ریال
313. کلسیم اکساید 500 گرمی مرک آلمان 749000ریال
314. کلسیم فلوراید 250 گرمی ساخت اپلیکم 1.440.000ریال
315. کلروفرم مرک آلمان 2،5 لیتری 102445 698.000 ریال
316. کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 میلی لیتری 1.280.000 ریال
317. کلسترول مرک آلمان 100گرمی 103672 939.000ریال
318. کینولین مرک آلمان 1 لیتری 1.108.000 ریال
319. کلرید فریک 6 ابه مرک آلمان 250 گرمی 103943 448.000 ریال
320. کلرو بنزن مرک آلمان 1 لیتری 410،000 ریال
321. کلرید استرانسیوم 6 آبه مرک آلمان250 گرمی 107865 555.000 ریال
322. کلرید آلومینیوم 1 کیلویی مرک آلمان 774.000 ریال
323. کلرید اهنIII 6 آبه مرک آلمان 1 کیلو 103943 1.180.000 ریال
324. کلرید باریم مرک آلمان 1 کیلویی 101717 448.000 ریال
325. کلرید روی مرک آلمان 1 کیلویی 108815 949.000 ریال
326. کلرید زیر*****یوم مرک آلمان 250 گرمی 808913 1.688.000 ریال
327. کلرید سدیم مرک آلمان 5 کیلویی 106400 595.000 ریال
328. کلرید سرب مرک آلمان 100 گرمی 807383 519.000 ریال
329. کلرید مس II مرک آلمان 1 کیلویی 102738 968.000 ریال
330. کلرید طلا مرک آلمان 1 گرمی 1.890.000 ریال
331. کلرید کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102382 598.000 ریال
332. کلرید لیتیوم مرک آلمان 100 گرمی 105679 588.000 ریال
333. کلرید کروم IIIمرک آلمان 1کیلویی 102487 1.390.000 ریال
334. کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک آلمان 888.000ریال
335. کلرید نیکل مرک آلمان250 گرمی106717 499.000 ریال
336. کلرید منگنز مرک آلمان 1 کیلویی 105917 949.000 ریال
337. کلرید منیزیم مرک آلمان 1 کیلویی 105833 749.000 ریال
338. کلرید قلع II مرک آلمان 1 کیلویی 1.770.000 ریال
339. کربنات کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102069 845.000 ریال
340. کربن اکتیو گرانول مرک آلمان 1 کیلویی 895.000 ریال
341. کریستال ویولت مرک آلمان 25 گرمی 101408 618.000 ریال
342. کربن دی سولفید مرک آلمان 1 کیلویی 102214 1.899.000 ریال
343. کوپر(مس) سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 102787 1.098.000 ریال
344. کوماسی بریلیانت بلو ساخت BDH انگلستان بسته 25 گرمی 1.690.000ریال
345. کنگورد مرک آلمان 25 گرمی 101340 318.000 ریال
346. گلوکز مرک آلمان 1 کیلویی 108337 650.000 ریال
347. گلایسین مرک آلمان 25 کیلویی500190 بادرخواست
348. گلیسیرین 104093 بسته 2.5 لیتری مرک آلمان 2.220.000ریال
349. گلوبولین 5 گرمی زیگما آمریکا 498.000 ریال
350. گریس سیلی***** انگلستان 100 گرمی 188،000 ریال
351. گزیلن مرک آلمان 2،5 لیتری 108681 659.000 ریال
352. گزیلن اورنج 5 گرمی مرک آلمان 108677 1.980.000ریال
353. گیمسا مرک آلمان 100 گرمی 2.080.000 ریال
354. لانتانیوم نیترات ساخت مرک 105326 بسته 100 گرمی 1.190.000ریال
355. لسیتین (تخم مرغی) مرک آلمان 1 کیلویی 857.000 ریال
356. لیتموس مرک آلمان 100 گرمی 105312 858.000 ریال
357. لیتیم تترا بورات 1 کیلویی مرک آلمان 110783 4.190.000ریال
358. لیتیوم نیترات 112230 مرک آلمان 1 کیلویی 1.580.000ریال
359. لوسین 25 گرمی زیگما آمریکا 398.000 ریال
360. مالتوز مرک آلمان 100 گرمی 105912 390،000 ریال
361. مالاشیت گرین مرک آلمان 100 گرمی 101398 958.000 ریال
362. متانل مرک آلمان 2،5 لیتری 106008 354.000 ریال
363. متانل pa مرک آلمان 2،5 لیتری 106009 354.000ریال
364. متانل کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106007 654.000 ریال
365. متانل خشک کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106012 898.000 ریال
366. متیل اورنج مرک آلمان 100 گرمی 101322 799.000 ریال
367. متیل رد مرک آلمان 100 گرمی 106076 1.408.000 ریال
368. متیل بلو مرک آلمان 100 گرمی 116316 1.398.000 ریال
369. متیل بنزوات 1 لیتری اکروس آمریکا 2.100.000ریال
370. متیل آنیلین 1 لیتری مرک آلمان 988.000 ریال
371. متیونین 25 گرمی زیگما آمریکا 494.000 ریال
372. مرکوری(جیوه) اکسید مرک آلمان 100 گرمی 104465 980.000 ریال
373. مرکوری(جیوه) سولفات مرک آلمان 250گرمی 104481 2.390.000ریال
374. مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان 250 گرمی 104403 1.898.000ریال
375. مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان 100 گرمی 104417 948.000 ریال
376. مرکاپتو اتانول 805740 مرک آلمان 250 میلی لیتری 368.000ریال
377. منیزیم سولفات مرک آلمان 2،5کیلویی 105882 449.000 ریال
378. منیزیم 250 گرمی مرک آلمان 444.000 ریال
379. منگنز سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105999 950.000 ریال
380. موراکسید ( ملح مرده ) مرک آلمان 25 گرمی 106161 1.458.000 ریال
381. مورین مرک آلمان 5 گرمی 106098 958.000 ریال
382. مونو کلسیم فسفا ت مرک آلمان500 گرمی 102203 399.000 ریال
383. نسلر A مرک آلمان 500 میلی 109011 559.000 ریال
384. نفتالین مرک آلمان 1 کیلو 106200 1.098.000 ریال
385. نیترات بیسموت مرک آلمان 250 گرمی 101878 950.000 ریال
386. نیکل II نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106721 1.918.000 ریال
387. نیکل اکسید مرک آلمان 100 گرمی 980.000 ریال
388. نیتروبنزن مرک آلمان 1 لیتری 806770 399.000 ریال
389. نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان555.000 ریال
390. هپارین 1 ویال سیگما آمریکا 788.000 ریال
391. هگزا متیلن تترامین مرک آلمان 1کیلویی 818712 494.000 ریال
392. هماتوکسیلین مایع مرک آلمان 2،5 لیتری 105174 1.490.000 ریال
393. هیدرازین هیدرواکساید مرک آلمان 1 لیتر 804608 1.204.000 ریال
394. هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104616 2.390.00 ریال
395. هیدرواکسی اتیل سلولز با آرت نامبر 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمی 950.000ریال
396. هیدرواکسی کینولین 50 گرمی مرک آلمان 509.000ریال
397. هیامین مرک آلمان 1 لیتری 115480 399.000 ریال
398. هیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان 444.000 ریال
399. هیدرازین سولفات مرک آلمان 100 گرمی 104603 468.000 ریال
400. ید مرک آلمان 100 گرمی 104761 988.000 ریال
401. EDTA مرک آلمان 1 کیلویی 758.000 ریال
402. EDTA مرک آلمان 25 کیلویی 8.890.000 ریال
403. EDTA پتاسیم دار مرک آلمان 100 گرمی 558.000 ریال

توجه : تحویل کالا بستگی به موجودی آن در انبار دارد
.
لیست کامل مواد و تجهیزات Azmiran به همراه قیمت بر روی لوح فشرده آماده ارسال به صورت رایگان
لطفا لیست درخواست خود را در ساعات اداری به شماره تلفنهای 88920649و 88920648 بصورت نمابر ارسال نمایید و یا بوسیله پست الکترونیک به آدرس azmiran@gmail.com ارسال نمایید .
درصورت نیاز به اطلاعات تکمیلی و یا راهنمایی ، از 9 صبح تا 9 شب با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمایید
Hamedi
MERCK - مرک - مرک آلمان - کروماتوگرافی - دی جی - الکل - کربن استیل - کروماتوگرافی - کربن استیل - الکل


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: hamedi
ایمــیل:
تلفن:
88920648-9
موقعیت: تهران
آدرس: www.azmiran.blogfa.com
قیمت: توافقی
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  پنجشنبه 01 آبان 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 498
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: hamedi
در مـورد: ليست مواد شيميايي مرک آلمان همراه قيمت
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com