نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

سايت خريد و فروش مواد شيميايي


قابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی
لیست مواد شیمایی مرک آلمان همراه با قیمت و تاییده CERTIFICATE OF ANALYSIS و همراه با اطلاعات ایمنی کالا SAFETY DATA SHEET
ردیف شرح کالا بسته بندی کد کالا قیمت یک بسته
1. آب اکسیژنه مرک آلمان 5/2 لیتری 108597 878.000 ریال
2. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 320.000 ریال
3. آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 298،000 ریال
4. آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102 598.000
5. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086 895،000ریال
6. آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 690.000ریال
7. آمونیاک 25% مرک آلمان2،5 لیتری105422 358.000ریال
8. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042 448،000ریال
9. آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115 748،000ریال
10. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791 748.000ریال
11. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776 748،000ریال
12. آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216 644.000ریال
13. آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی 288.000ریال
14. آمونیوم بی کربنات 101131 5 کیلویی مرک آلمان 1.980.000ریال
15. اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864 599.000ریال
16. آمونیوم کلراید مرک آلمان1 کیلویی 100924 ریال484،000
17. آمونیوم مونو و انادات مرک آلمان100 گرمی 101226 598.000ریال
18. آمونیوم نیترات مرک آلمان1 کیلویی101188 548،000ریال
19. آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101181 4.480.000ریال
20. دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 101206 ریال588.000
21. آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124 395،000ریال
22. آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان 559.000 ریال
23. آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی 1.900.000ریال
24. آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279 898،000ریال
25. آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256 579،000ریال
26. آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860 949،000ریال
27. آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103963 499.000ریال
28. آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883 895،000ریال
29. اتانول مرک آلمان2،5 لیتری100986 688،000ریال
30. اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949 948.000ریال
31. triاتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874 648،000ریال
32. اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014 1.288.000ریال
.
.
.

60. اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس 938.000ریال
61. اسید فیتیک 25 گرمی زیگما آمریکا 1.590.000 ریال
62. اسید گلوتامیک 100 گرمی ریدل آلمان 550.000 ریال
63. اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366 1.200.000ریال
64. اسیدهیدروکلریک مرک آلمان 2،5 لیتری100314 358.000ریال
65. اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100513 با درخواست
66. اسید نیتریک مرک آلمان 2،5 لیتری 100443 588.000ریال
67. اسید متا فسفریک مرک آلمان 500 گرمی100546 1.580.000ریال
68. اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 748.000ریال
69. استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679 549،000ریال
70. استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343 355.000ریال
71. اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170 648،000ریال
72. اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی 894،000ریال
73. اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761 889.000ریال
74. ال سیستنین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839 549.000ریال
75. ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434 399.000ریال
76. ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا 444.000 ریال
77. ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542 548.000ریال
78. ال آرابینوز 25 گرمی زیگما آمریکا 778.000 ریال
79. اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133 ریال490.000
80. اکریل آمید مرک آلمان 500 گرمی 800830 ریال449،000
81. اورانیل استات فلوکا سویس 100 گرمی 6.390.000ریال
.
.
.
.

140. تریپان بلو 5 گرمی زیگما آمریکا 300.000 ریال
141. تریپسین 100 گرمی مرک آلمان 489.000 ریال
142. تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164 649،000ریال
143. تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323 695.000ریال
144. تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072 788.000ریال
145. تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187 767.000ریال
146. تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی ساخت S D Fine هند 1.190.000ریال
147. تیتانیوم دی اکساید مرک آلمان ا کیلویی 840.000ریال
148. تیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884 148،000ریال
149. تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887 148،000 ریال
150. تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان آمپول109956 169،000ریال
151. تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان آمپول109959 148،000ریال
152. تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970 ریال189،000
153. تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973 138،000ریال
154. تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990 ریال488،000
155. تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910 469.000ریال
156. تیترازول EDTA 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109992 238.000ریال
157. تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950 168.000ریال
158. تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109935 395،000ریال
159. تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک آلمان 378.000ریال
160. تیو سیانات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101212 849،000 ریال
161. تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان 1.590.000ریال
162. تیوسیانات جیوه مرک آلمان 25 گرمی 104484 449.000 ریال
163. تیومرسال مرک آلمان 100 گرمی 817043 با درخواست
164. پارافین مرک آلمان 2،5 لیتری 107160 1.290.000 ریال
165. پارانیتروآنیلین مرک آلمان 1 کیلویی 822292 1.188.000 ریال
166. پیریدین مرک آلمان 2،5 لیتری 107462 با درخواست
167. پیرازین 100 گرمی 807064 مرک آلمان 688.000 ریال
.
.
.
.
362. مرکوری(جیوه) سولفات مرک آلمان 250گرمی 104481 1.948.000 ریال
363. مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان 250 گرمی 104401 2.790.000 ریال
364. مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان 100 گرمی 104417 948،000 ریال
365. منیزیم سولفات مرک آلمان 2،5کیلویی 105882 449.000 ریال
366. منیزیم 250 گرمی مرک آلمان 444.000 ریال
367. منگنز سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105999 649،000 ریال
368. موراکسید ( ملح مرده ) مرک آلمان 25 گرمی 106161 1.198.000 ریال
369. مورین مرک آلمان 5 گرمی 106098 958.000 ریال
370. مونو کلسیم فسفا ت مرک آلمان500 گرمی 102203 388،000 ریال
371. نسلر A مرک آلمان 500 میلی 109011 559.000 ریال
372. نفتالین مرک آلمان 1 کیلو 106200 958،000 ریال
373. نیترات بیسموت مرک آلمان 250 گرمی 101878 1.190.000 ریال
374. نیکل II نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106721 2.248.000 ریال
375. نیکل اکسید مرک آلمان 100 گرمی 980.000 ریال
376. نیتروبنزن مرک آلمان 1 لیتری 806770 399.000 ریال
377. نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان 555.000 ریال
378. ویولت دوژانسیون 25 گرمی مرک آلمان 298.000 ریال
379. هپارین 1 ویال سیگما آمریکا 688.000 ریال
380. هگزا متیلن تترامین مرک آلمان 1کیلویی 818712 544.000 ریال
381. هماتوکسیلین مایع مرک آلمان 2،5 لیتری 105174 1.490.000 ریال
382. هیدرازین هیدرواکساید مرک آلمان 1 لیتر 804608 944.000 ریال
383. هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104616 1.980.00 ریال
384. هیامین مرک آلمان 1 لیتری 115480 399.000 ریال
385. هیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان 444.000 ریال
386. هیدرازین سولفات مرک آلمان 250 گرمی 104603 688،000 ریال
387. ید مرک آلمان 100 گرمی 104761 988.000 ریال
388. EDTA مرک آلمان 1 کیلویی 758.000 ریال
389. EDTA مرک آلمان 25 کیلویی 8.890.000 ریال
390. EDTA پتاسیم دار مرک آلمان 100 گرمی 698.000 ریال
391. سیلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمی 101534 4.480.000 ریال
392. سیلیکاژل TLC مرک آلمان 1 بسته 105553 1.098.000 ریال
اگهی دهنده: بابک مسیحی
09122069404
سحاب شیمی - مواد شیمیایی - مرک - شیشه - ازمایشگاه


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: eleinventor
ایمــیل:
تلفن:
موقعیت: ایران
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 419
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: eleinventor
در مـورد: سايت خريد و فروش مواد شيميايي
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com