نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

فروش موادشيميايي وشيشه الات ازمايشگاهي

تامین مواد شیمیایی شیشه الات آزمایشگاهی محیط کشت های سلولی ومیکروبیولوژی ،ملزومات آزمایشگاهی و....بوتانول
پروپانول
1- فنیل 2- تیوره
1- کلرو 4 نیترو بنزن
1Tocopherol
آمینو 2 نفتول 4سولفونیک اسید
1-آمینو2نفتل
1برمو 4اتیل بنزن
1-تیوگلیسرول
1-فلورو-4-نیترو بنزن
1متیل ایمیدازول
1نفتالین استیک اسید
1نفتیل استیک اسید
1هپتان سولفونیک اسید
1هگزن
1و10فنانترولین
1و1و1تری متیل پروپان
1و2 دی متوکسی اتان
1و2 نفتوکینون
1و2 کلرور اتان
1و2پروپیلن اکساید
1و2فنیلن دی آمین
1و2نفتوکینون 4سولفونیک اسید
1و3 دی متیل باربیتوریک اسید
1و4 دی اگزان
1و4 دی اکسلان
1و4دی برمو بوتان
1و4دی هیدرو 4پیریدینون
1و4دیتیوتریتول
1و5 دی فنیل کاربازاید
1و5 دی فنیل کارباید
1و6 دی آمینو هگزان
1وN نفتیل دی آمین هیدروکلراید
1-وینیلیمیدازول
1کلروبوتان
2 اتوکسی اتانول
2 اتیل 1و3 هگزان دیول
2IP
آمینوبنزایمیدازول
2آمینوبنزوفنون
2اتیل1هگزانول
2برمو بنزآلدئید
2-بوتانول
2بوتیل کلراید
2-پروپانول
2پنتانول
2-پنتانول
2تیو باربیتوریک اسید
2فرویل کلراید
2متوکسی اتانول
2-متیل 2-ایمیدازولین
2متیل بوتان
2مرکا پتو اتانول
2نیترو بنزالدئید
2-نیترو فنیل اکتیل اتر
2نیترو فنیل بتا دی گالاکتوپیرانوزید
2هیدروکسی آنیلین
2و2 بی پیریدین
2و2 دی متیل پروپیونیل کلراید
2و3و5 تترازولیوم کلراید
2و3و5 تری فنیل تترازولیوم کلراید(TTC)
4 دی نیترو فنیل هیدرازین
2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید
2و4دی نیترو آنیلین
2و5دی متیل فنول
2و6 دی کلرو فنل ایندوفنل
2و6 دی کلروفنل ایندوفنل
2و6دی نیترو آنیلین
2و6دی کلرو متان

2کلروبنزیل الکل
3 آمینوپیروزین 2کربوکسیک اسید
3 ایندول استات
3 پیریدیل متانول
3آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان
3-آمینو پیرازین-2-کربوکسیلیک اسید
ایندول 3 استیک اسید(IAA)
3نیترو بنزالدهید
3هگزاتیوسیانات سدیم
3و4 دی متوکسی بنزوئیک اسید
3و5 دی آمینو بنزوئیک اسید
3و5 دی متیل بنزیل برو
3و5 دی متیل بنزیل بروماید
3و5 دی نیتروسالیسیلیک اسید
4 آمینو دی فنیل آمین هیدروکلراید
4 متوکسی بنزوئیل کلراید
4-2 پیریدیل آزو رزورسینول
4-4 نیترو فنیل آزو رزورسینول
4-4 نیتروفنیل آزو 1 نفتول
4آمینو آنتی پیرین
4آمینو2هیدروکسی بنزوییک اسید
4آمینو4متیل پیریدین
4-استامید فنول
4برمو آنیلین
4برمو بنزآلدهید
4برمو بنزوئیل کلراید
4برمو بنزیل الکل
4برمو بنزیل بروماید
4برمو تیوفنل
4برومو بنزن سولفونیل کلراید
4ترت بوتیل فنل
4سیانو بنزالدهید
4متوکسی بنزیل آمین
4متیل مورفولاین 4 اکساید
4متیل هیدروکسی بنزوات
4هیدروکسی دی فنیل
4و4دی متوکسی بنزهیدرول
5-سولفو سالیسیلیک اسید
5سیانو ایندول
5هیدروکسی ایندول
5کلرو 2 نیترو آنیلین
6-بنزیل آمینو پورین
8هیدروکسی کینولین
9-10فنانترولین
9و10 فنانتروکینون
Ascorbate Oxidase
BAP
BF3محلول در آب
Biotin
Blue Dextran
Catechol
Cholecalciferol
Clavunilic acid
CM Cephadex
Coenzyme Q1
CTAB
D گالاکترونیک اسید
DBU
DCC
DEAE Cellolose
Dipyridyl
Dithiotheritol
DL-Dithiothreitol - BioUltra
DMF
DMP
DTC
DTNB
DTT
EA50
ECمتر WTW
FBS
FCS
Folin & Ciocalteus
hpmc
IBA
IPTG
K2HPO4
KH2PO4
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Medium 199 - HEPES Modification
Menadion
MES
mtt
N,N,N,N Tetramethyl p ethylendiamine
N,N,N,N Tetramethyl p phenylenediamine
N,N,N,N Tetramethyl-p-phenylendiamine dihydro
N,N,N,N تترا متیل پارافیلین دی آمین هیدروکلراید
n.nدی متیل آنیلین
NADH
NADPH
Nامیل الکل
OG6
oil bath
Paclobutrazol - PESTANAL
PBS
PIPES
PLG
PMA
pmsf
PMSG
PVP
Pyruvate Kinase from rabbit muscle
Retinol
Rnase
RPMI
STZ
Theronine
Tocopherol
XTT sodium salt
α-Cellulose - powder
β-Nicotinamide adenine dinucleotide
آب اکسیژنه
آب برم
آب مقطر
آب مقطر دو بارتقطیر
آب کروماتوگرافی
آبسیزیک اسید
آدامنتان
آدرنالین
آرابینوز
آزوبنزن
آزوتری متیل سیلان
آزومتین
آزومتین H
آزوکسی بنزول
آسه نفتین کوئینون
آگارز
آلبومین
آلبومین سرم گاوی BSA
آلبومین گاوی
آلژنیک اسید
آلژینیک اسید سدیم سالت
آلفا آلفا دی پیریدیل
آلفا آمیلاز
آلفا سلولز
آلفا نفتول
آلفا نفتول 5%
آلفا نفتیل آمین
آلفا نفتیل اسید فسفات سالت سدیم
آلن دو پتاس
آلومینون
آلومینیوم اکساید
آلومینیوم کاربید
آلومینیوم کلراید
آلوکسان
آلیاژ دواردا
آلیزارین رد
آلیل الکل
آلیل کلراید
آمفولیت
آمونیاک
آمونیاک پودر
آمونیم آیرون II
آمونیم استات
آمونیم تیو سولفات
آمونیم دی هیدرژن فسفات
آمونیم سولفات آهن II
آمونیم متاوانادات
آمونیم وانادات
آمونیم کربنات
آمونیوم آیرون III سیترات
آمونیوم اگزالات
آمونیوم بی فلوراید
آمونیوم پروکسی دی سولفات
آمونیوم دی هیدروژن فسفات
آمونیوم سریم سولفات
آمونیوم سولفات آهن III
آمونیوم سولفید
آمونیوم فروسولفات
آمونیوم فریک سیترات
آمونیوم فلوراید
آمونیوم متا وانادات
آمونیوم مونو وانادات
آمونیوم نیترات
آمونیوم هپتا مولیبدات
آمونیوم هیدروژن فلوراید
آمونیوم وانادات
آمونیوم کلراید
آمیدوبلک
آمینو 2و3 دی متیل 1 فنیل 3 پرازولین 5
آمینو آنتی پیرین
آناروتست (اندیکاتور بی هوازی)
آنتراسین
آنترون
آنتی بیوتیک پلی میکسین
آنتی بیوتیک پنی سیلین + استرپتومایسین
آنتی بیوتیک وانکومایسین
آنتی بیوتیک کلستین
آنتی ژن راپید رایت
آنتی ژنهای گروه خونی
آنتی سرم A
آنتی سرمهای سالمونلا
آنتی فوم
آنتی هیومن گلوبین
آنتیموان
آنزیم اوره آز
آنزیم پروکسیداز
آنزیم پکتیناز
آنزیم لیپاز
آنزیم ماساراز پکتیناز
آنزیم کاتالاز
آنزیم کتیناز
آنیزول
آنیلین
آنیلین بلو
آهن
آهک
آکریلامید
آْکریلیک اسید
ا وریک اسید
ائوزین G
ائوزین متیلن بلو
اتانول
اتوفن
اتوکسی اتانول
و...
محیط کشت سلولی - محیط کشت میکرو بیو لوژی - مواد شیمیایی آزمایشگاهی - شیشه الات آزمایشگاهی - ملزومات آزمایشگاهی - آنزیم ها - اسید های چرب


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: پرشین تجهیز
ایمــیل:
تلفن:
02186034736
موقعیت: تهران
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  جمعه 01 اسفند 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 4
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: پرشین تجهیز
در مـورد: فروش موادشيميايي وشيشه الات ازمايشگاهي
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:

برو بالا
novintabligh.com