نوین تبلیغ
سامانه تبلیغات و نیازمندیهای اینترنتی

درخشش الکتريک نماينده ي انحصاري فروش محصولات شرکت لوترون در

درخشش الکتریک

درخشش الکتریک نماینده ی انحصاری فروش محصولات شرکت لوترون در ایران
مرکز پخش تجهیزات تست و اندازه گیری و آزمایشگاهی و بهداشت حرفه ای لوترون تایوان درایران
تجهیزات اندازه گیری برق ، مخابرات و ابزار دقیق

Electrical and electronical instrument (for Electrical engineering)

Clamp meter CM-9940* کلمپ آمپر متر
Clamp meter DM-6046 * کلمپ آمپرمتر
Clamp meter DM-6055C * کلمپ آمپرمتر
Clamp meter DM-9954* میلی کلمپ آمپرمتر
Clamp meter DL-6054 میلی کلمپ آمپرمتر *
Clamp meter DL-9954 * میلی کلمپ آمپرمتر
Clamp meter CM—6155C * کلمپ آمپرمتر
Clamp meter CM—6156 * کلمپ آمپرمتر
Current Adapter CA-203 * کلمپ آمپرمتر
Capacitance Metter DM-9023* میلی کلمپ آمپرمتر
Clamp meter CM-9930R آمپرمتر *
Multi meter DM-9090 * مولتی متر دیجیتال
Multi meter DM-9027Tمولتی متر دیجیتال *
Multimeter DM-9960مولتی متر *
LCR meter professional LCR-9184 متر L.C.R *
BOX-L.C.R LBOX-405 جعبه سلف *
BOX-L.C.R CBOX-406 * جعبه خازن
BOX-L.C.R RBOX-408 * جعبه مقاومت
* میلی اهم متر دیجیتال رومیزی- پرتابل Milliohm meter MO-2001
Milliohm meter MO-2013* میلی اهم مترحرفه ای
Milliohm meter MO-2014 * میلی اهم متر
Watt meter PC-6009 * کلمپ وات متر
Watt meter DW-6163 * وات متر پرتابل
Watt meter DW-6063 * وات متر پرتابل
Watt meter DW-6060 * وات متر پرتابل
Power meter & Power analyzer DW-6090* پاور آنالایزرتک فاز
Clamp Power analyzer PC-6011SD* پاور آنالایزکلمپی
* پاور آنالیزر سه فاز با اندازه گیری هارمونیکPower analyzer DW6095
* پاور آنالیزر سه فاز وتک فاز Power analyzer DW6093
و پاور آنالایزر سه فازو تک فاز اندازه گیری هارمونیک *
Power Quality meter & Power analyzer DW6095
V (phase-to-phase) / V (phase-to-ground) / A (phase-to-ground)
KW / KVA / KVAR / PF (phase) / Power factor
KW / KVA / KVAR / PF (system) / Phase angle
KWH / KVAH / KVARH / PFH (system) / Frequency Harmonics display.

ثبت مقادیر همراه با سال/ ماه / روز/ ساعت/ دقیقه/ ثانیه
قابل اتصال به PC توسط كابل RS-232 و نرم افزار مربوطه و كابل USB جهت رسم گراف وگزارشات
* کالیبراتورولتاژ وجریان Voltage ,Current Calibrator CC-421
* فانکشن ژنراتور Function generator -FG2003
SMD Test Clip SMD-21 پراپ *
SMD Test Clip SMD-22 پراپ *
3 Phase Rotation Tester* توالی سنج دیجیتال
* فرکانس متر دیجیتال Frequency counter FC-2700
* فرکانس متر پرتابل Frequency counter FC-2500A
* پراب ولتاژ فشار قوی High Voltage Probe, HV-40

(تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت Temperature & Humidity Instrument)

* حرارت سنج تماسی ، غیرتماسی / کالیبراتور دما Thermometer , Infrared , Calibrator
TM-914C – TM-916 – TM-925 – TM-947SD - TM-946 – TM-917 – TM-2000 –TM-958 TM-969- TC-920 - BTM-4208SD- LM-81HT – TR-IR2W
IR Temperature CONTROLLER/MONITOR PIR-9959 IR* کنترلر + نشان دهنده
* رطوبت سنج محیط ، جامدات (چوب و مصالح ساختمان) Humidity , Moisture
LM-81HT – YK-90HT – YK-2005RH – HD-3008 – HT-3009 –
HT-3007SD- PHB-318- MS-7003 – MS-7000HA – MS-7011+ MS71P – PMS-714 – MHB-382SD – MCH-383SD –WBGT-2010SD

Probes پراب *
TP-01 – TP-02 – TP-03 – TP-04 – TP-100 – TP- 101
Cable کابل *
UPBC-01 – USB-01
Multi Functionمولتی فانکشن *
LM-8000 – EM-9000

( تجهیزات اندازه گیری (رومیزی ، پرتابل) آزمایشگاه فیزیک (Portable , Bench Top physical Instrument
* دور سنج (نوری - مکانیکی ) – استروب اسکوپ Tachometer , Stroboscope
DT-2268 – DT-2236 – DT-2230 – DT-2259 – DT-2269 – DT-1236L
* سرعت سنج باد و فلومتر Anemometer , Air flow
LM-81AM – AM-4200 – AM-4205A – AM-4206 – AM-4206M
YK-80AM - YK-2004AH ˗ YK-2005AM – ABH-4225
* نیروسنج Force gauge - FS-1001 – FG-6020SD – FG-6005SD – FG-6005SD – FG-6100SD – FG-5100 – FG-5020 – FG-5005
* گشتاورسنج Torque meters , Wrench- TQ-8800 – TQ-8801 – TQ-8803
* ترازوی الکترونیک (بالانسر) Digital Scale
GM-5001 – GM-500 – GM-5000 – GM-300P – GM-600P – GM-600G – GM-1500P
* لرزش سنج Vibration meter – VB-8213 – BVB-8208SD – BVB-8207SD - VB-8202 – VB-8203 – VT-8204 – PVB-820
* صوت سنج Sound level meter
SL-4011– SL-4022 – SC-941 – SL-4023SD – SL-4013 – DS-2013SD
* وکیوم متر Vacuum meter - VC-9200
* فشار سنج Pressure meter- PS-9302 – PM-9100 – PM-9102 – PM-9107
* لوکس متر Lux meter , Light meter
LM-81LX – LX-1108 – YK-10LX – YK-2005LX – LX-1128 – SPM-1116
* UV لایت متر UV light meter - UV-340 – UVC-254 – UV-365
* گوس متر EMF tester MG-3002 - EMF-827 – EMF-828 – EMF-839 – EMF-819
* مولتی فانکشن Multi function - EM-9000 - LM-8000
* آنالایزر رنگ Color analyzer - RGB-1002
* کنترل کننده از راه دور (GSM) GSM Control System- GSM-889

( تجهیزات اندازه گیری آزمایشگاه شیمی Chemical Instrument)

* اسید سنج PH meter ، PH-201 – PH-206 – PH-208 – PH-212 – PH-222 – PH-230SD
* کدورت سنج TURBIDITY METER ، TU-2016
* کلر سنج CHLORINE METER ، CL-2006
* دماسنج دی اکسید کربن متر CO2 Metter , temperature ، GC-2028
* آنالیزر هوا Air Quality Metter O2/Co2/Humidity Dewpoint/Wet Bulb ، AQ-9901SD
* مولتی فانکشنMulti Function MCH-383SD -
* مولتی فانکشنMulti Function WA-2017SD -
* کنداکتیو یتی متر Conductivity meter، CD-4303 – CD-4306 – YK-2001CT – PCD-431
* اکسیژن متر- اکسیژن سنج Dissolved Oxygen ، DO-5510 – YK-2001DO- PO2-250
* CO سنج ، CO meter، GCO-2008
*CO2 سنج ، CO2 meter ، GCH-2018
* نشت یاب گاز GS-5800 , Ultrasonic Leakage detector
* کنترلرونشان دهنده و آلارم دهنده 4 – 20 mA، Industrial Transmitters & Controller
* ترانسمیتر های مقادیر الکتریکی Electrical Transmitters
* ترانسمیتر های مقادیر رطوبت ، حرارت Humidity , Temp. Transmitters
* ترانسمیتر های مقادیر فیزیکی Physical Transmitters
* ترانسمیتر های مقادیر شیمی Chemical Transmitters

)Industrial Transmitters & Controller(تجهیزات صنعتی و کنترلی

* ترانسمیتر توان راکتور Var Transmitter TR-VAR-XXXXX
* ترانسمیتر جریان مستقیم (DCA) DCA Transmitter TR-DCA1A4-XXA
* ترانسمیتر ولتاژ مستقیم (DCV) DCV Transmitter TR-DCV1A4-XXV
* ترانسمیتر توان اکتیو WATT Transmitter TR-WAT-XXXXX
* ترانسمیتر جریان AC/DC 2000 DC/AC Clamp Transmitter TR-CLP1A4
* ترانسمیتر ضریب قدرت Power Factor Transmitter TR-PFT-XXXXX
* ترانسمیتر دما Temp.(PT 100 OHM) Transmitter TR-TMP1A4 (PT100)
* ترانسمیتر تیپ K دما Temp.(Type K) Transmitter TR-TMK1A4
* ترانسمیتر دو سیمه رطوبت 2 Wires Humidity Transmitter TR-RH2W
* ترانسمیتر رطوبت Himidity Transmitter TR-HUM1A4
* ترانسمیتر لوکس (روشنایی) Light Transmitter TR-LXT1A4
* ترانسمیتر سرعت سنج باد Anemometer Transmitter TR-AMT1A4
* ترانسمیتر های مقادیر دو سیمه فشار 2 Wires Pressure Transmitter TR-PS2W-XXbar
* ترانسمیتر وزن Load Cell Transmitter TR-LDT1A4
* ترانسمیتر فشار Pressure Transmitter TR-PST1A4-XXBAR
* ترانسمیتر صوت Sound Transmitter TR-SLT1A4
* ترانسمیتر لرزش و ارتعاش Vibration Transmitter TR-VBT1A4
* ترانسمیتر سرعت RPM Transmitter TR-RPM1A4
* ترانسمیتر کنداکتیویتی Conductivity Transmitter TR-CDT1A4
* ترانسمیتر اکسیژن Dissolved Transmitter TR-DOT1A4
* ترانسمیتر PH PH Transmitter TR-PHT1A4
IR Temperature CONTROLLER/MONITOR PIR-9959 IR* کنترلر + نشان دهنده
* کنترل کننده آلارم دهنده نشان دهنده 4-20mA Alarm/Controller CT-2012
* ترمومتر لیزری قابل نصب 400°c 4-20mA Dissolved Transmitter TR-DOT1A4


شرکت همند نیرو گسیل ، نماینده انحصاری کمپانی لوترون در ایران

مرکزتوزیع رسمی : درخشش الکتریک
تهران – خیابان لاله زار جنوبی – شماره 50
تلفن: 33946857
همراه : 09109827231
www.derakhshesh.com

Email : info@derakhshesh.com
- اکسیژن متر - وات متر - وات متر - اکسیژن متر


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: Derakhsheshelc@yahoo.com
ایمــیل:
تلفن:
09109827231
موقعیت: تهران
آدرس: تهران – خيابان لاله زار جنوبي – شماره 50
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  یکشنبه 02 شهریور 1393
تاریخ انقضای آگهی:  سه شنبه 01 مهر 1393
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 22 آذر 1394
بازديد: 6
 

ارسـال پيغـام
تماس بـا: Derakhsheshelc@yahoo.com
در مـورد: درخشش الکتريک نماينده ي انحصاري فروش محصولات شرکت لوترون در
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها

برو بالا
novintabligh.com